Memoriał Andrzeja Grubby

XXII Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego im. Andrzeja Grubby
– XIII Memoriał
CEL IMPREZY
1. Uczczenie pamięci olimpijczyka, wybitnego sportowca, wielokrotnego reprezentanta i mistrza Polski, tenisisty Andrzeja Grubby.
2. Popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży miast i wsi naszego kraju w oparciu o wzór sportowca – Mistrza Andrzeja Grubby.

ORGANIZATOR
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim

TERMIN I MIEJSCE
26-27 sierpnia 2017 r.
Miejska Hala Sportowa im. Andrzeja Grubby w Starogardzie Gdańskim, ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1.

godz. 8.00 – 8.45 – zgłoszenia
godz. 9.00 – odprawa techniczna i losowanie gier wg zgłoszeń pisemnych w biurze turnieju z udziałem sędziów i organizatora
godz. 9.30 – rozpoczęcie gier
godz. 11.00 – uroczyste otwarcie imprezy – Miejska Hala Sportowa im. A. Grubby

ZGŁOSZENIA
pisemne i telefoniczne do dnia 25 sierpnia do godz. 15.00
pod nr tel. 533 236 148, lub e-mail osir@osir.com.pl oraz osobiście w dniu zawodów w godz. od 8.00 do 8.45 przed losowaniem gier.
Więcej informacji tel. 505 266 168

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Warunkiem uczestnictwa jest opłata wpisowego:
– kategorie młodzieżowe – 12 zł
– kategorie seniorskie – 20 zł
Opłata startowa na konto Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim 95 8340 0001 2002 3010 6817 0001 oraz w dniu zawodów.
2. Przy WERYFIKACJI w dniu zawodów zawodnik jest zobowiązany okazać legitymację studencką, uczniowską lub dowód tożsamości w przypadku osób dorosłych oraz potwierdzenie wpłaty opłaty startowej. Ponadto zawodnik podaje ILOŚĆ PUNKTÓW zdobytych w rankingu (niezbędne do rozstawienia).
3. Każdy zawodnik musi posiadać strój sportowy ze zmiennym obuwiem sportowym.
4. W ramach wpisowego dla każdego zawodnika pakiet startowy (posiłek, dyplom za udział, koszulka)

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
I dzień – 26 sierpnia: skrzaty, żacy, młodzicy, kadeci, juniorzy, młodzieżowcy
II dzień – 27 sierpnia: seniorzy, weterani, amatorzy, VIP.
1. Zgodnie z przepisami PZTS oraz niniejszym regulaminem.
2. Kategorie:
Skrzat – wiek do 9 lat, urodzeni w 2008,
Żak – wiek 10 – 11 lat, urodzeni 2007 – 2006 rok,
Młodzik – wiek 12 – 13 lat – urodzeni urodzeni 2004 – 2005,
Kadet – wiek 14 – 15 lat – urodzeni 2002 i 2003 rok,
Junior – wiek 16 – 18 lat – – urodzeni 1999 – 2001 rok,
Młodzieżowiec – 19 – 21 lat – urodzeni 1996 – 1998 rok,
Seniorzy – urodzeni 1998 rok i starsi,
Weterani – 1977 rok i starsi, (którzy ukończyli 40 rok życia), posiadający licencje
Amatorzy – nigdy nie zrzeszeni w PZTS*,
VIP – zaproszeni goście, sponsorzy
*amatorzy, czyli nie byli nigdy na listach zawodników drużyn PZTS (Polski Związek Tenisa Stołowego)
3. Zawodnik może wziąć udział tylko w jednej kategorii wiekowej w danym dniu.
4. Sędzia główny zawodów – Paweł Manterys.
5. System rozgrywek zostanie ustalony na podstawie ilości zgłoszonych zawodników.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
1. W kategoriach wiekowych za zajęcie I do III miejsca puchary oraz nagrody rzeczowe.
2. Nagrody finansowe w kategorii seniorów:
mężczyźni: 1 miejsce 1000 zł, 2 miejsce 600 zł, 3 miejsce 400 zł
kobiety: 1 miejsce 1000 zł, 2 miejsce 600 zł, 3 miejsce 400 zł

3. Nagrody specjalne: dla najmłodszych zawodników (dziewczynka i chłopiec)
4. Nagroda dla największego talentu sportowego (dziewczynka i chłopiec)
5. Nagroda wyróżnienia dla zawodniczki i zawodnika z regionu Kociewia.
6. Nagrody do losowania wśród wszystkich uczestników na zakończeniu rozgrywek w każdym dniu imprezy.

 

 

 

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINOWE
1. Organizator zabezpiecza szatnie tylko na potrzeby przebrania i kąpieli (dysponujemy ośmioma szatniami).
2. Do dyspozycji zawodników depozyt – szafka na klucz, kaucja 20 zł do zwrotu po imprezie.
3. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni i na terenie obiektu.
4. Organizator nie odpowiada za wszelkiego rodzaju urazy powstałe podczas imprezy.
5. Organizator zabezpiecza opiekę medyczną podczas imprezy.
6. Noclegi w Starogardzie: „Noclegi Kociewie” ul. Hallera 19a za odpłatnością od osoby 40 zł, tel./fax 58 56 230 74 – rezerwacje do 14 sierpnia 2017
7. Uczestnicy imprezy przyjeżdżają na własny koszt.