bootstrap templates

GO ! Naprzód Lasy

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim zaprasza do wzięcia udziału w I edycji "Go! Lasy" czyli do wirtualnego biegu (lub innej formy rekreacji ruchowej) :)

Go! Lasy to świetna okazja aby rodzinnie podjąć wyzwanie i „ruszyć w las”
Nie daj się rutynie !
Weź udział w akcji i przyłącz się do nas! 

Na czym polega to wydarzenie?

Wszystko odbywa się podobnie jak na imprezie biegowej czy na maratonie mtb z tym wyjątkiem, że uczestnicy sami sobie wytyczają trasę i wybierają dzień swojej aktywności.

Uczestnicy zapisują się poprzez stronę www.elektornicznezapisy.pl, wybierają dystans 5 lub 10 km i opłacają wpisowe w wysokości 25 zł.

Każdy kto ukończy swój dystans i prześle zdjęcie z aplikacji rejestrującej aktywność (np. strava, endomondo) na adres go.lasy.stg@gmail.com otrzyma pakiet startowy: koszulkę medal, baton energetyczny oraz numer startowy i certyfikat ukończenia w formie elektronicznej.

Zapisy trwają do czwartku 28 maja a swoją aktywność należy wykonać w dniach 29-31 maja 2020.

I uwaga!

Wybrany dystans można pokonać biegiem, marszem, nordic walking, przejechać na rowerze, rolkach, hulajnodze (nie elektrycznej), wózku inwalidzkim, oraz przebyć innymi metodami poruszania się przy wykorzystaniu siły własnych mięśni.

Nie ma ograniczeń wiekowych.

:)

GO! LASY rozpocznie się za: 

29-31 maja 2020 
Rusz się z nami! Go! naprzód :) 
  • CEL - integracja rodzin poprzez sport i wszelką aktywność sportową :)
  • TERMIN - 29-31 maja 2020
  • DYSTANS - minimum 5 km lub 10 km
  • TRASA - uczestnicy sami wybierają trasę i godzinę swojej aktywności
  • LIMIT UCZESTNIKÓW - 100 osób
  • AKTYWNOŚĆ- trasę mozna pokonać: biegiem, rowerem, nordic walking, rolki itp.

ZAPISY i OPŁATY

Na zgłoszenia czekamy do 28 maja! 

Mobirise

Zgłoszenia online będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.elektronicznezapisy.pl 

TERMIN ZGŁOSZEŃ: 08.05.2020r. (6:00) – czwartek 28.05.2020r. (23:59)
lub wcześniej w przypadku wyczerpania miejsc!

Od momentu dokonania zgłoszenia uczestnik ma 24 godziny na uiszczenie opłaty wpisowego oraz przesłanie potwierdzenia przelewu na adres go.lasy.stg@gmail.com w przeciwnym razie uczestnik skreślany jest z listy zgłoszeniowej.

Po zamknięciu zgłoszeń online i wyczerpaniu limitu miejsc, nie ma możliwości zapisu na wydarzenie. :( 

Opłat uczestnicy dokonują przelewem na konto Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim, OSiR Starogard Gdański, ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1, 83-200 Starogard Gdański
nr konta: 95 8340 0001 2002 3010 6817 0001
tytułem: wpisowe GO! LASY+ imię i nazwisko + faktura VAT* (jeżeli jest taka potrzeba*). 

W ramach opłaty startowej każdy uczestnik, który ukończy „GO! LASY” otrzymuje PAKIET STARTOWY.


Mobirise

Opłata startowa  w wynosi:

zł  25

Odbiór osobisty


Możliwość odbioru pakietu startowego osobiście w biurze OSiR.
ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1
83-200 Starogard Gdański 

zł  34

Wysyłka Pocztą Polską


Poprzez Pocztę Polską możemy zapakować 1 pakiet do 1 paczki.

zł  38

Wysyłka Paczkomatem


Korzystając z paczkomatu możemy zapakować 3 pakiety do 1 paczki :)

TRASA

Zawodnicy trasę wyznaczają indywidualnie we własnym zakresie.

Pokonywać trasę można na różne sposoby: bieg, marsz, rower, nordic walking itp.

Nie masz pomysłu na trasę? Wytyczylismy dla Was 2 trasy niedaleko Starogardu Gdańskiego:) Teraz nie ma już wymóki ;)


mtb Kociewie Szlakiem

5 km

trasa rodzinna

37 km

trasa 37 km na której odbywa się maraton rowerowy MTB
Trasy opracowane przez GK STG 

trasy biegowe - Nadleśnictwo Starogard Gdański

Żółta 2 km
Zielona 4 km
Niebieska 6,5 km
Czerwona 10 km


Wyślij nam swój wynik !
My wyślemy pakiet :)

Wystarczy wysłać nam zrzut ekranu/ zdjęcie z aplikacji aplikacji rejestrującej trasę aktywności (endomondo, huawei zdrowie, strava itp.)
 Zrzut musi zawierać informacje takie jak: trasa, pokonany dystans, data.
Czekamy na zrzuty do niedzieli 31 maja 2020 roku do godz. 23:59 na adres go.lasy.stg@gmail.com  

RegulaminREGULAMIN
GO! LASY
Wirtualny bieg lub inna forma rekreacji ruchowej
29-31 maja 2020
Starogard Gdański

I. ORGANIZATOR
1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim.

II. CEL
1. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia wśród mieszkańców Pomorza, powiatu starogardzkiego, gminy Starogard oraz miasta Starogard Gdański.
2. Integracja rodzin poprzez sport i wszelką aktywność sportową,
3. Umożliwienie współzawodnictwa sportowego uczestnikom wydarzenia.

III. TERMIN I MIEJSCE
1. Wydarzenie ma charakter wirtualny.
2. Wydarzenie rozpoczyna się w piątek 29 maja 2020 roku o godzinie 6:00 i kończy w niedzielę 31 maja 2020 roku o godzinie 23:59.

IV. TRASA AKTYWNOŚCI i POMIAR CZASU/GPS
1. Uczestnicy mają do wyboru 2 dystanse do pokonania:
a) 5 km
b) 10 km
Są to dystanse minimalne do pokonania przez uczestników.
2. Każdy uczestnik indywidualnie wyznacza sobie trasę oraz godzinę startu i zakończenia aktywności.
3. Wybrany przez siebie dystans (5 lub 10 km) można pokonać biegiem, marszem, nordic walking, przejechać na rowerze, rolkach, hulajnodze (nie elektrycznej), wózku inwalidzkim, oraz przebyć innymi metodami poruszania się przy wykorzystaniu siły własnych mięśni.
4. Uczestnik potwierdza wzięcie udziału w wydarzeniu na podstawie zrzutu z ekranu w dowolnej aplikacji rejestrującej trasę aktywności (endomondo, huawei zdrowie, strava itp.). Zrzut musi zawierać informacje takie jak: trasa, pokonany dystans, data.
5. Zrzuty należy przesłać do niedzieli 31 maja 2020 roku do godz. 23:59 na adres go.lasy.stg@gmail.com
6. Jeżeli uczestnik wykona aktywność o dystansie większym niż minimalny, aktywność taka zostanie zaliczona.

V. ZASADY UCZESTNICTWA I WERYFIKACJA

1. Uczestnikiem wydarzenia może być każda osoba, która dokona zgłoszenia na portalu
elektronicznezapisy.pl oraz dokona opłaty wpisowego za udział w wydarzeniu, nie ma limitu wieku.
2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w wydarzeniu pod opieką osób dorosłych.
3. Zgłoszenia osób niepełnoletnich mogą się odbywać tylko przez ich opiekunów/osoby dorosłe.
4. Każdy uczestnik bierze udział w wydarzeniu na własną odpowiedzialność.
5. Limit uczestników wynosi 100 osób.
6. O wzięciu udziału w wydarzeniu decyduje zgłoszenie drogą elektroniczną oraz opłata wpisowego wraz z przesłaniem potwierdzenia przelewu. Takie zgłoszenie uważa się za pełne i umożliwia uczestnictwo w wydarzeniu.
7. W formularzu zgłoszeniowym uczestnik zobowiązany jest podać aktualny adres korespondencyjny.

VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1. Zgłoszenia online będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.elektronicznezapisy.pl.

TERMIN ZGŁOSZEŃ: 08.05.2020r. (6:00) – czwartek 28.05.2020r. (23:59)
lub wcześniej w przypadku wyczerpania miejsc!

2. Od momentu dokonania zgłoszenia uczestnik ma 24 godziny na uiszczenie opłaty wpisowego oraz przesłanie potwierdzenia przelewu na adres go.lasy.stg@gmail.com w przeciwnym razie uczestnik skreślany jest z listy zgłoszeniowej.
3. Po zamknięciu zgłoszeń online i wyczerpaniu limitu miejsc, nie ma możliwości zapisu na wydarzenie.
4. Uwaga! Po wyczerpaniu się limitu wcześniej zapisy zostaną zamknięte i nie będzie możliwości dodatkowych zgłoszeń.
5. Dokonując zgłoszenia uczestnik akceptuje regulamin wydarzenia.

6. Opłata startowa wynosi w przypadku:
• odbioru osobistego: 25 zł,
• wysyłki pakietu Pocztą Polską: 34 zł (jednorazowo można wysłać 1 pakiet),
• wysyłki paczki paczkomatem: 38 zł (jednorazowo można wysłać 3 pakiety),

7. Opłat uczestnicy dokonują przelewem na konto Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim,
OSiR Starogard Gdański, ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1, 83-200 Starogard Gdański
nr konta: 95 8340 0001 2002 3010 6817 0001
tytułem: wpisowe GO! LASY+ imię i nazwisko + faktura VAT* (jeżeli jest taka potrzeba*)

8. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik, który ukończy „GO! LASY” otrzymuje PAKIET STARTOWY:
• imienny numer startowy,
• unikatowy medal po biegu,
• pamiątkowa koszulka,
• certyfikat ukończenia biegu.

VII. KLASYFIKACJE
1. W tym biegu nie ma klasyfikacji i dekoracji na podium.


VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

ADMINISTRATOR:
Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Olimpijczyków, 83-200 Starogard Gdański, tel: 533 236 148; email osir@osir.com.pl (dalej jako: OSiR).
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: iod.jednostki@um.starogard.pl
CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:
Państwa dane będą przetwarzane w następujących celach:
1. Zapisania uczestnika na zajęcia lub wydarzenia sportowe oraz ich realizacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy),
2. Wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi oraz wypełnienia obowiązku prawnego względem uczestników oraz organów publicznych sprawujących nadzór nad działalnością statutową OSiR na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawami dotyczącymi kultury fizycznej (wykorzystanie danych uczestników do ich obsługi logistycznej i administracyjnej, stworzenia warunków do zapewnienia pomocy medycznej, jak też nawiązania z nimi kontaktu w sprawach dotyczących organizacji i przebiegu imprezy/zawodów.
3. Prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych oraz innych przepisów dotyczących podatków.
4. Ściągania należności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w zw. z przepisami o samorządzie gminnym, kodeksem postępowania cywilnego, przepisami o finansach publicznych oraz innymi ustawami obligującymi administratora danych do dbania o swój wizerunek, mienie oraz finanse.
5. Obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami obligującymi administratora do dbania o swój wizerunek
i mienie, w tym ustawą o samorządzie gminnym, przepisami dotyczącymi finansów publicznych, kodeksem postępowania cywilnego.
6. Rozpatrzenia reklamacji, skarg, wniosków na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przez administratora).
7. Publikacji informacji o wynikach osiągniętych przez poszczególnych uczestników na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO*.
8. W wymagających tego przypadkach Administrator ubiegał będzie się o wyrażenie przez uczestników zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Ewentualne wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonywał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

ODBIORCY DANYCH:
OSiR będzie przekazywać dane osobowe dostawcom usług i oprogramowania komputerowego wspomagającego organizację imprezy/zawodów, dostawcom usług hostingu strony internetowej, poczty elektronicznej. Do tych danych mogą mieć również dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy prawnicze, informatyczne.

CZAS PRZETWARZANIA:
Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez następujący okres:
1. w celu zapisania uczestnika na zajęcia/wydarzenia sportowe – przez okres 2 lat.
2. w celu wypełnienia obowiązku prawnego względem organów publicznych- 5 lat od momentu zakończenia zawodów,
3. w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej- 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy,
4. w celu ściągania należności- do momentu pełnego rozliczenia płatności,
5. w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia zajęć/wydarzeń sportowych,
6. w celu rozpatrzenia reklamacji, skarg, wniosków- 1 rok od złożenia reklamacji, skargi, wniosku,
7. w celu publikacji informacji o wynikach osiągniętych przez poszczególnych uczestników- 2 lat od zakończenia zajęć/wydarzeń sportowych.
Deklarowany okres przechowywania nie dotyczy danych osób, które wyraziły zgodę Administratorowi na:
1. przetwarzanie danych w celach związanych z powiadamianiem ich o organizowanych w przyszłości imprezach sportowych i warunkach uczestnictwa;
2. publikację ich wizerunków w formie fotografii, jak też materiału wizyjnego nagranego przez Administratora, w tym informacji oski osiągniętych przeze nich wynikach sportowych na stronie internetowej Administratora oraz organu prowadzącego OsiR tj. Gminy Miejskiej Starogard Gdański;
• publikację informacji o osiągniętych przez nich wynikach sportowych w materiałach i wydawnictwach firmowanych przez OSiR w Starogardzie Gdańskim
TWOJE PRAWA:
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:
• Prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
• Prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
• Prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
• Prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych
• Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych (danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO*),
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu uczestniczenia w imprezie/zawodach organizowanych przez OsiR.
* Mowa o Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

IX. KONTAKT

Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Olimpijczyków Stargardzkich 1
83 – 200 Starogard Gdański
Tel. (+48) 533 – 236 – 148
www.osir.com.pl 

Najczęściej zadawane pytania

Mobirise
Mobirise

ORGANIZATOR

GO! LASY

Organizator
Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Olimpijczyków
Starogardzkich 1, 
83 -200 
Starogard Gdański


Dane kontaktowe

Email: osir@osir.com.pl 
Email: go.lasy.stg@gmail.com

Telefon: +48 533 236 148

Łącza

www.osir.com.pl
www.elektronicznezapisy.pl


Opinie

Prześlij nam Twoje pomysły, informację o błędach i sugestie. Każda opinia jest dla nas cenna.