Akt o OSiR

Akt o utworzeniu OSiR
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gd. jest samorządową jednostką organizacyjną, działającą w formie zakłady budżetowego, na podstawie:
1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami),
3) Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81 poz. 889 z późniejszymi zmianami),
4) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami),
4) Uchwały Nr LVIII/513/2010 r. Rady Miasta Starogardu Gd. z dnia 1 lipca 2010 r. Akt o utworzeniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gd.

Założycielem tworzącym, prowadzącym i nadzorującym Ośrodek jest Gmina Miejska Starogard Gdański.

Budżet OSiR na 2017 rok
Przychody razem 5 334 078,00 zł
W tym:
Dotacja 1 692 322,00 zł
Umorzenie 1 800 000,00 zł

Koszty razem 5 204 078,00 zł
W tym:
amortyzacja 1 800 000,00 zł

/ AKT O OSiR / UCHWAŁA O OSiR /