38. Bieg Szpęgawski
z Flex Poland 

Miasto Starogard zaprasza na wspaniałą przygodę i zabawę z mnóstwem sportowych emocji i atrakcji.

Jeden z najstarszych biegów ulicznych na Pomorzu, z historią w tle dedykowany jest wszystkim biegaczom amatorom i wyczynowcom oraz młodzieży

Jesteście głodni rekordów i życiówek?

Będziecie mogli się sprawdzić na atestowanej historycznej trasie Szpęgawsk - Starogard na dystansie 5 km.
Dodatkowo zapraszamy zawodników i zawodniczki w wieku 13 -19 lat  do udziału w biegu na milę. Ci z Was, którzy wolą rywalizować na swojej trasie zapraszamy do udziału w biegu wirtualnym.

38. Bieg Szpęgawski z Flex Poland

BIEG NA 5 KM

BS

38. BIEG SZPĘGAWSKI Z FLEX POLAND
BIEG NA 5 KM

Niedziela 3 kwietnia 2022 roku
Dystans
5 km z Atestem PZLA
Start biegu 12:00 - droga krajowa nr 22
Meta - Stadion Miejski im. K. Deyny
Transport - organizator zapewnia transport na start
Biuro zawodów czynne tylko w dniu imprezy w godzinach 8:00 – 10:30
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Miejska Hala Sportowa im. A. Grubby
ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1
83-200 Starogard Gdański
Limit uczestników 550 osób
Zasady uczestnictwa

W biegu na dystansie 5 km może wziąć udział osoba, która najpóźniej do 03 kwietnia 2022r. ukończy 16 lat (urodzona przed 03.04.2006r.).
Zgłoszenia online: poprzez formularz na stronie internetowej www.elektronicznezapisy.pl.


WPISOWE

Opłata startowa w zależności od terminu zgłoszeń:
- 21-23.01.2022 – 25 zł
- 24.01-28.02 – 35 zł
- 01.03-30.03 – 45 zł
- w dniu biegu– 60 zł
- emeryci, którzy ukończyli 65 rok życia - 25 zł
- młodzież ze szkół partnerskich, współpracujących przy 38. Biegu Szpęgawskim,
z powiatu starogardzkiego – 1 zł

W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu otrzymuje pakiet startowy:

• imienny numer startowy (dla zawodników, którzy zgłoszą się       elektronicznie),
• pomiar elektroniczny trasy – system chip + wynik przesłany sms,
• unikatowy medal po biegu,
• baton i owoce w pakiecie,
• pamiątkowy gadżet,
• woda po biegu,
• posiłek po biegu,
• zabezpieczenie medyczne
trasa

Trasa

Dystans: 5 km - Atest trasy PZLA
Start: z drogi krajowej nr 22
Meta: Stadion Miejski im. K. Deyny
Nawierzchnia: 97% asfalt, 3% kostka betonowa
Profil trasy: łagodny z jednym podbiegiem. Bieg odbywa się przy ruchu zamkniętym dla pojazdów
Oznaczenie: co 1 km znakami pionowymi
Pomiar czasu: elektroniczny za pomocą systemu chip
Klasyfikacja: na podstawie czasu brutto od momentu wystrzału startera

  • Dokładny przebieg trasy opublikowany zostanie na stronie internetowej www.osir.com.pl najpóźniej do 10 marca 2022r.
trasa
atest BS
trasa BS
pakiet BS
komin BS

REGULAMINY

REGULAMIN
38. BIEG SZPĘGAWSKI Z FLEX POLAND
STACJONARNY BIEG NA 5 KM
NIEDZIELA 03.04.2022 r.
STAROGARD GDAŃSKI

I. ORGANIZATOR
1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim
2. Stowarzyszenie „REKORD”

II. CEL
1. Uczczenie pamięci poległych w Lesie Szpęgawskim w czasie II wojny światowej.
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia wśród mieszkańców Pomorza, powiatu starogardzkiego, gminy Starogard oraz miasta Starogard Gdański.
3. Integracja rodzin poprzez sport i wszelką aktywność fizyczną.
4. Promocja miasta, gminy Starogard i powiatu Starogardzkiego.

III. TERMIN I MIEJSCE
1. Niedziela 3 kwietnia 2022 roku, Szpęgawsk – Starogard Gdański, ul. Olimpijczyków Starogardzkich1
2. Biuro zawodów czynne tylko w dniu imprezy w godzinach 8.00 – 10.30 – Ośrodek Sportu i Rekreacji – Stadion Miejski im. K. Deyny
3. Start godz.12:00 z drogi krajowej nr 22 w pobliżu miejscowości Szpęgawsk.
4. Meta – Stadion Miejski im. K. Deyny w Starogardzie Gdańskim.

UWAGA!
5. W przypadku gdy obowiązujące obostrzenia związane z COVID-19 uniemożliwią̨ organizację biegu w formie stacjonarnej cała impreza odbędzie się̨ w formie wirtualnej z brakiem możliwości zwrotu wpisowego.
6. Jeżeli bieg odbędzie się w formie wirtualnej obowiązuje regulamin wirtualnego 38. Biegu Szpęgawskiego.

IV. TRASA BIEGU I POMIAR CZASU
1. Dystans – 5 km - Atest trasy PZLA
2. Start z drogi krajowej nr 22. Meta Stadion Miejski im. K. Deyny.
3. Nawierzchnia: 97% asfalt, 3% kostka betonowa.
4. Profil trasy łagodny z jednym podbiegiem. Bieg odbywa się przy ruchu zamkniętym dla pojazdów.
5. Dokładny przebieg trasy opublikowany zostanie na stronie internetowej www.osir.com.pl najpóźniej do 10 marca 2022r.
6. Oznaczenie co 1 km znakami pionowymi.
7. Pomiar czasu elektroniczny za pomocą systemu chip.
8. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy
i zdjęcia numeru oraz zwróceniu chipa na mecie biegu.
9. Klasyfikacja na podstawie czasu brutto od momentu wystrzału startera.

V. ZASADY UCZESTNICTWA I WERYFIKACJA
1. W biegu na dystansie 5 km może wziąć udział osoba, która najpóźniej do 03 kwietnia 2022r. ukończy 16 lat (urodzona przed 03.04.2006r.).
2. Limit uczestników biegu wynosi 550 osób (ilość może zostać zmieniona w odniesieniu do panujących obostrzeń).
3. Zawodników obowiązuje limit czasowy 55 min.
4. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu jest własnoręczne podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w biurze zawodów na drukach Organizatorów.
5. Każdy niepełnoletni uczestnik biegu, w momencie odbioru pakietu startowego i numeru startowego, musi przedstawić „Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zawodach rekreacyjno-sportowych” podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna. Ww. dokument jest częścią Karty Startowej. Brak ww. dokumentu uniemożliwia poprawną weryfikację w biurze zawodów, a co za tym idzie także udział w biegu.
6. Każdy uczestnik zgłaszający się w kategorii niepełnosprawny, musi okazać odpowiedni dokument przy weryfikacji w biurze zawodów.
7. Wszyscy uczestnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów.
8. Weryfikacji można dokonać:
• osobiście – na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem;
• przez osobę upoważnioną – na podstawie podpisanego przez uczestnika oświadczenia.
9. Adres Biura Zawodów: Starogard Gdański, ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1, Stadion Miejski im. K. Deyny, biuro czynne tylko w dniu imprezy w godzinach 8:00 – 10:30.
10. Zawodników obowiązuje zakaz biegu z psami.
11. Osoby, które będą biegły z wózkami dziecięcymi muszą poinformować organizatora o takiej formie uczestnictwa.
12. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przymocowane poziomo do przedniej części koszulki lub innej odzieży. Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania biegu, zasłanianie numeru (w całości lub części, podczas jakiejkolwiek części biegu) lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
13. Uczestników biegu obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, IAAF oraz niniejszy regulamin.
14. Organizator zapewnia obsługę medyczną na starcie, trasie i mecie podczas trwania biegu.
15. Zaleca się, aby zawodnik na czas udziału w imprezie ubezpieczył się od NNW na koszt własny.

VI. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia online będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.elektronicznezapisy.pl.
2. TERMIN ZGŁOSZEŃ: do poniedziałku 28.03.2022 r. (23:59) lub wcześniej w przypadku wyczerpania miejsc!
3. Zgłoszenie uważa się za kompletne i prawidłowe, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:
• prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy,
• uiszczenie opłaty startowej w ciągu 3 dni od rejestracji,
• brak opłaty w ciągu tych dni skutkuje automatycznym usunięciem zgłoszenia
z listy startowej!
4. Po zamknięciu zgłoszeń online, zgłoszenie się do biegu będzie możliwe wyłącznie osobiście w biurze zawodów pod warunkiem dostępności miejsc czego Organizatorzy nie gwarantują.
5. Uwaga! Po wyczerpaniu się limitu 550 zapisanych i opłaconych uczestników zapisy zostaną zamknięte i nie będzie możliwości dodatkowych zgłoszeń.

VII. OPŁATA STARTOWA
1. Opłata startowa w zależności od terminu zgłoszeń:
• 21-23.01.2022 – 25 zł
• 24.01-28.02 – 35 zł
• 01.03-30.03 – 45 zł
• w dniu biegu – 60 zł
• emeryci, którzy ukończyli 65 rok życia - 25 zł
• młodzież ze szkół partnerskich, współpracujących przy 38. Biegu Szpęgawskim,
z powiatu starogardzkiego – 1 zł
2. Zgłoszenie uważa się za kompletne, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:
• prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy,
• zaksięgowanie wpłaty z tytułu opłaty startowej w ciągu 3 dni od rejestracji.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do udzielania rabatów na wpisowe.
4. Opłata startowa nie podlega zwrotowi i nie ma możliwości przeniesienia jej na inną osobę.
5. Wpłaty realizowane będą przez system TPay w momencie rejestracji i zgłoszenia do biegu. Wszystkie dane podawane w płatnościach są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej.
6. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu otrzymuje PAKIET STARTOWY:
• imienny numer startowy (dla zawodników, którzy zgłoszą się elektronicznie),
• pomiar elektroniczny trasy – system chip + wynik przesłany sms,
• unikatowy medal po biegu,
• baton i owoce w pakiecie,
• pamiątkowy gadżet,
• woda po biegu,
• posiłek po biegu,
• zabezpieczenie medyczne.

VII. DEPOZYT, SZATNIE
1. Szatnie i toalety dla zawodników znajdować się będą w pawilonie Stadionu Miejskiego im.
K. Deyny (przy biurze zawodów).
2. Depozyt stacjonarny – w biurze zawodów czynny w godzinach 8:00 – 14:00.
3. Depozyt mobilny dostępny w godzinach 11:15 – 11:45 (oznakowany autokar z napisem DEPOZYT, ustawiony przed linią startu).
4. Autokar z depozytem odjeżdża na 15 min przed startem zawodników, następnie autokar stacjonuje przed biurem zawodów, gdzie rzeczy przenoszone są z autokaru do depozytu stacjonarnego, odbiór od 12:30.
5. Po godzinie 14:00 rzeczy do odbioru w biurze OSiR (trybuna Stadionu I piętro).

VIII. DOJAZD NA START
1. Organizator zapewnia transport autokarami na miejsce startu.
2. Autokary od organizatora będą specjalnie oznaczone i podstawione na ul. Kanałowej
przy parkingu OSiR – kursować będą co kilka minut w godzinach 10:30 -11:20
3. Po godz. 11:20 organizator nie daje gwarancji transportu.
4. Zawodnicy, którzy dojeżdżają na start we własnym zakresie mają zakaz postoju auta w pobliżu startu biegu ze względu na brak miejsc parkingowych oraz bezpieczeństwo pozostałych uczestników.
5. Ruch jest całkowicie wstrzymywany o godz. 11:45.

IX. KLASYFIKACJE I NAGRODY
1. Klasyfikacja generalna (K i M, miejsca 1-3) – nagroda finansowa:
Miejsce Kobiety Mężczyźni
1 1000 zł 1000 zł
2 800 zł 800 zł
3 600 zł 600 zł
2. Najlepszy Polak/Polka (K i M, miejsca 1-3) – nagroda finansowa:
Kobiety
I miejsce: 300 zł
II miejsce: 200 zł
III miejsce: 100 zł

Mężczyźni
I miejsce: 300 zł
II miejsce: 200 zł
III miejsce: 100 zł

3. Kat. Niepełnosprawni (K i M) – nagroda rzeczowa.
4. Najlepszy Starogardzianin i Starogardzianka (K i M) – nagroda rzeczowa.
5. W kategoriach wiekowych (K i M, miejsca 1-3) nagrody rzeczowe/upominki:
KOBIETY
1) K16 16 - 19 lat; rocznik 2006 – 2003
2) K20 20 - 29 lat; rocznik 2002 – 1993
3) K30 30 - 39 lat; rocznik 1992 – 1983
4) K40 40 - 49 lat; rocznik 1982 – 1973
5) K50+; rocznik 1972 i starsi

MĘŻCZYŹNI
1) M16 16 - 19 lat; rocznik 2006 – 2003
2) M20 20 - 29 lat; rocznik 2002 – 1993
3) M30 30 - 39 lat; rocznik 1992 – 1983
4) M40 40 - 49 lat; rocznik 1982 – 1973
5) M50 50 - 59 lat; rocznik 1972 – 1963
6) M60 60 – 69 lat; rocznik 1962 – 1953
7) M70+; rocznik 1952 i starsi

6. Warunkiem koniecznym otrzymania nagrody jest obecność podczas ceremonii dekoracji
oraz losowania nagród.
7. Dla wszystkich uczestników zostanie zorganizowane losowanie nagród.

XI. DODATKOWE ATRAKCJE
Miasteczko zawodów: stoiska sponsorskie i punkty gastronomiczne.

XII. BEZPIECZEŃSTWO
1. Personel nie posiada przeszkolenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości wezwany zostanie niezwłocznie personel medyczny.
2. Uczestnik oświadcza, że zrzeka się wszelkich pretensji lub roszczeń finansowych względem Organizatora w przypadku ujawnienia jakichkolwiek zmian w stanie zdrowia uczestnika
w związku z wzięciem udziału w biegu.
3. W przypadku złamania powyższego zakazu Organizator ma prawo do wyciągnięcia konsekwencji prawnych w stosunku do uczestnika.
4. Impreza organizowana jest w miejscu szczegółowo wyznaczonym przez Organizatora.
5. Uczestnik imprezy ma obowiązek udostępnienia swoich danych osobowych, umożliwiając Organizatorowi ewentualne udostępnienie ich Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu
i służbom porządkowym.
6. Uczestnik imprezy wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią Oświadczenia COVID 19.
7. Uczestnik imprezy ma obowiązek pisemnego oświadczenia przy wejściu na imprezę, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
8. Uczestnik imprezy ma obowiązek zapoznać się z zasadami uczestnictwa pod kątem zasad logistyki i bezpieczeństwa na terenie wydarzenia, udostępnionych na stronie internetowej Organizatora lub komunikatach umieszczonych przed wejściem na imprezę.
9. Uczestnik imprezy jest zobowiązany do przestrzegania aktualnie obowiązujących wytycznych dotyczących reżimów sanitarnych w kraju; w tym do zasady zachowania minimum dwóch metrów od innych uczestników.
10. Uczestnik imprezy ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej, które powinny być stosowane zgodnie z aktualnymi przepisami sanitarnymi.
11. Każdy uczestnik zobowiązany jest do noszenia maseczki ochronnej w czasie pobytu na imprezie (w odniesieniu do aktualnych obostrzeń)
12. Przed wejściem na miejsce imprezy należy zdezynfekować ręce.
13. Uczestnik jest zobowiązany do wykonywania poleceń organizatorów

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Komunikat końcowy zostanie opublikowany na stronie www.osir.com.pl, www.elektronicznezapisy.pl
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia i wykorzystania z każdym
z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
3. Na teren biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak
i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia
go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
4. Wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań
i poleceń Policji, służb porządkowych organizatora biegu oraz osób odpowiedzialnych za bieg.
5. Zawodnicy biegną zgodnie z oznaczeniami na trasie oraz wskazaniami służby porządkowej, nie zbaczając z wyznaczonej trasy.
6. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa będzie skutkowało odebraniem numeru startowego oraz niedopuszczeniem do udziału w biegu.
7. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte
w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
8. Organizator na potrzeby promocji biegu może wykorzystać wizerunek zawodnika
w materiałach promocyjnych.
9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn, a także zmiany w regulaminie.
10. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
11. Regulamin może ulec zmianie.

XIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
ADMINISTRATOR:
Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Olimpijczyków, 83-200 Starogard Gdański, tel: 533 236 148; email osir@osir.com.pl (dalej jako: OSiR).
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować wysyłając
e-mail na adres: iod.jednostki@um.starogard.pl
CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:
Państwa dane będą przetwarzane w następujących celach:
1. Zapisania uczestnika na zajęcia lub wydarzenia sportowe oraz ich realizacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy),
2. Wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi oraz wypełnienia obowiązku prawnego względem uczestników oraz organów publicznych sprawujących nadzór nad działalnością statutową OSiR na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawami dotyczącymi kultury fizycznej (wykorzystanie danych uczestników do ich obsługi logistycznej i administracyjnej, stworzenia warunków do zapewnienia pomocy medycznej, jak też nawiązania z nimi kontaktu w sprawach dotyczących organizacji i przebiegu imprezy/zawodów.
3. Prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych oraz innych przepisów dotyczących podatków.
4. Ściągania należności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w zw. z przepisami o samorządzie gminnym, kodeksem postępowania cywilnego, przepisami o finansach publicznych oraz innymi ustawami obligującymi administratora danych do dbania o swój wizerunek, mienie oraz finanse.
5. Obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami obligującymi administratora do dbania o swój wizerunek i mienie, w tym ustawą o samorządzie gminnym, przepisami dotyczącymi finansów publicznych, kodeksem postępowania cywilne
6. Rozpatrzenia reklamacji, skarg, wniosków na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przez administratora).
7. Publikacji informacji o wynikach osiągniętych przez poszczególnych uczestników na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO*.
8. W wymagających tego przypadkach Administrator ubiegał będzie się o wyrażenie przez uczestników zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Ewentualne wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonywał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

ODBIORCY DANYCH:
OSiR będzie przekazywać dane osobowe dostawcom usług i oprogramowania komputerowego wspomagającego organizację imprezy/zawodów, dostawcom usług hostingu strony internetowej, poczty elektronicznej. Do tych danych mogą mieć również dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy prawnicze, informatyczne.
CZAS PRZETWARZANIA:
Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez następujący okres:
1. w celu zapisania uczestnika na zajęcia/wydarzenia sportowe – przez okres 2 lat.
2. w celu wypełnienia obowiązku prawnego względem organów publicznych- 5 lat od momentu zakończenia zawodów,
3. w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej- 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy,
4. w celu ściągania należności- do momentu pełnego rozliczenia płatności,
5. w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia zajęć/wydarzeń sportowych,
6. w celu rozpatrzenia reklamacji, skarg, wniosków- 1 rok od złożenia reklamacji, skargi, wniosku,
7. w celu publikacji informacji o wynikach osiągniętych przez poszczególnych uczestników- 2 lat od zakończenia zajęć/wydarzeń sportowych.
Deklarowany okres przechowywania nie dotyczy danych osób, które wyraziły zgodę Administratorowi na:
1. przetwarzanie danych w celach związanych z powiadamianiem ich o organizowanych w przyszłości imprezach sportowych i warunkach uczestnictwa;
2. publikację ich wizerunków w formie fotografii, jak też materiału wizyjnego nagranego przez Administratora, w tym informacji oski osiągniętych przeze nich wynikach sportowych na stronie internetowej Administratora oraz organu prowadzącego OsiR tj. Gminy Miejskiej Starogard Gdański;
3. publikację informacji o osiągniętych przez nich wynikach sportowych w materiałach i wydawnictwach firmowanych przez OSiR w Starogardzie Gdańskim.
TWOJE PRAWA:
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:
1. Prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2. Prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3. Prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4. Prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych
5. Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych (danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO*),
6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu uczestniczenia w imprezie/zawodach organizowanych przez OSiR.
* Mowa o Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

IX. KONTAKT
Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1
83 – 200 Starogard Gdański
Tel. (+48) 533 – 236 – 148
www.osir.com.pl

REGULAMIN

MŁODZIEŻOWY
38. BIEG SZPĘGAWSKIZ FLEX POLAND
BIEG NA MILĘ
niedziela 03 kwietnia 2022
Starogard Gdański

I. ORGANIZATOR
1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdański
2. Stowarzyszenie „REKORD” w Starogardzie Gdańskim

II. CEL
1. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia wśród mieszkańców Pomorza, powiatu starogardzkiego, gminy Starogard oraz miasta Starogard Gdański.
2. Uczczenie pamięci poległych w Lesie Szpęgawskim w czasie II wojny światowej.
3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia wśród mieszkańców Pomorza, powiatu starogardzkiego, gminy Starogard oraz miasta Starogard Gdański.
4. Integracja rodzin poprzez sport i wszelką aktywność fizyczną.
5. Promocja gminy Starogard i powiatu Starogardzkiego.

III. TERMIN I MIEJSCE
1. 03 kwietnia 2022 – Starogard Gdański
2. Biuro zawodów czynne tylko w dniu imprezy w godzinach 8:00 – 10:30
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Miejska Hala Sportowa im. A. Grubby
Ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1
83-200 Starogard Gdański
3. Start biegu nastąpi o godzinie 11:00.
UWAGA!
W przypadku gdy obowiązujące obostrzenia związane z COVID-19 uniemożliwią organizację biegu bieg zostanie odwołany.

IV. TRASA BIEGU i POMIAR CZASU
1. Dystans – ok 1,6 km.
2. Start: Rynek, meta: Stadion Miejski im. K. Deyny.
3. Szczegółowa trasa będzie opublikowana na stronie internetowej www.osir.com.pl najpóźniej do 10 marca 2022r.
4. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru oraz zwróceniu chipa na mecie biegu.

V. ZASADY UCZESTNICTWA I WERYFIKACJA
1. W biegu młodzieżowym może wziąć udział osoba w wieku od 13 do 19 lat i jest uczniem szkoły podstawowej bądź ponadpodstawowej.
2. Limit uczestników biegu wynosi 50 osób.
3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu jest własnoręczne podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w biurze zawodów na drukach Organizatorów.
4. Każdy niepełnoletni uczestnik biegu, w momencie odbioru pakietu startowego i numeru startowego, musi przedstawić „Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności i braku przeciwwskazań zdrowotnych dziecka do wzięcia udziału w zawodach rekreacyjno - sportowych” podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna. Ww. dokument jest częścią Karty Startowej. Brak ww. dokumentu uniemożliwia poprawną weryfikację w biurze zawodów, a co za tym idzie także udział w biegu.
5. Wszyscy uczestnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów.
Weryfikacji można dokonać:
- Osobiście – na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
- Przez osobę upoważnioną – na podstawie podpisanego przez uczestnika upoważnienia.
6. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przymocowane poziomo do przedniej części koszulki. Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania biegu, zasłanianie numeru (w całości lub części, podczas jakiejkolwiek części biegu) lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
7. Uczestników biegu obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, IAAF oraz niniejszy regulamin.
8. Organizator zapewnia obsługę medyczną na starcie, trasie i mecie podczas trwania biegu.
9. Zawodnik na czas udziału w imprezie ubezpiecza się od NNW na koszt własny.

VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
1. Zgłoszenia online będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.elektronicznezapisy.pl

TERMIN ZGŁOSZEŃ: 21.01.2022 do 30.03.2022 r. lub wcześniej w przypadku wyczerpania miejsc!

2. Zgłoszenie uważa się za kompletne i prawidłowe, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:
- prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy;
- uiszczenie opłaty startowej w ciągu 3 dni od rejestracji;
- brak wpływu opłaty w ciągu tych dni na rachunek bankowy automatycznym usunięciem zgłoszenia z listy startowej – zgłoszenie zostanie anulowane!
3. Po zamknięciu zgłoszeń online, zgłoszenie się do biegu będzie możliwe wyłącznie osobiście w biurze zawodów pod warunkiem dostępności miejsc czego Organizatorzy nie gwarantują!
4. Uwaga! Po wyczerpaniu się limitu wcześniej zapisy zostaną zamknięte
i nie będzie możliwości dodatkowych zgłoszeń.
5. Opłata startowa wynosi 5 zł
6. Opłata startowa nie podlega zwrotowi i nie ma możliwości przeniesienia jej na inną osobę.
7. Wpłaty realizowane będą przez system TPay w momencie rejestracji i zgłoszenia do biegu. Wszystkie dane podawane w płatnościach są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej.
8. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu otrzymuje PAKIET STARTOWY:
• imienny numer startowy (dla zawodników, którzy zgłoszą się elektronicznie),
• pomiar elektroniczny trasy – system chip + wynik przesłany sms,
• unikatowy medal po biegu,
• baton i owoce w pakiecie,
• pamiątkowy gadżet,
• woda po biegu,
• posiłek po biegu,
• zabezpieczenie medyczne.


VII. DEPOZYT, SZATNIE
1. Szatnie, toalety dla zawodników znajdować się będą w hali sportowej przy biurze zawodów.
2. Depozyt stacjonarny – hala sportowa – 10:00 – 14:30
3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia.

VIII. KLASYFIKACJE
1. Uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych; roczniki 2009 - 2007:
- kat. dziewcząt miejsca I-III
- kat. chłopców miejsca I-III
2. Uczniowie szkół ponadpodstawowych; rocznik 2006 - 2003:
- kat. dziewcząt miejsca I-III
- kat. chłopców miejsca I-III

IX. DODATKOWE ATRAKCJE
Miasteczko zawodów: stoiska sponsorskie, atrakcje dla dzieci, punkty gastronomiczne.

X. BEZPIECZEŃSTWO
1. Personel nie posiada przeszkolenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości wezwany zostanie niezwłocznie personel medyczny.
2. Uczestnik oświadcza, że zrzeka się wszelkich pretensji lub roszczeń finansowych względem Organizatora
w przypadku ujawnienia jakichkolwiek zmian w stanie zdrowia uczestnika w związku z wzięciem udziału w biegu.
3. W przypadku złamania powyższego zakazu Organizator ma prawo do wyciągnięcia konsekwencji prawnych w stosunku do uczestnika.
4. Impreza organizowana jest w miejscu szczegółowo wyznaczonym przez Organizatora.
5. Uczestnik imprezy ma obowiązek udostępnienia swoich danych osobowych, umożliwiając Organizatorowi ewentualne udostępnienie ich Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym.
6. Uczestnik imprezy wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią Oświadczenia COVID 19.
7. Uczestnik imprezy ma obowiązek pisemnego oświadczenia przy wejściu na imprezę, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
8. Uczestnik imprezy ma obowiązek zapoznać się z zasadami uczestnictwa pod kątem zasad logistyki
i bezpieczeństwa na terenie wydarzenia, udostępnionych na stronie internetowej Organizatora lub komunikatach umieszczonych przed wejściem na imprezę.
9. Uczestnik imprezy jest zobowiązany do przestrzegania aktualnie obowiązujących wytycznych dotyczących reżimów sanitarnych w kraju; w tym do zasady zachowania minimum dwóch metrów od innych uczestników.
10. Uczestnik imprezy ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej, które powinny być stosowane zgodnie z aktualnymi przepisami sanitarnymi.
11. Każdy uczestnik zobowiązany jest do noszenia maseczki ochronnej w czasie pobytu na imprezie (w odniesieniu do aktualnych obostrzeń).
12. Przed wejściem na miejsce imprezy należy zdezynfekować ręce.
13. Uczestnik jest zobowiązany do wykonywania poleceń organizatorów.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Komunikat końcowy zostanie opublikowany na tablicy informacyjnej na mecie oraz na stronie www.osir.com.pl, www.elektronicznezapisy.pl oraz na www.maratonypolskie.pl.
2. Na teren biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
3. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do stosowania się do poleceń wydawanych przez służby porządkowe oraz służby kierujące ruchem drogowym.
4. Zawodnicy biegną zgodnie z oznaczeniami na trasie oraz wskazaniami służby porządkowej, nie zbaczając z wyznaczonej trasy.
5. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa będzie skutkowało odebraniem numeru startowego oraz niedopuszczeniem do udziału w biegu.
6. Wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń Policji, służb porządkowych organizatora biegu oraz osób odpowiedzialnych za bieg.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika nie przestrzegającego regulaminu imprezy.
8. W przypadku zakłócenia porządku publicznego służby porządkowe zawiadamiają funkcjonariuszy Policji.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia i wykorzystania z każdym
z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
10. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
11. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn, a także zmiany w regulaminie.


X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
ADMINISTRATOR:
Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Olimpijczyków, 83-200 Starogard Gdański, tel: 533 236 148; email osir@osir.com.pl (dalej jako: OSiR).
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować wysyłając
e-mail na adres: iod.jednostki@um.starogard.pl
CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:
Państwa dane będą przetwarzane w następujących celach:
1. Zapisania uczestnika na zajęcia lub wydarzenia sportowe oraz ich realizacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy),
2. Wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi oraz wypełnienia obowiązku prawnego względem uczestników oraz organów publicznych sprawujących nadzór nad działalnością statutową OSiR na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawami dotyczącymi kultury fizycznej (wykorzystanie danych uczestników do ich obsługi logistycznej i administracyjnej, stworzenia warunków do zapewnienia pomocy medycznej, jak też nawiązania z nimi kontaktu w sprawach dotyczących organizacji i przebiegu imprezy/zawodów.
3. Prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych oraz innych przepisów dotyczących podatków.
4. Ściągania należności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w zw. z przepisami o samorządzie gminnym, kodeksem postępowania cywilnego, przepisami o finansach publicznych oraz innymi ustawami obligującymi administratora danych do dbania o swój wizerunek, mienie oraz finanse.
5. Obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami obligującymi administratora do dbania o swój wizerunek i mienie, w tym ustawą o samorządzie gminnym, przepisami dotyczącymi finansów publicznych, kodeksem postępowania cywilne
6. Rozpatrzenia reklamacji, skarg, wniosków na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przez administratora).
7. Publikacji informacji o wynikach osiągniętych przez poszczególnych uczestników na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO*.
8. W wymagających tego przypadkach Administrator ubiegał będzie się o wyrażenie przez uczestników zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Ewentualne wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonywał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

ODBIORCY DANYCH:
OSiR będzie przekazywać dane osobowe dostawcom usług i oprogramowania komputerowego wspomagającego organizację imprezy/zawodów, dostawcom usług hostingu strony internetowej, poczty elektronicznej. Do tych danych mogą mieć również dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy prawnicze, informatyczne.
CZAS PRZETWARZANIA:
Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez następujący okres:
1. w celu zapisania uczestnika na zajęcia/wydarzenia sportowe – przez okres 2 lat.
2. w celu wypełnienia obowiązku prawnego względem organów publicznych- 5 lat od momentu zakończenia zawodów,
3. w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej- 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy,
4. w celu ściągania należności- do momentu pełnego rozliczenia płatności,
5. w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia zajęć/wydarzeń sportowych,
6. w celu rozpatrzenia reklamacji, skarg, wniosków- 1 rok od złożenia reklamacji, skargi, wniosku,
7. w celu publikacji informacji o wynikach osiągniętych przez poszczególnych uczestników- 2 lat od zakończenia zajęć/wydarzeń sportowych.
Deklarowany okres przechowywania nie dotyczy danych osób, które wyraziły zgodę Administratorowi na:
1. przetwarzanie danych w celach związanych z powiadamianiem ich o organizowanych w przyszłości imprezach sportowych i warunkach uczestnictwa;
2. publikację ich wizerunków w formie fotografii, jak też materiału wizyjnego nagranego przez Administratora, w tym informacji oski osiągniętych przeze nich wynikach sportowych na stronie internetowej Administratora oraz organu prowadzącego OsiR tj. Gminy Miejskiej Starogard Gdański;
3. publikację informacji o osiągniętych przez nich wynikach sportowych w materiałach i wydawnictwach firmowanych przez OSiR w Starogardzie Gdańskim.
TWOJE PRAWA:
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:
1. Prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2. Prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3. Prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4. Prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych
5. Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych (danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO*),
6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu uczestniczenia w imprezie/zawodach organizowanych przez OSiR.
* Mowa o Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

XI. KONTAKT
Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1
83 – 200 Starogard Gdański
Tel. (+48) 533 – 236 – 148
www.osir.com.plREGULAMIN
WIRTUALNY
38. BIEG SZPĘGAWSKI Z FLEX POLAND
01-03 kwietnia 2022 r.
Cała Polska

I. ORGANIZATOR
1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim.
2. Stowarzyszenie „REKORD”

II. CEL
1. Uczczenie pamięci poległych w Lesie Szpęgawskim w czasie II wojny światowej.
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia wśród mieszkańców Pomorza, powiatu starogardzkiego, gminy Starogard oraz miasta Starogard Gdański.
3. Integracja rodzin poprzez sport i wszelką aktywność fizyczną.
4. Promocja gminy Starogard i powiatu Starogardzkiego.

III. TERMIN I MIEJSCE
1. Wydarzenie ma charakter wirtualny.
2. Wydarzenie rozpoczyna się w piątek 01 kwietnia 2022 roku o godzinie 6:00 i kończy w niedzielę 03 kwietnia o godzinie 23:59.

IV. TRASA AKTYWNOŚCI I POMIAR CZASU/GPS
1. Dystans – 5 km
2. Każdy uczestnik indywidualnie wyznacza sobie trasę oraz godzinę startu i zakończenia aktywności.
3. Dystans 5 km trzeba pokonać biegiem.
4. Uczestnik potwierdza wzięcie udziału w wydarzeniu na podstawie zrzutu z ekranu w dowolnej aplikacji rejestrującej trasę aktywności (huawei zdrowie, strava itp.). Zrzut musi zawierać informacje takie jak: trasa, pokonany dystans, data.
PRZESŁANIE WYNIKU
1. Szczegóły dotyczące dokumentowania wyników oraz informacje na temat klasyfikacji zostaną podane na stronie: osir.com.pl/bs
2. Aby aktywność została zaliczona uczestnik musi pokonać dystans 5km.
3. Uczestnicy, którzy nie są w stanie wykonać aktywności w wyznaczonym terminie w związku
z nałożoną kwarantanną czy izolacją mogą ubiegać się o zmianę terminu (należy wysłać prośbę na adres bieg.szpegawski@osir.com.pl do 3.04.2022)

V. ZASADY UCZESTNICTWA I WERYFIKACJA
1. Uczestnikiem wydarzenia może być każda osoba, która dokona zgłoszenia na portalu elektronicznezapisy.pl oraz dokona opłaty wpisowego za udział w wydarzeniu, nie ma limitu wieku.
2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w wydarzeniu pod opieką osób dorosłych.
3. Zgłoszenia osób niepełnoletnich mogą się odbywać tylko przez ich opiekunów/osoby dorosłe.
4. Każdy uczestnik bierze udział w wydarzeniu na własną odpowiedzialność.
5. Limit uczestników wynosi 50 osób.
6. O wzięciu udziału w wydarzeniu decyduje zgłoszenie drogą elektroniczną oraz opłata wpisowego. Takie zgłoszenie uważa się za pełne i umożliwia uczestnictwo w wydarzeniu.
7. W formularzu zgłoszeniowym uczestnik zobowiązany jest podać numer paczkomatu (pole obowiązkowe), który można sprawdzić na stronie: https://inpost.pl/znajdz-paczkomat,

VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
1. Zgłoszenia online będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.elektronicznezapisy.pl.
TERMIN ZGŁOSZEŃ: od 21.01.2022r. (godz. 6:00) do 03.04.2022r. (godz. 20:00)
lub wcześniej w przypadku wyczerpania miejsc!
2. Od momentu dokonania zgłoszenia uczestnik ma 24 godziny na uiszczenie opłaty wpisowego w przeciwnym razie uczestnik skreślany jest z listy zgłoszeniowej.
3. Po zamknięciu zgłoszeń online i wyczerpaniu limitu miejsc, nie ma możliwości zapisu na wydarzenie.
4. Dokonując zgłoszenia uczestnik akceptuje regulamin wydarzenia.
5. Opłata startowa wynosi 35 zł
6. W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną nie będzie możliwości odbioru pakietu osobiście. Wszystkie pakiety startowe będą wysyłane paczkomatem
7. Opłat uczestnicy dokonują przez system Tpay.
8. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik, który ukończy 38. Bieg Szpęgawski z Flex Poland otrzymuje
PAKIET STARTOWY:
• numer startowy w formie elektronicznej,
• komin wielofunkcyjny
• certyfikat ukończenia biegu w formie elektronicznej,
• inne w przypadku pozyskania sponsorów.

VII. KLASYFIKACJE I NAGRODY
Klasyfikacja generalna (K i M) miejsca I-III – nagrody rzeczowe

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
ADMINISTRATOR:
Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Olimpijczyków, 83-200 Starogard Gdański, tel: 533 236 148; email osir@osir.com.pl (dalej jako: OSiR).
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować wysyłając
e-mail na adres: iod.jednostki@um.starogard.pl
CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:
Państwa dane będą przetwarzane w następujących celach:
1. Zapisania uczestnika na zajęcia lub wydarzenia sportowe oraz ich realizacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy),
2. Wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi oraz wypełnienia obowiązku prawnego względem uczestników oraz organów publicznych sprawujących nadzór nad działalnością statutową OSiR na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawami dotyczącymi kultury fizycznej (wykorzystanie danych uczestników do ich obsługi logistycznej i administracyjnej, stworzenia warunków do zapewnienia pomocy medycznej, jak też nawiązania z nimi kontaktu w sprawach dotyczących organizacji i przebiegu imprezy/zawodów.
3. Prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych oraz innych przepisów dotyczących podatków.
4. Ściągania należności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w zw. z przepisami o samorządzie gminnym, kodeksem postępowania cywilnego, przepisami o finansach publicznych oraz innymi ustawami obligującymi administratora danych do dbania o swój wizerunek, mienie oraz finanse.
5. Obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami obligującymi administratora do dbania o swój wizerunek i mienie, w tym ustawą o samorządzie gminnym, przepisami dotyczącymi finansów publicznych, kodeksem postępowania cywilne
6. Rozpatrzenia reklamacji, skarg, wniosków na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przez administratora).
7. Publikacji informacji o wynikach osiągniętych przez poszczególnych uczestników na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO*.
8. W wymagających tego przypadkach Administrator ubiegał będzie się o wyrażenie przez uczestników zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Ewentualne wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonywał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

ODBIORCY DANYCH:
OSiR będzie przekazywać dane osobowe dostawcom usług i oprogramowania komputerowego wspomagającego organizację imprezy/zawodów, dostawcom usług hostingu strony internetowej, poczty elektronicznej. Do tych danych mogą mieć również dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy prawnicze, informatyczne.
CZAS PRZETWARZANIA:
Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez następujący okres:
1. w celu zapisania uczestnika na zajęcia/wydarzenia sportowe – przez okres 2 lat.
2. w celu wypełnienia obowiązku prawnego względem organów publicznych- 5 lat od momentu zakończenia zawodów,
3. w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej- 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy,
4. w celu ściągania należności- do momentu pełnego rozliczenia płatności,
5. w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia zajęć/wydarzeń sportowych,
6. w celu rozpatrzenia reklamacji, skarg, wniosków- 1 rok od złożenia reklamacji, skargi, wniosku,
7. w celu publikacji informacji o wynikach osiągniętych przez poszczególnych uczestników- 2 lat od zakończenia zajęć/wydarzeń sportowych.
Deklarowany okres przechowywania nie dotyczy danych osób, które wyraziły zgodę Administratorowi na:
1. przetwarzanie danych w celach związanych z powiadamianiem ich o organizowanych w przyszłości imprezach sportowych i warunkach uczestnictwa;
2. publikację ich wizerunków w formie fotografii, jak też materiału wizyjnego nagranego przez Administratora, w tym informacji oski osiągniętych przeze nich wynikach sportowych na stronie internetowej Administratora oraz organu prowadzącego OsiR tj. Gminy Miejskiej Starogard Gdański;
3. publikację informacji o osiągniętych przez nich wynikach sportowych w materiałach i wydawnictwach firmowanych przez OSiR w Starogardzie Gdańskim.
TWOJE PRAWA:
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:
1. Prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2. Prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3. Prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4. Prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych
5. Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych (danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO*),
6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu uczestniczenia w imprezie/zawodach organizowanych przez OSiR.
* Mowa o Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

IX. KONTAKT
Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1
83 – 200 Starogard Gdański
Tel. (+48) 533 – 236 – 148
www.osir.com.pl

BIEG NA 5 KM
- zgoda rodzica na udział w biegu osoby niepełnoletniej <pobierz>
- upoważnienie do obioru pakietu startowego <pobierz>

BIEG NA MILĘ
- zgoda rodzica na udział w biegu osoby niepełnoletniej <pobierz>
- upoważnienie do obioru pakietu startowego <pobierz>

Organizatorzy

38. Biegu Szpęgawskiego z Flex Poland

Sponsor tytularny

Flex Poland

sponsorzy BS
Organizator

Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Olimpijczyków
Starogardzkich 1,
83 -200
Starogard Gdański


Dane kontaktowe

Email: bieg.szpegawski@osir.com.pl
Telefon: +48 533 236 148
biuro czynne
pon-pt
godz.7:00 -15:00

Linki
Feedback

Masz sugestie lub informacje o błędach? Każda opinia jest dla nas cenna. Napisz do nas.

Site was made with Mobirise