Zapytanie ofertowe na ustawienie stoisk handlowych

Starogard Gd. 28.02.2018 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na ustawienie stoisk handlowych
w trakcie Dni Starogardu Gdańskiego – VI Wielkiego Jarmarku Kociewskiego
29-30 czerwca 2018 r.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim zaprasza do składania ofert na ustawienie stoisk handlowych takich jak: popcorn, wata cukrowa, słodycze, zabawki itp. podczas Dni Starogardu Gdańskiego na Stadionie im. Kazimierza Deyny przy ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1.
Dnia 29.06.2018 rozpoczęcie imprezy godz. 16.00 zakończenie godz. 24.00.
Dnia 30.06.2018 rozpoczęcie imprezy godz. 10.00 zakończenie godz. 24.00.

1. Ośrodek Sportu i Rekreacji za udostępnienie miejsca pod w/w stoiska będzie pobierał opłatę w wysokości 120,00 zł netto – za 1 metr bieżący stoiska (za dwa dni)
2. Należność obliczona wg pkt. 1 za oferowane stoisko musi być opłacona na 14 dni przed rozpoczęciem imprezy tj. do 15.06.2018 godz. 14.00
3. Oferent zobowiązany będzie do rozstawienia stoiska zgodnie z wytycznymi OSiR. w dniach
–  29.06.2018 r. od godz. 12:00
–  30.06.2018 r. od godz. 10:00
Ofertę należy złożyć na formularzu (załącznik nr 1) na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1, 83-200 Starogard Gdański lub e-mail na adres osir@osir.com.pl w terminie do dnia 30.05.2018r. do godz. 11.00

Osoby do kontaktu:
1/ Mariusz Pater – Kierownik Zespołu Obiektów nr tel. 512 216 950
2/ Monika Kełpin – Menedżer Sportu nr tel. 533 236 148

Ośrodek Sportu i Rekreacji dokona wyboru ofert wg własnego uznania (kierując się tym aby zapewnić uczestnikom imprezy różnorodną ofertę).
Oferenci zostaną poinformowani o wynikach do dnia 05.06.2018 r.

Dyrektor
Marzena Klein

Zał. Nr 1 - udostępnienie miejsca pod stoisko handlowe -formularz ofertowy