easy web maker

36. Bieg Szpęgawski z AQ Wiring Systems

Miasto Starogard zaprasza na wspaniałą przygodę i zabawę z mnóstwem sportowych emocji i atrakcji.
Jeden z najstarszych biegów ulicznych na Pomorzu z historią w tle dedykowany jest wszystkim biegaczom amatorom i wyczynowcom, dzieciom i młodzieży.

Bieg na 5,8 km.
Idealny dystans na początek przygody z bieganiem.

  • CEL - upamiętnienie poległych  w Lesie Szpęgawskim w czasie II wojny światowej
  • TERMIN - niedziela 7 kwietnia 2019
  • DYSTANS - 5,8 km
  •  PROFIL TRASY - łagodny z jednym podbiegiem na 5 km od startu, 97% asfalt, 3 % kostka brukowa
  • LIMIT UCZESTNIKÓW - 1000 osób
  • LOKALIZACJA - start  Szpęgawsk, meta Stadion Miejski im. Kaziemierza Deyny w Starogardzie Gdańskim

Dodatkowo:

- Wysokie nagrody finansowe dla najszybszych

- Uwaga: aż 17 nagradzanych kat. wiekowych

- 2. Mistrzostwa Starogardu Gdańskiego!

- Atmosfera zawodów wysokich lotów :)

Bieg Szpęgawski organizowany jest od roku 1983!

To już 36 lat historii. 

Kto z Was brał udział w pierwszych edycjach biegu?

Zapraszamy do podzielenia się wspomnieniami.

Tymczasem przedstawiamy kilka zdjęć z roku 1993 oraz 1994. 


Najważniejsze informacje

Do startu 36. Biegu Szpęgawskiego z AQ Wiring Systems zostało:

7 kwietnia 2019 - start biegu głównego punktualnie o godzinie 12:00

ZAPISY - BIEG NA 5,8km

Zgłoszenia online będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.elektronicznezapisy.pl

TERMIN ZGŁOSZEŃ: 01.12.2018r. (12:00) - 01.04.2019r. (23:59)
limit 1000 osób


Po zamknięciu zgłoszeń online, zgłoszenie się do biegu będzie możliwe wyłącznie osobiście

w biurze zawodów pod warunkiem dostępności miejsc czego Organizatorzy nie gwarantują!  


Opłata startowa zależności od terminu zgłoszeń:
01 – 02. 12.2018  – 25 zł
03.12.2018 – 31.12.2018 – 30 zł
01.01.2019 – 31.01.2019 – 35 zł
01.02.2019 – 28.02.2019 – 40 zł
01.03.2019 – 31.03.2019  – 45 zł
w dniu biegu – 50 zł

Pakiet rozszerzony: koszulka okolicznościowa za dodatkową opłatą (zamówienia przyjmowane do 01.03.2019) ... szczegóły wkrótce.

Uwaga:
Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na inną osobę.
Wpłaty realizowane będą przez system DotPay w momencie zgłoszenia do biegu – zawodnik ma 3 dni od momentu rejestracji. Po tym terminie link do płatności staje się nieaktywny, a zgłoszenie anulowane.

Mobirise

Pakiet startowy

W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu otrzymuje:

- imienny numer startowy (dla zawodników, którzy zgłoszą się elektronicznie),  
- pomiar elektroniczny trasy – system chip + wynik przesłany sms,
- unikatowy medal po biegu,
- baton i owoce w pakiecie,
- pamiątkowy gadżet,  
- woda po biegu,  
- posiłek po biegu,  
- kawa, herbata,  
- zabezpieczenie medyczne.

Odbiór pakietu startowego tylko w dniu biegu w biurze zawodów za okazaniem dowodu osobistego lub upoważnienia odbioru.

Koszulka okolicznościowa

Dodatkowa opcja zakupu – specjalna, wysokiej jakości, funkcyjna, oddychająca koszulka ...  szczegóły wkrótce

Mobirise

PAKIET ROZSZERZONY

KOSZULKA OKOLICZNOŚCIOWA

wysokiej jakości
funkcyjna
oddychająca
szczegóły wkrótce :)


DYSTANS - 5,8 km - profil trasy łagodny z jednym podbiegiem na 5 km od startu

MobiriseKATEGORIE WIEKOWE I NAGRODY

KAT. GENERALNA

Zdobywcy miejsc I – VI w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn

KAT. WIEKOWE

K12 12 - 15 lat, rocznik 2007–2004
K16 16 - 19 lat; rocznik 2003–2000
K20 20 - 29 lat; rocznik 1999–1990 
K30 30 - 39 lat; rocznik 1989–1980
K40 40 - 49 lat; rocznik 1979–1970
K50 50 - 59 lat; rocznik 1969–1960
K60 60 +; rocznik 1959 i starsze

M12 12 - 15 lat, rocznik 2007–2004
M16 16 - 19 lat; rocznik 2003–2000
M20 20 - 29 lat; rocznik 1999–1990
M30 30 - 39 lat; rocznik 1989–1980
M40 40 - 49 lat; rocznik 1979–1970
M50 50 - 59 lat; rocznik 1969–1960
M60 60 – 69 lat; rocznik 1959–1950
M75 70 – 75 lat; rocznik 1949–1945
M80 76 – 80 lat; rocznik 1944–1939
M80+ 81+ rocznik 1938 i starsi 

POZOSTAŁE KATEGORIE

Najlepszy Polak i Polka - nagrody finansowe

Mistrzostwa Starogardu Gdańskiego nagrody rzeczowe

Najstarszy i najmłodszy zawodnik/zawodniczka - nagrody rzeczowe

Kat. niepełnosprawni - nagrody rzeczowe

Wśród wszystkich startujących zostaną rozlosowane liczne nagrody rzeczowe.
Dokładny regulamin nagród podany zostanie na stronie internetowej biegu do 20.03.2019r.  

Mobirise

PROGRAM

8:00 – 10:30 – biuro zawodów biegu głównego

10:20– 11:30 - starty biegów dziecięcych i dekoracje 

10:40 - 11:00 – odjazd autokarów z OSiR Starogard z ul. Kanałowej na miejsce startu 

11:35 – złożenie kwiatów pod pomnikiem w Szpęgawsku

12:00 – start 36. Biegu Szpęgawskiego z AQ Wiring Systems

13:15 – DEKORACJA I LOSOWANIE NAGRÓD

10:00 –14:00 – stoiska gastronomiczne i pozostałe atrakcje

14:00 - Zakończenie imprezy

REGULAMIN
36. Bieg Szpęgawski z AQ Wiring Systems
7.04.2019
Starogard Gdański

I. ORGANIZATOR
1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim

II. CEL
1. Uczczenie pamięci poległych w Lesie Szpęgawskim w czasie II wojny światowej.
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia wśród mieszkańców Pomorza, powiatu  starogardzkiego, gminy Starogard oraz miasta Starogard Gdański. 
3. Integracja rodzin poprzez sport i wszelką aktywność fizyczną.
4. Promocja gminy Starogard i powiatu Starogardzkiego.

III. TERMIN I MIEJSCE
1. 7 kwietnia 2019 roku. – Starogard Gdański, ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1.
2. Biuro zawodów czynne tylko w dniu imprezy w godzinach 8.00 – 10.30 – Ośrodek Sportu i Rekreacji -  hala sportowa na terenie OSiR-u. 
3. Start do biegu nastąpi o godzinie 12:00.

IV. TRASA BIEGU i POMIAR CZASU
1. Dystans – 5,8 km – droga nr 22 Tczew – Chojnice.
2. Start z drogi nr 22 w Lesie Szpęgawskim. Meta Stadion Miejski im. K. Deyny.
3. Nawierzchnia: asfalt 97% asfalt, 3%kosta betonowa.
4. Profil trasy łagodny z jednym podbiegiem na 5 km startu. Bieg odbywa się przy ruchu częściowo  ograniczonym prawostronnym. 
5. Dokładny przebieg trasy podany jest na stronie internetowej www.osir.com.pl
6. Oznaczenie co 1km znakami pionowymi.
7. Pomiar czasu elektroniczny za pomocą systemu chip.
8. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia  numeru oraz zwróceniu chipa na mecie biegu. 
9. Klasyfikacja na postawie czasu brutto od momentu wystrzału startera.

V. ZASADY UCZESTNICTWA I WERYFIKACJA
1. W biegu na dystansie 5.8 km może wziąć udział osoba, która najpóźniej do 6 kwietnia 2019r. ukończy  12 lat (urodzona przed 06.04.2007r.). 
2. Limit uczestników biegu wynosi 1000 osób.
3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu jest własnoręczne podpisanie oświadczenia o braku  przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w biurze zawodów na  drukach Organizatorów. 
4. Każdy niepełnoletni uczestnik biegu, w momencie odbioru pakietu startowego  i numeru startowego, musi przedstawić „Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności 
dziecka do udziału w zawodach rekreacyjno- sportowych” podpisane przez rodzica lub prawnego  opiekuna. Ww. dokument jest częścią Karty Startowej. Brak ww. dokumentu uniemożliwia poprawną weryfikację w biurze zawodów, a co za tym idzie także udział w biegu. 
5. Wszyscy uczestnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów.
Weryfikacji można dokonać:
- Osobiście – na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
- Przez osobę upoważnioną – na podstawie podpisanego przez uczestnika oświadczenia oraz ksera  dokumentu tożsamości uczestnika. 
Adres Biura Zawodów: Starogard Gdański, ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1 –Miejska Hala
Sportowa im. A. Grubby, biuro czynne tylko w dniu imprezy w godzinach od 8.00 - 10.30.
6. Zawodników obowiązuje zakaz biegu z psami oraz wózkami dziecięcymi.
7. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przymocowane poziomo do przedniej  części koszulki lub innej odzieży. Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania biegu,  zasłanianie numeru (w całości lub części, podczas jakiejkolwiek części biegu) lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. 
8. Uczestników biegu obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, IAAF oraz niniejszy  regulamin. 
9. Organizator zapewnia obsługę medyczną na starcie, trasie i mecie podczas trwania biegu.
10. Zawodnik na czas udziału w imprezie ubezpiecza się od NNW na koszt własny.

VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
1. Zgłoszenia online będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie  internetowej www.elektronicznezapisy.pl. 
TERMIN ZGŁOSZEŃ: 01.12.2018r. (12:00) - 01.04.2019r. (23:59)
lub wcześniej w przypadku wyczerpania miejsc!
2. Zgłoszenie uważa się za kompletne i prawidłowe jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:
- prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy;
- uiszczenie opłaty startowej w ciągu 3 dni od rejestracji;
- brak opłaty w ciągu tych dni skutkuje automatycznym usunięciem zgłoszenia z listy startowej – zgłoszenie zostaje anulowane! 
3. Po zamknięciu zgłoszeń online, zgłoszenie się do biegu będzie możliwe wyłącznie osobiście w biurze  zawodów pod warunkiem dostępności miejsc czego Organizatorzy nie gwarantują! 
4. Uwaga! Po wyczerpaniu się limitu wcześniej zapisy zostaną zamknięte i nie będzie możliwości
dodatkowych zgłoszeń.
Opłata startowa zależności od terminu zgłoszeń:
01 – 02. 12.2018 – 25 zł
03.12.2018 – 31.12.2018 – 30 zł
01.01.2019 – 31.01.2019 – 35 zł 
01.02.2019 – 28.02.2019 – 40 zł
01.03.2019 – 31.03.2019 – 45 zł
w dniu biegu – 50 zł
Pakiet rozszerzony: koszulka okolicznościowa za dodatkową opłatą (zamówienia przyjmowane  do 01.03.2019). 
1. Opłata startowa nie podlega zwrotowi i nie ma możliwości przeniesienia jej na inną osobę.
2. Wpłaty realizowane będą przez system DotPay w momencie rejestracji i zgłoszenia do biegu.
Wszystkie dane podawane w płatnościach są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej.
3. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu otrzymuje PAKIET STARTOWY:
- imienny numer startowy (dla zawodników, którzy zgłoszą się elektronicznie)
- pomiar elektroniczny trasy – system chip + wynik przesłany sms
- unikatowy medal po biegu
- baton i owoce w pakiecie
- pamiątkowy gadżet
- woda po biegu
- posiłek po biegu
- kawa, herbata
- zabezpieczenie medyczne

VII. DEPOZYT, SZATNIE, DOJAZD NA START
1. Szatnie, toalety dla zawodników znajdować się będą w hali sportowej będą przy biurze zawodów.
2. Depozyt stacjonarny – hala sportowa – 8:00 – 14:00
3. Depozyt mobilny – oznaczone autokary na starcie – 11:15 – 11:50. Odbiór przy biurze zawodów – 12:30 – 14:00. 
4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub  skradzione podczas imprezy. 
5. Dojazd na start: autokary specjalnie oznaczone i podstawione na ul. Kanałowej przy parkingu OSiR –  kursować będą co kilka minut od godziny: 10:30. Ostatni kurs 11:10 

VIII. KLASYFIKACJE
a. GENERALNA KOBIET i MĘŻCZYZN
b. Najlepszy Polak i Polka
c. 2. Mistrzostwa Starogardu Gdańskiego
d. w kategoriach wiekowych :
K12 12 - 15 lat, rocznik 2007 – 2004 M12 12 - 15 lat, rocznik 2007 – 2004
K16 16 - 19 lat; rocznik 2003 – 2000 M16 16 - 19 lat; rocznik 2003 – 2000
K20 20 - 29 lat; rocznik 1999 – 1990 M20 20 - 29 lat; rocznik 1999 – 1990
K30 30 - 39 lat; rocznik 1989 – 1980 M30 30 - 39 lat; rocznik 1989 – 1980
K40 40 - 49 lat; rocznik 1979 – 1970 M40 40 - 49 lat; rocznik 1979 – 1970
K50 50 - 59 lat; rocznik 1969 – 1960 M50 50 - 59 lat; rocznik 1969 – 1960
K60 60 +; rocznik 1959 i starsze M60 60 – 69 lat; rocznik 1959 – 1950
M75 70 – 75 lat; rocznik 1949 – 1945
M80 76 – 80 lat; rocznik 1944 – 1939
M80+ 81+ rocznik 1938 i starsi
g. Najstarszy i najmłodszy zawodnik/zawodniczka.
h. kat. niepełnosprawni

IX. NAGRODY
1. Zdobywcy miejsc I – VI w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn biegu głównego otrzymują nagrody  finansowe. 
2. Najlepszy Polak i Polka miejsca I-III – nagrody finansowe.
3. Zdobywcy miejsc I-III w kategoriach wiekowych, 2. Mistrzostwach Starogardu Gdańskiego - nagrody  rzeczowe/upominki. 
4. Najstarszy i najmłodszy zawodnik/zawodniczka – nagroda rzeczowa.
5. Wśród wszystkich startujących zostaną rozlosowane liczne nagrody rzeczowe.
6. Dokładny regulamin nagród wraz z wysokością nagród finansowych podany zostanie na stronie  internetowej biegu do 20.03.2019r. 
7. Warunkiem koniecznym otrzymania nagrody jest obecność podczas ceremonii dekoracji.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Podczas imprezy odbędą się atrakcje towarzyszące:
- biegi towarzyszące dla dzieci
- miasteczko biegowe
- stanowiska partnerów
- atrakcje dla dzieci
- punkty gastronomiczne
2. Komunikat końcowy zostanie opublikowany na tablicy informacyjnej na mecie oraz na stronie
www.osir.com.pl, www.elektronicznezapisy.pl oraz na www.maratonypolskie.pl.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia i wykorzystania z każdym
z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne,
wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
4. Na teren biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków  podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom  zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod warunkiem  wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie. 
5. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do stosowania się do poleceń wydawanych przez służby
porządkowe oraz służby kierujące ruchem drogowym.
6. Zawodnicy biegną zgodnie z oznaczeniami na trasie oraz wskazaniami służby porządkowej, nie zbaczając  z wyznaczonej trasy.  
7. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa będzie skutkowało odebraniem numeru startowego oraz nie  dopuszczeniem do udziału w biegu. 
8. Wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń  Policji, służb porządkowych organizatora biegu oraz osób odpowiedzialnych za bieg. 
9. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora  i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą 
wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., dziennik  ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.  Organizator na potrzeby promocji biegu może wykorzystać wizerunek zawodnika w materiałach promocyjnych. 
10. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn, a także zmiany w regulaminie. 
11. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

XI. RODO
1. Administratorem danych osobowych uczestników imprezy zawartych w formularzach zgłoszeniowych,  dokumentacji przebiegu imprezy / zawodów oraz w materiałach audiowizualnych z przebiegu imprezy / zawodów stanie się Organizator, tj. Ośrodek Sportu Rekreacji - siedziba: 83-200 Starogard Gdański, ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1. 
2. Celem przetwarzania tych danych będzie ich wykorzystanie:
w zakresie niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia zawodów sportowych / rekreacyjnych, zgodnie z  przepisami prawa dotyczącymi organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych, w tym ustawy o sporcie  oraz ustawy o kulturze fizycznej, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora Danych polegającym na wykorzystaniu danych uczestników do ich obsługi logistycznej i administracyjnej, stworzeniem warunków do zapewnienia pomocy medycznej, jak też wykorzystaniu danych uczestników do nawiązania z nimi kontaktu w sprawach dotyczących organizacji i przebiegu imprezy / zawodów. 
3. Dane osobowe uczestników mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym w organizacji  zawodów, w tym ich obsługi administracyjnej, informatycznej, logistycznej, zapewnienia bezpieczeństwa itp. Do tych danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne. 
4. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim, jako administrator danych osobowych,
przechowywał będzie dane związane z organizacją, przebiegiem i obsługą administracyjną zawodów,  w tym dane osobowe ich uczestników, przez okres 5 lat, w którym mogą ujawnić się ewentualne roszczenia. W odniesieniu do przechowywania danych wobec których Ośrodek dysponuje zgodą osoby na przetwarzanie danych w określonym celu przechowywanie zakończy się z chwilą wpływu do OSiR w Starogardzie Gdańskim informacji o wycofaniu przedmiotowej zgody, względnie po upływie 5 lat 
od momentu nieaktywności osoby w kontaktach z naszym Ośrodkiem, w tym nieuczestniczenia w  zawodach organizowanych przez OSiR. 
5. Dane przetwarzane dla potrzeb określonych w ust. 3 pkt. 1-4 OSiR w Starogardzie Gdańskim
przechowywał będzie do momentu otrzymania sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu,  względnie po upływie 5 lat od momentu nieaktywności osoby w kontaktach z naszym Ośrodkiem. 
6. Deklarowany okres przechowywania nie dotyczy danych osób, które dobrowolnie wyraziły zgodę  Organizatorowi na: 
- przetwarzanie danych w celach związanych z powiadamianiem ich o organizowanych w przyszłości  imprezach sportowych i warunkach uczestnictwa; 
- publikację ich wizerunków w formie fotografii, jak też materiału wizyjnego nagranego przez Organizatora,  w tym informacji o osiągniętych przeze nich wynikach sportowych na stronie internetowej Organizatora; 
- publikację informacji o osiągniętych przeze nich wynikach sportowych w materiałach i wydawnictwach  firmowanych przez OSiRw Starogardzie Gdańskim: 
7. Zgoda uczestnika na przetwarzanie dotyczących go danych może być wycofana w każdym czasie.  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego administrator danych  dokonywał na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podmioty będące współorganizatorami nie mogą przetwarzać danych osobowych uczestników w celach innych niż bezpośrednio związane z organizacją i obsługą imprezy, chyba że współorganizator dysponował będzie indywidualną, dobrowolną zgodą uczestnika na wykorzystanie jego danych w innym celu. 
8. Każdemu uczestnikowi zawodów przysługują uprawnienia w momencie rezygnacji z udziału w zawodach:
· dostępu do dotyczących danych oraz otrzymania ich kopii,
· sprostowania (poprawiania) danych,
· usunięcia danych,
· do ograniczenia przetwarzania danych,
· wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
· przenoszenia danych,
· wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych
Osobowych.
9. Uczestnicy podają dane dobrowolnie, przy czym ich podanie Organizatorowi jest warunkiem koniecznym  wzięcia udziału w imprezie zawodach. 

XI. Kontakt:
Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Olimpijczyków Stargardzkich 1
83 – 200 Starogard Gdański
Tel. (+48) 533 – 236 – 148
www.osir.com.pl

Sponsor Tytularny 

Sponsorzy

36. Biegu Szpęgawskiego z AQ Wiring Systems

PATRON MEDIALNY

36. Biegu Szpęgawskiego z AQ Wiring Systems

Adres

Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Olimpijczyków
Starogardzkich 1, 
83 -200 
Starogard Gdański


Dane kontaktowe

Email: osir@osir.com.pl 
Telefon: +48 533 236 148

Łącza

www.osir.com.pl

Opinie

Prześlij nam Twoje pomysły, informację o błędach i sugestie. Każda opinia jest dla nas cenna.