fbpx

ZAPYTANIE OFERTOWE II NA WYKONANIE USŁUGI CATERINGOWEJ PODCZAS SPOTKANIA WIGILIJNEGO ”HEJ KOLĘDA, KOLĘDA”.

I. Zamawiający:
Gmina Miejska Starogard Gdański
ul. Gdańska 6
NIP 592-204-53-96,
reprezentowana przez:
Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1 83.200 Starogard Gd.

II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie poczęstunku wigilijnego w dniu 19.12.2018 r. pn. „Hej Kolęda, Kolęda” pod patronatem Prezydenta Miasta Starogard Gdański, w tym:
1. Zapewnienie konsumpcji i obsługi cateringowej dla 100 osób w jednej turze przy stołach z miejscami siedzącymi w dniu 19.12.2018 r. o godzinie 1500 w Hali Sportowej im. Gerarda Podolskiego w Starogardzie Gd. przy ul. Hallera 19a.
2. Zapewnienie i ustawienie jednolitych stołów wraz z miejscami siedzącymi dla 100 osób, przykrytych jednorazowymi obrusami.
3. Zapewnienie serwetek i dekoracji (wystrój świąteczny na stołach).
4. Zapewnienie naczyń i sztućców jednorazowego użytku oraz dwóch rodzajów kubków plastikowych do ciepłych napojów (jeden rodzaj do kawy i herbaty, drugi do barszczu).
5. Zapewnienie zamykanych pojemników jednorazowego użytku umożliwiających uczestnikom spotkania zabranie pozostałej po Wigilii żywności.
6. Zapewnienie obsługi kelnerskiej (jednolicie ubranej) przez cały czas trwania poczęstunku tak, aby zapewnić nieprzerwany serwis Gości.

Więcej informacji:

ZAPYTANIE OFERTOWE II NA WYKONANIE USŁUGI CATERINGOWEJ PODCZAS SPOTKANIA WIGILIJNEGO ”HEJ KOLĘDA, KOLĘDA”.