fbpx

Wynajem kramów – zapytanie ofertowe

21.02.2018 r.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim informuje, że w ramach Zapytania ofertowego na wynajem kramów w ilości 25 szt. wraz z montażem i demontażem przy Stadionie Miejskim im. Kazimierza Deyny w trakcie obchodów Dni Starogardu – Wielkiego Jarmarku Kociewskiego wygrała oferta firmy iKRAM Małgorzata Flisikowska   ul. Partyzantów Kociewskich 6, 83-221 Osiek.

————————————————-

Starogard Gd. 05.02.2018 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
wynajem kramów w ilości 25 szt. wraz z montażem i demontażem przy Stadionie Miejskim im. Kazimierza Deyny w trakcie obchodów Dni Starogardu – Wielkiego Jarmarku Kociewskiego

1. Przedmiot zamówienia:
Wynajem kramów (stragany – domki handlowe) wraz z montażem i demontażem na imprezę plenerową organizowaną przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim w podanym, poniżej terminie i miejscu.
Data: 29-30.06.2018 r.
Miejsce: Stadion Miejski im. Kazimierza Deyny w Starogardzie Gdańskim
Montaż: do godz. 20.00 dnia 28.06.2018
Demontaż: od godz. 0:20 – 01.07.2016r., (wyposażone w oświetlenie).

Dane techniczne dotyczące domków:
– powierzchnia wewnętrzna ok. 5,0 – 6,0m2
– z możliwością sprzedaży z trzech stron
– szerokość lady 50-60cm, długość po ścianie bocznej
– wszystkie domki estetycznie jednakowe ( kolorystyka)
– wymagane w załączeniu zdjęcie oferowanych domków (kolorowe)

Zamawiający zastrzega, zmianę ilości przedmiotu zamówienia, a także zmianę terminu na wypadek nieprzewidzianych okoliczności.

2. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
Oferty należy złożyć do dnia 19.02.2018 r. do godziny 12:00 w formie elektronicznej na e-meila: osir@osir.com.pl lub listownej Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1, 83-200 Starogard Gdański.

3. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
W ofercie należy przedstawić koszt netto i brutto przypadający na całość zamówienia.
Oferty należy złożyć na formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do zaproszenia.

4. Wybór oferty
Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom o najniższej cenie.

5. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcą jest:
Mariusz Pater
tel: 512 216 950
od 7:00 do 15:00

/Formularz zapytania ofertowego/