Lodowisko

Godziny otwarcia lodowiska uzależnione będą od warunków atmosferycznych – wypatrujcie informacji na naszym profilu www.facebook.com/osir.starogard

FERIE ZIMOWE
poniedziałek – piątek
10.00-11.00, 11.30-12.30, 13.00-14.00, 15.00-16.00, 16.30-17.30, 18.00-19.00, 19.30-20.30
sobota, niedziela
10.00-11.00, 11.30-12.30, 13.00-14.00, 15.00-16.00, 16.30-17.30, 18.00-19.00, 19.30-20.30

——————–

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK
8.00-9.30, 10.00-11.30, 12.00-13.30, 14.00-15.30 (szkoły i osoby indywidualne), 16.30-17.30, 18.00-19.00
SOBOTA, NIEDZIELA, ŚWIĘTA
10.00-11.00, 11.30-12.30, 13.00-14.00, 15.00-16.00, 16.30-17.30, 18.00-19.00, 19.30-20.30

CENNIK
bilet normalny – 6 zł
bilet ulgowy – 4 zł*
bilet grupowy – 3 zł**
bilet grupowy – 300 zł***

wypożyczalnia:
łyżwy – 5 zł
kask – 2 zł
szatnia – 1 zł

grupy zorganizowane ze szkół podstawowych i gimnazjalnych Starogardu Gd. – pon.-pt. godz. 8.00-15.30 – wstęp bezpłatny
*dzieci i młodzież do 21 roku życia oraz studenci, emeryci i renciści
**grupy zorganizowane powyżej 10 osób ze szkół spoza Starogardu Gd. – pon. – pt. godz. 8.00-15.30 z wyjątkiem ferii zimowych
**STAROGARDZKA KARTA DUŻEJ RODZINY
***grupy zorganizowane w godz. 19.30-20.30 a w czasie ferii w godz. 20.30-21.30 – cena za całą grupę

 

REGULAMIN LODOWISKA
1. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do:
– przestrzegania postanowień regulaminu,
– zastosowania się do poleceń pracowników obsługi,
– kulturalnego zachowania się na terenie obiektu,
– jeżdżenia w sposób nie stwarzający zagrożenia dla siebie i innych użytkowników lodowiska,
– niezwłocznego powiadomienia obsługi lodowiska o zauważonych usterkach technicznych lub innych nieprawidłowościach.
2. Bezwzględny zakaz dotyczy:
– wchodzenia na taflę w obuwiu bez łyżew,
– jazdy w kierunku przeciwnym do nakazanego,
– gwałtownej zmiany kierunku jazdy, wykonywania skoków oraz gwałtownego hamowania,
– siadania na bandach i przechodzenia przez bandy lodowiska,
– palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania jedzenia oraz napojów alkoholowych i bezalkoholowych,
– przebywania osób w stanie nietrzeźwym lub znajdujących się pod wpływem innych środków odurzających na terenie lodowiska,
– rzucania jakichkolwiek przedmiotów na taflę,
3. Zaleca się aby:
– dzieci do lat 10 jeździły w kaskach ochronnych,
– użytkownicy lodowiska jeździli w czapkach osłaniających potylicę oraz w nałożonych rękawiczkach.
4. Zakazuje się wchodzenia na taflę lodowiska podczas pracy urządzenia czyszczącego.
5. Za rzeczy użytkowników pozostawione bez nadzoru w obrębie lodowiska obsługa nie ponosi odpowiedzialności.
6. Za gotówkę, biżuterię oraz rzeczy wartościowe pozostawione w szatni obsługa nie ponosi odpowiedzialności.
7. Przy wypożyczaniu łyżew wymagany jest dowód tożsamości.
8. Wypożyczenie łyżew następuje wyłącznie po wykupieniu biletu wstępu na lodowisko.
9. Wejście na lodowisko tylko za okazaniem biletu wstępu.
10. Niezależnie od czasu wejścia na lodowisko osoba korzystająca kończy jazdę w wyznaczonych godzinach.
11. Lodowisko udostępniane jest dla użytkowników tylko w wyznaczonych godzinach.
12. Osoby nie przestrzegające regulaminu będą z obiektu wyproszone.
13. Jednorazowo na lodowisku może przebywać maksymalnie 80 osób.
14. Bilety sprzedawane są 30 min. przed wejściem na lodowisko.
15. Na lodowisku nie zapewnia się stałej opieki medycznej.
16. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w wypożyczalni.
17. Uczestnicy wchodzą na lodowisko na własną odpowiedzialność.
18. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych lodowisko może być zamknięte.