AKREDYTACJE
free html5 templates

Dni Starogardu Gdańskiego
z Concordią

VII Wielki Jarmark Kociewski

28 - 29 czerwca 2019

Stadion Miejski im. Kazimierza Deyny 
w Starogardzie Gdańskim 

AKREDYTACJE

1. Akredytacja wydawana jest osobom, które prowadzą obsługę dziennikarską, reporterską lub  fotograficzną na zlecenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim.

2. O akredytację mogą ubiegać się także inne osoby, które udokumentują stałą współpracę z redakcjami, pismami oraz portalami internetowymi lub jednorazowe zlecenie obsługi medialnej imprezy. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji podanych informacji przed podjęciem decyzji o udzieleniu akredytacji. 

3. Osoba chcąca uzyskać akredytację przesyła do Ośrodka Sportu i Rekreacji prośbę o udzielenie akredytacji na adres e mail: osir@osir.com.pl  do czwartku 27 czerwca 2019r. 

W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość zawnioskowania o udzielenie akredytacji osobiście w dniu imprezy do godziny 18:00.

4. Z ramienia OSiR zostanie wyznaczona osoba do udzielania akredytacji najpóźniej do 20 czerwca 2019r oraz zostanie wyznaczone miejsce gdzie należy zgłaszać się po odbiór akredytacji w dniu imprezy. 

4a. Akredytacje będą wydawane w budynku kasy przy bramie głównej Stadionu Miejskiego im. K. Deyny

piątek 28 czerwca w godzinach 16:00 - 17:00

W razie pytań tel: 533 236 148

5. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy udzielania akredytacji osobom, które wykonują zdjęcia lub nagrania wideo wyłącznie do celów prywatnych. 

6. Akredytacja uprawnia do: 

a) przebywania w wyznaczonym miejscu przed sceną wyłącznie w czasie wskazanym przez artystów  (po upływie czasu na wykonanie zdjęć zespołu, osoby posiadające akredytacje będą musiały opuścić teren przed sceną i zostaną ponownie wpuszczone tuż przed rozpoczęciem następnego koncertu),

b) wykonywania zdjęć reporterskich.

7. Otrzymana akredytacja nie może być cedowana na inne osoby.

8. Posiadacz akredytacji zobowiązany jest do:

a) noszenia podczas imprezy otrzymanego identyfikatora,

c) stosowania się do zaleceń organizatora, firmy ochroniarskiej oraz innych służb czuwających nad  prawidłowym przebiegiem i bezpieczeństwem imprezy.

Kontakt do nas:

Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Starogardzie Gdańskim

Adres:

ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1

Telefon:

+48 533 236 148

E-mail:

osir@osir.com.pl

BĄDŹ Z NAMI!