fbpx

XXIV Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego im. Andrzeja Grubby XV Memoriał

I CEL IMPREZY
1. Uczczenie pamięci olimpijczyka, wybitnego sportowca, wielokrotnego reprezentanta i mistrza Polski, tenisisty Andrzeja Grubby.
2. Popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży miast i wsi naszego kraju w oparciu o wzór sportowca – Mistrza Andrzeja Grubby.

II ORGANIZATOR
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim

III TERMIN I MIEJSCE
24-25 sierpnia 2019 r. (sobota – niedziela)
Miejska Hala Sportowa im. Andrzeja Grubby w Starogardzie Gdańskim, ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1.

godz. 8.00 – 8.45 – zgłoszenia
godz. 9.00 – odprawa techniczna i losowanie gier wg zgłoszeń pisemnych w biurze turnieju z udziałem sędziów i organizatora
godz. 10:00 – rozpoczęcie gier

IV ZGŁOSZENIA
1. pisemne i telefoniczne do piątku 23 sierpnia do godz. 15.00 pod nr tel. 533 236 148, lub e-mail imprezy@osir.com.pl
oraz osobiście w dniu zawodów w godz. od 8.00 do 8.45 przed losowaniem gier.
2. Więcej informacji tel. 606 349 753 oraz www.osir.com.pl.

V WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Warunkiem uczestnictwa jest opłata wpisowego:
– kategorie młodzieżowe – 20 zł
– kategorie seniorskie – 25 zł
Opłata startowa na konto Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim 95 8340 0001 2002 3010 6817 0001 oraz w dniu zawodów.
2. Przy WERYFIKACJI w dniu zawodów zawodnik jest zobowiązany okazać legitymację studencką, uczniowską lub dowód tożsamości w przypadku osób dorosłych oraz potwierdzenie wpłaty opłaty startowej. Ponadto zawodnik podaje ILOŚĆ PUNKTÓW zdobytych w rankingu (niezbędne do rozstawienia).
3. Każdy zawodnik musi posiadać strój sportowy ze zmiennym obuwiem sportowym.
4. W ramach wpisowego dla każdego zawodnika pakiet startowy (posiłek, koszulka, baton energetyczny)

VI SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
I dzień – sobota – 24 sierpnia: skrzaty, żacy, młodzicy, kadeci, juniorzy, młodzieżowcy
II dzień – niedziela 25 sierpnia: seniorzy, weterani, amatorzy.

1. Zgodnie z przepisami PZTS oraz niniejszym regulaminem.

2.Kategorie (z podziałem na dziewczęta/ chłopcy, kobiety i mężczyźni):
Skrzat – wiek do 9 lat, roczniki do 2010,
Żak – wiek 10 – 11 lat, roczniki 2009 – 2008,
Młodzik – wiek 12 – 13 lat – roczniki 2007 – 2006,
Kadet – wiek 14 – 15 lat – roczniki 2005 i 2004 rok,
Junior – wiek 16 – 18 lat – roczniki 2003 – 2001 rok,
Młodzieżowiec – 19 – 21 lat – roczniki 2000 – 1998 rok,
Seniorzy – roczniki 1997 rok i starsi,
Weterani – 1979 rok i starsi, (którzy ukończyli 40 rok życia), posiadający licencje
Amatorzy – nigdy nie zrzeszeni w PZTS*,
*amatorzy, czyli nie byli nigdy na listach zawodników drużyn PZTS (Polski Związek Tenisa Stołowego)

Zawodnik może wziąć udział tylko w jednej kategorii wiekowej w danym dniu.

4. System rozgrywek zostanie ustalony na podstawie ilości zgłoszonych zawodników.
VII NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

1. W kategoriach wiekowych za zajęcie I do III miejsca puchary oraz nagrody rzeczowe.

2. Nagrody finansowe w kategorii seniorów:
MĘŻCZYŹNI
1 miejsce 1000 zł,
2 miejsce 600 zł,
3 miejsce 400 zł ,

KOBIETY
1 miejsce 1000 zł,
2 miejsce 600 zł,
3 miejsce 400 zł

3. Nagrody specjalne:
– dla najmłodszych zawodników (dziewczynka i chłopiec),
– nagroda dla największego talentu sportowego (dziewczynka i chłopiec),
nagroda wyróżnienia dla zawodniczki i zawodnika z regionu Kociewia,
– nagrody do losowania wśród wszystkich uczestników na zakończeniu rozgrywek w każdym dniu imprezy.

VIII POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINOWE
1. Organizator zabezpiecza szatnie tylko na potrzeby przebrania i kąpieli (dysponujemy ośmioma szatniami).
2. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni i na terenie obiektu.
3. Organizator nie odpowiada za wszelkiego rodzaju urazy powstałe podczas imprezy.
4. Organizator zabezpiecza opiekę medyczną podczas imprezy.
5. Uczestnicy imprezy przyjeżdżają na własny koszt.


– nagrody do losowania wśród wszystkich uczestników na zakończeniu rozgrywek w każdym dniu imprezy.

VIII POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINOWE
1. Organizator zabezpiecza szatnie tylko na potrzeby przebrania i kąpieli (dysponujemy ośmioma szatniami).
2. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni i na terenie obiektu.
3. Organizator nie odpowiada za wszelkiego rodzaju urazy powstałe podczas imprezy.
4. Organizator zabezpiecza opiekę medyczną podczas imprezy.
5. Uczestnicy imprezy przyjeżdżają na własny koszt.

ANDRZEJ GRUBBA (1958 – 2005) – najwybitniejszy zawodnik w historii polskiego tenisa stołowego, 26-krotny mistrz Polski, medalista MŚ (3) i mistrzostw Europy (11), olimpijczyk z Seulu (1988), Barcelony (1992) i Atlanty (1996)