Zamówienie – domki handlowe

Notatka z dnia 11.01.2018 r.
w sprawie postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro „Na wykonanie 30 drewnianych domków handlowych półotwartych z możliwością demontażu”

Termin składania ofert na powyższe zamówienie ustalony był na dzień 10.01.2018 r. do godz. 10.00.

Oferty należało złożyć w formie pisemnej w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gd. ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1 lub w formie elektronicznej na adres e-mail osir@osir.com.pl

Do wyznaczonego terminu wpłynęły 3 oferty w przedmiotowej sprawie.

Ośrodek Sportu i Rekreacji postanowił nie dokonać rozstrzygnięcia postępowania i nie dokonał wyboru oferty.

Decyzję tą podjęto ponieważ zaproponowane przez oferentów ceny wykonania przedmiotu zamówienia przekraczają kwotę, którą zamawiający postanowił przeznaczyć na wykonanie zadania.