bootstrap themes
Imprezy Towarzyszące
Mobirise

STAROGARDZKI KOROWÓDSzanowni Państwo, zbliżają się kolejne Dni Starogardu Gdańskiego z Concordią - VII Wielki Jarmark Kociewski. W tym wyjątkowym czasie, tradycyjnie, zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta i powiatu starogardzkiego do wzięcia udziału w Starogardzkim Korowodzie, który przejdzie ulicami miasta.

Państwa obecność uświetni uroczystość i będzie wspaniałym dowodem utożsamiania się ze Stolicą Kociewia – Starogardem Gdańskim.

Starogardzki Korowód będzie inauguracją głównych obchodów Dni Starogardu Gdańskiego z Concordią i rozpocznie się w piątek 28 czerwca o godz. 17.00.

Aby jeszcze bardziej pobudzić Państwa kreatywność, w tym roku Prezydent Miasta Starogard Gdański zdecydował się ufundować nagrodę w wysokości 2000 zł dla najkreatywniejszej grupy, która weźmie udział w korowodzie.

Zapraszamy do wzięcia udziału w korowodzie każdą chętną zorganizowaną grupę.

Na zgłoszenia czekamy do 20 czerwca 2019r.
Formularz PDF
Formularz ODT 

Kreatywna grupa, czyli... ?

 Jeżeli myślicie, że 2000 zł zgarnie grupa, która tylko przebierze się w klubowe stroje, to jesteście w błędzie. Tu liczy się kreatywność. 

Mobirise

Poważnie ale z "jajem"

Do udziału w konkursie zapraszamy również osoby z dłuższym stażem ;)
Bo kto powiedział, że to konkurs tylko dla młodych?

Mobirise

A może w Waszej pracy jest zgrana ekipa?

Pokażcie, że jesteście zgranym zespołem! 

Mobirise

Paczka znajomych

W szkole, klasie, na osiedlu..? Jesteście zgraną paczką znajmych?
Zaprezentujcie się podczas Dni Starogardu Gdańskiego z Concordią :)

Najważniejsze informacje
Starogardzki Korowód


Kto?
Uczniowie szkół i przedszkoli, stowarzyszenia, wspólnoty, grupy zorganizowane i organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu starogardzkiego. 
(Każda z grup powinna przyjąć nazwę, którą będzie się posługiwać podczas konkursu) 

Ile?
Minimum 8 osób.

Najważniejsze info:
1. Zbierzcie się w co najmniej 8 osób.
2. Zgłoście udział swojej ekipy do 20 czerwca 2019.
3. Przyjmijcie nazwę i wykonajcie tabliczkę ze swoją nazwą,
którą będziecie się posługiwać podczas korowodu.
4. Przygotujcie swój "kreatywny pomysł" i walczcie o 2000 zł.
5. Jury będzie oceniało Waszą grupę w dniu imprezy tj. 28.06.2019r.
6. Wyniki zostaną ogłoszone tego samego dnia.
7. Zapoznajcie się z regulaminem.

Termin zgłoszeń.
Czwartek 20 czerwca 2019
Zgłoszeń dokonujemy za pomocą formularza.
formularz PDF
formularz ODT

REGULAMIN KOROWODU
ORGANIZOWANEGO W RAMACH
DNI STAROGARDU GDAŃSKIEGO Z CONCORDIĄ
VII WIELKI JARMARK KOCIEWSKI

STAROGARD GDAŃSKI
28 CZERWCA 2019

I ORGANIZATOR
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim

II WSPÓŁORGANIZATOR
Wydział Informacji Społecznej Urzędu Miasta w Starogardzie Gdańskim

III PATRONAT
Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak

IV CELE KOROWODU
1. Propagowanie aktywnego stylu życia,
2. Umożliwienie zaprezentowania swoich umiejętności i talentów artystycznych przez grupy.
3. Nawiązanie współpracy ze środowiskiem lokalnym.
4. Integracja lokalnych organizacji oraz mieszkańców.

V TERMIN I MIEJSCE
1. Korowód odbędzie się w piątek 28 czerwca 2019 roku.
2. Zbiórka uczestników korowodu o godz. 16:30 przy Poczcie Polskiej ul. Hallera
3. Wymarsz korowodu o godz. 17:00
4. Zakończenie korowodu odbędzie się około godz. 18:15, po oficjalnej ceremonii otwarcia
Dni Starogardu Gdańskiego na Stadionie Miejskim im. Kazimierza Deyny w Starogardzie Gdańskim i wręczeniu nagród dla najbardziej kreatywnej grupy.

VI TRASA
Kolumna poruszać się będzie trasą: start rondo Deyny przy budynku poczty, następnie ul. Hallera, Rynek, ul. Podgórna, dalej ul. Kanałowa, ul. Olimpijczyków Starogardzkich - Stadion Miejski im. K. Deyny w Starogardzie Gdańskim.

VII KOROWÓD
1. Uczestnikami korowodu mogą być: uczniowie szkół i przedszkoli, stowarzyszenia, wspólnoty, grupy zorganizowane i organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu starogardzkiego.
2. Uczestnicy korowodu muszą zgłosić chęć udziału za pomocą formularza (załącznik do regulaminu).
3. Kolumna Korowodu kierowana jest wyznaczoną trasą, ewentualne zmiany organizacji ruchu mogą być podyktowane nagłymi sytuacjami lub wprowadzone przez pracowników Policji lub Straży Miejskiej.
4. Osoby biorące udział w przemarszu poruszać się będą prawym pasem ruchu
(w szyku 1 szereg, 4 osoby).
5. Każda grupa zgłaszająca się do korowodu zobligowana jest do wykonania tabliczki z nazwą.
6. Całość przemarszu zabezpiecza i koordynuje organizator – ochrona początku, środka i końca kolumny przez organy porządkowe, służby mundurowe Policji i Straży Miejskiej.
7. Na przemarsz nie mają wstępu osoby będące pod wpływem alkoholu i/lub innych środków odurzających.
8. Osoby uczestniczące w przemarszu winny stosować się do obowiązujących zasad ruchu drogowego i reagować na wszystkie polecenia Policji, Straży Miejskiej oraz służb informacyjnych.
9. Należy natychmiast informować stosowne służby – Policję, Straż Miejską oraz służby porządkowe o nieszczęśliwych zdarzeniach, mogących wystąpić w trakcie przemarszu.
10. Osoby, które nie podporządkują się przyjętym zasadom, będą kierowane na chodnik.
11. Po przemarszu kolumny „trasa” przemarszu będzie natychmiast przywrócona do właściwego stanu ruchu drogowego.
12. Osoby uczestniczące w korowodzie automatycznie akceptują regulamin.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności warunki atmosferyczne.
14. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieregulowanych niniejszym regulaminem, decyzję podejmuje przedstawiciel organizatora.

VIII KONKURS NA NAJBARWNIEJSZĄ GRUPĘ BIORĄCĄ UDZIAŁ W KOROWODZIE

Cel
: Konkurs ma na celu zachęcenie grup do wzięcia udziału w obchodach Dni Starogardu Gdańskiego, zrzeszanie społeczności szkolnej i integrowanie lokalnego środowiska, promowanie twórczego i aktywnego spędzania czasu przez włączenie dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w tworzenie barwnego Korowodu.

Zadanie: Zadaniem każdej grupy jest kreatywne przedstawienie się w barwnym Korowodzie poprzez np. kolorowe gadżety, zaprezentowanie czym zajmuje się grupa, w czym tkwi siła stowarzyszenia, organizacji, grupy, jaki ma związek z miastem, itp.

Nagroda:
– bon w wysokości 2000zł ufundowany przez Prezydenta Miasta do wykorzystania w wyznaczonych punktach,
– przechodni puchar Starogardu (wręczenie pucharu zapoczątkuje tradycję przekazywania nagrody na corocznych Dniach Starogardu z rąk ubiegłorocznych zwycięzców do rąk tegorocznych).

Konkurs podzielony jest na etapy:
I ETAP nadsyłanie zgłoszeń do 20 czerwca 2019
II ETAP weryfikacja w dniu imprezy piątek 28 czerwca 2019 roku w godzinach 16:30 – 17:00
III ETAP finał imprezy, oceny komisji i ogłoszenie wyników piątek 28 czerwca 2019 roku po zakończeniu oficjalnej części otwarcia Dni Starogardu Gdańskiego 2019.

1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zgłoszenie grupy do czwartku 20 czerwca 2019 za pomocą formularza (załącznik do regulaminu), który jest równoznaczne ze zgłoszeniem do Konkursu i akceptacją niniejszego regulaminu. Grupy, które nie zgłoszą swojego udziału za pomocą formularza nie będą podlegały ocenie.
2. W konkursie udział mogą wziąć grupy złożone min. z 8 osób. Nie ma ograniczeń wiekowych.  Każda z grup powinna przyjąć nazwę, którą będzie się posługiwać podczas konkursu.
3. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół i przedszkoli, stowarzyszenia, wspólnoty, grupy zorganizowane i organizacje pozarządowe działające na terenie Starogardu Gdańskiego.
4. Procedura oceny grup: komisja przyznaje punkty za pomysłowość, oryginalność, kreatywność oraz efektowność.
5. Oceny grup dokona specjalnie powołana przez Organizatora komisja w 5 osobowym składzie.
6. Ogłoszenie wyników Konkursu i rozdanie nagród odbędzie się w piątek 28.06.2019r. na scenie głównej po oficjalnej ceremonii otwarcia Dni Starogardu Gdańskiego z Concordią. VII Wielki Jarmark Kociewski na Stadionie Miejskim im. Kazimierza Deyny w Starogardzie Gdańskim.
7. Nie jest możliwe ponowne zdobycie pucharu przez zwycięscę z roku ubiegłego w 2 kolejnych, następujących po sobie latach.
8. Zwycięzca zobowiązany jest do wzięcia udziału w kolejnej edycji korowodu w celu przekazania pucharu przechodniego kolejnemu zwycięscy.
9. Kontakt z koordynatorem: Paulina Szulc referent ds. organizacji imprez 530 891 487.

IX RODO
1. Administratorem danych osobowych uczestników imprezy zawartych w formularzach
zgłoszeniowych, dokumentacji przebiegu imprezy oraz w materiałach audiowizualnych z przebiegu imprezy stanie się Organizator, tj. Ośrodek Sportu i Rekreacji - siedziba: 83-200 Starogard Gdański, ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1.
10. Celem przetwarzania tych danych będzie ich wykorzystanie:
• w zakresie niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia imprezy, zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych, w tym ustawy o sporcie oraz ustawy o kulturze fizycznej,
• zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora Danych polegającym na wykorzystaniu danych uczestników do ich obsługi logistycznej i administracyjnej, stworzeniem warunków do zapewnienia pomocy medycznej, jak też wykorzystaniu danych uczestników do nawiązania z nimi kontaktu w sprawach dotyczących organizacji i przebiegu imprezy.
11. Dane osobowe uczestników mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym w organizacji imprezy, w tym ich obsługi administracyjnej, informatycznej, logistycznej, zapewnienia bezpieczeństwa itp. Do tych danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne. Wykaz podmiotów tej kategorii dostępny jest na stronie internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim, dostępnej pod adresem www.osir.com.pl, w zakładce „OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH”.
12. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim, jako administrator danych osobowych, przechowywał będzie dane związane z organizacją, przebiegiem i obsługą administracyjną imprezy, w tym dane osobowe ich uczestników, przez okres 5 lat, w którym mogą ujawnić się ewentualne roszczenia. W odniesieniu do przechowywania danych wobec których Ośrodek dysponuje zgodą osoby na przetwarzanie danych w określonym celu przechowywanie zakończy się z chwilą wpływu do OSiR w Starogardzie Gdańskim informacji o wycofaniu przedmiotowej zgody, względnie po upływie 5 lat od momentu nieaktywności osoby w kontaktach z naszym Ośrodkiem, w tym nieuczestniczenia w imprezach organizowanych przez OSiR.
13. Dane przetwarzane dla potrzeb określonych w ust. 3 pkt. 1-4 OSiR w Starogardzie Gdańskim przechowywał będzie do momentu otrzymania sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, względnie po upływie 5 lat od momentu nieaktywności osoby w kontaktach z naszym Ośrodkiem.
14. Deklarowany okres przechowywania nie dotyczy danych osób, które dobrowolnie wyraziły zgodę  Organizatorowi na:
• przetwarzanie danych w celach związanych z powiadamianiem ich o organizowanych w przyszłości imprezach i warunkach uczestnictwa;
• publikację ich wizerunków w formie fotografii, jak też materiału wizyjnego nagranego
przez Organizatora, w tym informacji o osiągniętych przez nich wynikach na stronie internetowej Organizatora;
• publikację informacji o osiągniętych przeze nich wynikach w materiałach i wydawnictwach firmowanych przez OSiR w Starogardzie Gdańskim.
15. Zgoda uczestnika na przetwarzanie dotyczących go danych może być wycofana w każdym czasie.  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego administrator danych  dokonywał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
16. Podmioty będące współorganizatorami nie mogą przetwarzać danych osobowych uczestników w celach innych niż bezpośrednio związane z organizacją i obsługą imprezy,
chyba że współorganizator dysponował będzie indywidualną, dobrowolną zgodą uczestnika na wykorzystanie jego danych w innym celu.
17. Każdemu uczestnikowi imprezy przysługują uprawnienia:
• dostępu do dotyczących mnie danych oraz otrzymania ich kopii,
• sprostowania (poprawiania) danych,
• usunięcia danych,
• do ograniczenia przetwarzania danych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
• przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
18. Uczestnicy podają dane dobrowolnie, przy czym ich podanie Organizatorowi jest warunkiem koniecznym wzięcia udziału w imprezie.

Kontakt z koordynatorem
Paulina Szulc
referent ds. organizacji imprez
OSiR Starogard
tel. + 48 530 891 487

Mobirise

Festiwal
Food Tracków

Pyszny 3-dniowy festiwal Food Trucków odbędzie się 
28, 29 i 30 czerwca w Starogardzie Gdańskim na Stadionie Miejskim im. K. Deyny - zapisujcie w kalendarzach!

Food Trucki będą czekać na Was już od 10:00 do późnych godzin wieczornych przez 3 dni !!

Kilkanaście kuchni świata, pyszne jedzenie i niesamowita atmosfera! Serdecznie zapraszamy do spróbowania każdego dania!

Kolor Shot 

w Starogardzie Gdańskim

W sobotę 29 czerwca podczas Dni Starogardu Gdańskiego z Concordią odbędzie się KOLOR SHOT Festiwal z proszkami Holi.
Start : 17.30 rozpoczyna DJ Toxic D
Pierwszy wyrzut kolorów: ok. 18:00
Miejsce: Sztuczne boisko OSIR
Data: 29 czerwca 2019r.
O muzyczny klimat zadba Toxic D!
Wstęp bezpłatny

Mobirise

Kulinarny Konkurs Dla Mieszkańców Starogardu Gdańskiego
Kociewska Kasta

Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak, OSiR Starogard wraz z Osiedlowym Domem Kultury zapraszają do wzięcia udziału w kulinarnym konkursie drużynowym dla mieszkańców miasta Starogardu Gdańskiego "Kociewska Kasta", który odbędzie się w sobotę 29 czerwca w Kociewskim Zakątku.

Oglądaliście program MasterChef?
Jeżeli tak to kojarzycie tajemniczą skrzynkę z produktami?
Uczestnicy naszego konkursu kulinarnego, poczują się jak w znanym programie telewizyjnym. Otrzymają "Kociewską Kastę" tajemniczych produktów, z których będą musieli przygotować przepyszne danie.

Wszystko odbędzie się na żywo! 

Nad przebiegiem konkursu będzie czuwał Mariusz Gachewicz szef kuchni Zamku Gniew.
Jury w 5cio osobowym składzie oceni potrawy pod względem estetycznym i smakowym.

Co można wygrać?
Atrakcyjne nagrody indywidualne oraz nagrodę główną w wysokości 1000 zł.

Zgłoszenia przyjmujemy do 10 czerwca
odk@smkociewie.com.pl
Osiedlowy Dom Kultury tel. kontaktowy : 58 56 289 40

Do konkursu może się zgłosić 4 osobowy skład, z jednej ulicy lub osiedla. 
Wszyscy zawodnicy w dniu Imprezy muszą być pełnoletni.
Ilość miejsc ograniczona, przyjmujemy 6 drużyn, decyduje kolejność poprawnych zgłoszeń.

I ETAP nadsyłanie zgłoszeń do 10 czerwca 2019 r.,

II ETAP ogłoszenie listy drużyn zakwalifikowanych do dalszego etapu 14 czerwca 2019 r.,

III ETAP weryfikacja drużyn w dniu imprezy w sobotę 29 czerwca 2019 roku w godzinach 14:00 – 14:30,

IV ETAP finał imprezy, gotowanie, oceny komisji i ogłoszenie wyników w sobotę 29 czerwca 2019 roku w godzinach 14:00 – 17:45.

Zgłoszenie do konkursu powinno być dokonane na e-mail odk@smkociewie.com.pl lub osobiście na załączonym formularzu (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 czerwca 2019, o godzinie 14.00.

Więcej:
Osiedlowy Dom Kultury
ul. Reymonta 1
83-200 Starogard Gdański
e-mail: odk@smkociewie.com.pl
tel: 58 56 289 40

Regulamin konkursu
Kociewska Kasta
Kulinarny konkurs drużynowy dla mieszkańców Starogardu Gdańskiego podczas Dni Starogardu Gdańskiego z Concordią- VII Wielki Jarmark Kociewski 2019

I SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim.
2. Współorganizatorem konkursu jest Osiedlowy Dom Kultury, ul. Reymonta 1, 83-200 Starogard Gdański.
3. Konkurs skierowany jest do mieszkańców miasta Starogard Gdański, którzy ukończyli 18 rok życia.
4. Konkurs odbędzie się dnia 29.06.2019 r. w Starogardzie Gdańskim podczas Dni Starogardu Gdańskiego z Concordią - VII Wielki Jarmark Kociewski 2019.
5. Cele konkursu:
• Rozbudzenie inicjatywy i pomysłowości mieszkańców Starogardu Gdańskiego.
• Integracja mieszkańców Starogardu Gdańskiego.
• Pogłębienie wiedzy o tradycji kulinarnej Kociewia.
• Wykorzystanie bogactwa produktów tradycyjnych i lokalnych.

II WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Zadaniem uczestników będzie przygotowanie regionalnego dania głównego wykorzystując produkty znajdujące się w Kociewskich Kastach, które otrzymają uczestnicy.
2. Konkurs podzielony jest na etapy:
• I ETAP nadsyłanie zgłoszeń do 10 czerwca 2019 r.,
• II ETAP ogłoszenie listy drużyn zakwalifikowanych do dalszego etapu 14.06. 2019 r.,
• III ETAP weryfikacja drużyn w dniu imprezy w sobotę 29 czerwca 2019 roku w godzinach 14:00 – 14:30,
• IV ETAP finał imprezy, gotowanie, ocena komisji i ogłoszenie wyników w sobotę 29.06. 2019 roku w godzinach 14:00 – 17:00.
3. Do formularza należy dołączyć zgody poszczególnych uczestników konkursu wchodzących w skład osobowy drużyny (załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu).
4. Do konkursu przystąpić może maksymalnie 6 drużyn w 4 - osobowym składzie, przy czym każda z ulic/osiedli może wystawić tylko jedną reprezentację.
5. Wszyscy zawodnicy w dniu Imprezy muszą być pełnoletni.
6. Uczestnicy biorą udział w Imprezie na własną odpowiedzialność.
7. Organizator nie zapewnia opieki medycznej (dostępna będzie tylko wyposażona apteczka).
8. Zgłoszenie do konkursu powinno być dokonane na e-mail odk@smkociewie.com.pl lub osobiście na załączonym formularzu (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).
9. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 czerwca 2019 r. o godzinie 14.00.
10. Decyduje kolejność poprawnych zgłoszeń.
11. Informacja o ich zakwalifikowaniu zostanie przesłana drogą e-mailową lub telefonicznie do dnia 14.06.2019 r.
12. Uczestnicy konkursu pracować będą na przygotowanych stoiskach gastronomicznych.
13. Uczestnicy gotują dowolną potrawę regionalną z produktów, które znajdą w Kociewskich Kastach.
14. Każda z grup otrzymuje indywidualny pakiet produktów oraz narzędzi niezbędnych do przygotowania potrawy.
15. Kolejność wydawania pakietów Kociewskich Kast jest losowa.
16. Czas na wykonanie zadania: 1 godzina.
17. Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie grupy (po 3 zespoły) i gotować będą w dwóch turach następujących kolejno po sobie. Czas trwania 1 tury: 60 minut.
18. Uczestnicy konkursu wykonują danie główne według ogólnych zasad konkursowych w ilości 3 porcje na 3 talerzach.

III ZASADY ORGANIZACYJNE
1. Koszty produktów użytych do wykonania potraw konkursowych pokrywają Organizatorzy.
2. Organizator zapewnia uczestnikom stanowisko do pracy wyposażone w sprzęt kuchenny, naczynia niezbędne do przygotowania oraz podania potraw.
3. Nie dopuszcza się możliwości przywiezienia ze sobą swojego sprzętu lub produktów.
4. Konkurs jest imprezą otwartą, w której uczestniczyć będą także widzowie/kibice.
5. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zapoznanie się z regulaminem, przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres:
Osiedlowy Dom Kultury ul. Reymonta 1
83-200 Starogard Gdański
e-mail: odk@smkociewie.com.pl

IV PRZEBIEG I REGUŁY PRZEPROWADZENIA KONKURSU
1. Przebieg konkursu :

14:00 – rejestracja uczestników,
14:30 - uroczyste rozpoczęcie konkursu, losowanie stanowisk pracy,
14:30 – rozpoczęcie konkursu grupa 1
15:30- zakończenie 1 tury, ocena jury
15:45- rozpoczęcie konkursu grupa 2
16:45- zakończenie 2 tury, ocena jury
17:00 – ogłoszenie przez jury wyników i wręczenie nagród.

2. Przebieg konkursu nadzoruje oraz dokonuje oceny komisja konkursowa.
3. Komisja konkursowa składa się z 5 członków, powołanych przez Organizatora i Współorganizatora.
4. Prezentowane potrawy komisja ocenia pod kątem smakowym i estetycznym.
5.Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
6. Ewentualne pytania i wątpliwości należy kierować do Współorganizatora konkursu:
Osiedlowy Dom Kultury tel. kontaktowy : 58 56 289 40

V. NAGRODY
Zwycięska drużyna otrzymuje nagrody indywidualne za udział w konkursie oraz nagrodę finansową w wysokości 1000,00 zł dla reprezentowanej przez siebie ulicy/osiedla z przeznaczeniem na (do wyboru):
• Integrację sąsiedzką.
• Zakup mienia służącego mieszkańcom (np. stojak na rowery, ławeczki itp.).

VI. RODO
1. Administratorem danych osobowych uczestników imprezy/ konkursu zawartych w formularzach zgłoszeniowych, dokumentacji przebiegu imprezy/ konkursu oraz w materiałach audiowizualnych z przebiegu imprezy/ konkursu stanie się Organizator, tj. Ośrodek Sportu i Rekreacji - siedziba: 83-200 Starogard Gdański, ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1.
2. Współadministratorem danych osobowych uczestników imprezy/ konkursu zawartych w formularzach zgłoszeniowych i dokumentacji przebiegu imprezy/ konkursu oraz w materiałach audiowizualnych z przebiegu imprezy/ konkursu stanie się
Współorganizator tj,. Osiedlowy Dom Kultury – siedziba: 83-200 Starogard Gdański, ul. Reymonta 1.
3. Celem przetwarzania tych danych będzie ich wykorzystanie: w zakresie niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia imprezy/ konkursu zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych, w tym ustawy o sporcie oraz ustawy o kulturze fizycznej, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora Danych polegającym na wykorzystaniu danych uczestników do ich obsługi logistycznej i administracyjnej, stworzeniem warunków do zapewnienia pomocy medycznej, jak też wykorzystaniu danych uczestników do nawiązania z nimi kontaktu w sprawach
dotyczących organizacji i przebiegu imprezy/ konkursu.
4. Dane osobowe uczestników mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym w organizacji imprezy/ konkursu, w tym ich obsługi administracyjnej, informatycznej,
logistycznej, zapewnienia bezpieczeństwa itp. Do tych danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne.
5. Dane osobowe związane z organizacją, przebiegiem i obsługą administracyjną imprezy/ konkursu, w tym dane osobowe ich uczestników, przechowywane będą przez okres
5 lat, w którym mogą ujawnić się ewentualne roszczenia. W odniesieniu do przechowywania danych wobec których Administrator dysponuje zgodą osoby na przetwarzanie danych w określonym celu przechowywanie zakończy się z chwilą wpływu do OSiR w Starogardzie Gdańskim informacji o wycofaniu przedmiotowej zgody, względnie po upływie 5 lat od momentu nieaktywności osoby w kontaktach z naszym Ośrodkiem, w tym nieuczestniczenia w imprezach/ konkursach organizowanych przez OSiR.
6. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w szczególności profilowania.
7. Deklarowany okres przechowywania nie dotyczy danych osób, które dobrowolnie wyraziły zgodę Organizatorowi na:
• przetwarzanie danych w celach związanych z powiadamianiem ich o organizowanych w przyszłości imprezach/ konkursach i warunkach uczestnictwa;
• publikację ich wizerunków w formie fotografii, jak też materiału wizyjnego nagranego przez Organizatora, w tym informacji o osiągniętych przez nich wynikach na stronie internetowej Organizatora;
• publikację informacji o osiągniętych przez nich wynikach w materiałach i wydawnictwach firmowanych przez OSiR w Starogardzie Gdańskim.
10. Zgoda uczestnika na przetwarzanie dotyczących go danych może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego administrator danych dokonywał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
11. Podmioty będące współorganizatorami nie mogą przetwarzać danych osobowych uczestników w celach innych niż bezpośrednio związane z organizacją i obsługą konkursu/ imprezy, chyba że współorganizator dysponował będzie indywidualną, dobrowolną zgodą uczestnika na wykorzystanie jego danych w innym celu.
12. Każdemu uczestnikowi imprezy / konkursu przysługują uprawnienia:
• dostępu do swoich danych,
• sprostowania (poprawiania) danych,
• usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
• do ograniczenia przetwarzania danych,
• do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych(zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),
• wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Uczestnicy podają dane dobrowolnie, przy czym ich podanie Organizatorowi jest warunkiem koniecznym wzięcia udziału w imprezie / konkursie.
11. W odniesieniu do danych osobowych uczestnika konkursu/imprezy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, oraz nie podlegają profilowaniu.
12. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza EOG lub organizacji międzynarodowej.
13. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną: iod.jednostki@um.starogard.pl lub telefonicznie:
537 005 680. 

Mobirise

Bicie Rekordu Polski
Na Największą Ilość Osób
Jednocześnie Jedzących
Ruchankę Kociewską

sobota 29 czerwca 2019
Zakątek Kociewski - parking przed bramą główną OSiR
ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1 
Starogard Gdański

Ruchanki pieczemy już od 10:00 rano do 17:30
Wydawka 17:00 - 17:30
Bicie Rekordu Polski 17:30

Przyjdź i pobij z nami smaczny rekord ;)
Więcej: FB

W sobotę 29 czerwca od godziny 17:30 na wejściu do Kociewskiego Zakątka będą stały osoby rozdające specjalne bilety na podstawie których przeliczymy osoby biorące udział w biuciu rekordu.

Nasi wolontariusze będą poruszać się również wewnątrz strefy Kociewskiego Zakątka i będą czuwać nad tym aby każdy otrzymał bilet z numerkiem. 

Od godziny 17:00 będziemy wydawać Kociewskie Ruchanki wspólnie z dyretor Ośrodka Sportu i Rekreacji Marzeną Klein oraz Mariuszem Gachewiczem szefem kuchni Zamku Gniew przy małej scenie Kociewskiego Zakątka.

Każdy otrzyma minimum 1 ruchankę, której nie można zjeść od razu :)

Wspólnie czekamy do godziny 17:30 aż nasz spiker da sygnał do rozpoczęcia próby bicia rekordu na który mamy 5 minut.

Czy uda się pobić ten smaczny rekord?

Przyjdź, spróbuj i stań się rokordzistą! 

Mobirise

GALA SPORTU
sobota 29 czerwca 2019
godz. 18:30

Nasze miasto ma ogromny potencjał, a sport to wizytówka Starogardu Gdańskiego. Nie bez powodu przyświeca nam hasło:
„Tu rodzą się gwiazdy”.

Galę Sportu, która odbędzie się w sobotę 29 czerwca na dużej scenie, zaszczycą najlepsi sportowcy, najlepsi trenerzy i najlepsi najmłodsi sportowcy Starogardu Gdańskiego. To oni otrzymają z rąk Prezydenta Miasta Starogard Gdański Janusza Stankowiaka nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia i wyniki sportowe w 2018 roku.

Lunapark
piątek-sobota-niedziela
28-30.06.2019r.

Podczas tegorocznych Dni Starogardu Gdańskiego z Concordią będzie okazja do skorzystania z oferty lunaparku z prawdziwego zdarzenia aż przez 3 dni! 

Chcesz poczuć dreszczyk emocji?  
Lunapark to pokusa, której nie oprze się żadne dziecko i prawie żaden dorosły, :) sprawia wielką frajdę dla wszystkich, bez względu na wiek.

Lokalizacja:
parking przed Miejską Halą Sportową im. Andrzeja Grubby
ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1
Starogard Gdański 

Strefa zabaw dla dzieci

Lokalizacja: Boisko ze sztuczną nawierzchnią
przy Miejskij Hali Sportowej im. A. Grubby
ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1
Starogard Gdański

Mobirise

MBP im. ks. Bernarda Sychty

Atrakcje przygotowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. ks. Bernarda Sychty w Starogardzie Gdańskim przybliżą dzieciom świat książek :)
Bo czytanie nie musi być nudne.

Mobirise

Zamki i zjeżdżalnie dmuchane

Szeroka oferta dmuchanych atrakcji dla dzieci sprawi, że każdy znajdzie coś dla siebie.

Mobirise

Kolor Shot 

Kolor Shot - Festiwal z proszkami holi
Więcej

Mobirise

sobota 29 czerwca 14:00 - 17:00

Fabryka Imprezy zaprasza wszystkich na Festiwal Baniek Mydlanych, który odbędzie się na boisku ze sztuczną nawierzchnią przy Stadionie Miejskim im. K. Deyny. 

Kontakt do nas:

Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Starogardzie Gdańskim

Adres:

ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1

Telefon:

+48 533 236 148

E-mail:

osir@osir.com.pl

BĄDŹ Z NAMI!