39. Bieg Szpęgawski z AQ
2.04.2023

Miasto Starogard zaprasza na wspaniałą przygodę i zabawę z mnóstwem sportowych emocji i atrakcji

Jeden z najstarszych biegów ulicznych na Pomorzu, z historią w tle dedykowany jest wszystkim biegaczom amatorom i wyczynowcom oraz młodzieży

Jesteście głodni rekordów i życiówek?

Będziecie mogli się sprawdzić na atestowanej historycznej trasie Szpęgawsk - Starogard na dystansie 5 km.
Dodatkowo zapraszamy zawodników i zawodniczki w wieku 13 -19 lat do udziału w biegu na milę.
Jedno jest pewne - będzie się działo!

Śledź nas na Facebook'u

@Bieg Szpęgawski/ Bieg Kociewski
trasa
BS

39. BIEG SZPĘGAWSKI Z AQ
BIEG NA 5 KM

Niedziela 2 kwietnia 2023 roku
Dystans
5 km z Atestem PZLA
Start biegu 12:00 - droga krajowa nr 22
Meta - Stadion Miejski im. K. Deyny
Transport - organizator zapewnia transport na start
Biuro zawodów czynne tylko w dniu imprezy w godzinach 8:00 – 10:30
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Miejska Hala Sportowa im. A. Grubby
ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1
83-200 Starogard Gdański
Limit uczestników 550 osób
Zasady uczestnictwa

W biegu na dystansie 5 km może wziąć udział osoba, która najpóźniej do 02 kwietnia 2023 r. ukończy 16 lat (urodzona przed 02.04.2007r.).
Zgłoszenia online: poprzez formularz na stronie internetowej www.elektronicznezapisy.pl.


Uwaga! Limit miejsc jest wyczerpany!

Nie prowadzimy zapisów w dniu biegu.

Opłata startowa w zależności od terminu zgłoszeń:

3-5.02.2023 – 25 zł
6-28.02.2023 – 35 zł
1-26.03.2023 – 55 zł
w dniu biegu – 65 zł
emeryci, którzy ukończyli 65 rok życia - 25 zł
młodzież ze szkół partnerskich, współpracujących przy 39. Biegu Szpęgawskim, z powiatu starogardzkiego – 1 zł

W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu otrzymuje pakiet startowy:

imienny numer startowy
pomiar elektroniczny trasy – system chip + wynik przesłany sms
unikatowy medal po biegu
baton w pakiecie
gadżet promocyjny
woda na mecie
posiłek regeneracyjny po biegu
zabezpieczenie medyczne
inne opcjonalnie

Trasa

Dystans: 5 km - Atest trasy PZLA
Start: z drogi krajowej nr 22 o godz. 12:00
Meta: Stadion Miejski im. K. Deyny
Nawierzchnia: 97% asfalt, 3% kostka betonowa
Profil trasy: łagodny z jednym podbiegiem. Bieg odbywa się przy ruchu zamkniętym dla pojazdów
Oznaczenie: co 1 km znakami pionowymi
Pomiar czasu: elektroniczny za pomocą systemu chip
Klasyfikacja: na podstawie czasu brutto od momentu wystrzału startera

trasa

Informator Zawodnika

Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder

REGULAMINY


REGULAMIN
39. BIEG SZPĘGAWSKI Z AQ
BIEG NA 5 KM
NIEDZIELA 02.04.2023 r.
STAROGARD GDAŃSKII. ORGANIZATOR
1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim
ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1
83 – 200 Starogard Gdański
Tel. (+48) 533 236 148
www.osir.com.pl
2. Stowarzyszenie „REKORD”

II. CEL
1. Uczczenie pamięci poległych w Lesie Szpęgawskim w czasie II wojny światowej.
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia wśród mieszkańców Pomorza, powiatu
starogardzkiego, gminy Starogard oraz miasta Starogard Gdański.
3. Integracja rodzin poprzez sport i wszelką aktywność fizyczną.
4. Promocja miasta, gminy Starogard i powiatu Starogardzkiego.

III. TERMIN I MIEJSCE
1. Niedziela 2 kwietnia 2023 roku, Starogard Gdański
2. Biuro zawodów, czynne tylko w dniu imprezy w godzinach 8.00 – 10.30
Adres:
Miejska Hala Sportowa im. A. Grubby
ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1
83-200 Starogard Gdański
3. Start - godz.12:00 z drogi krajowej nr 22 w pobliżu miejscowości Szpęgawsk.
4. Meta – Stadion Miejski im. K. Deyny w Starogardzie Gdańskim.

IV. TRASA BIEGU I POMIAR CZASU
1. Dystans – 5 km - atest trasy PZLA
2. Start z drogi krajowej nr 22. Meta Stadion Miejski im. K. Deyny.
3. Nawierzchnia: 97% asfalt, 3% kostka betonowa.
4. Profil trasy łagodny z jednym podbiegiem. Bieg odbywa się przy ruchu zamkniętym dla
pojazdów.
5. Dokładny przebieg trasy opublikowany zostanie na stronie internetowej www.osir.com.pl
najpóźniej do 10 marca 2023 r.
6. Oznaczenie co 1 km znakami pionowymi.
7. Pomiar czasu elektroniczny za pomocą systemu chip.
8. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy
i zdjęcia numeru oraz zwróceniu chipa na mecie biegu.
9. Klasyfikacja na podstawie czasu brutto od momentu wystrzału startera.

V. ZASADY UCZESTNICTWA I WERYFIKACJA
1. W biegu na dystansie 5 km może wziąć udział osoba, która najpóźniej do 02 kwietnia 2023
r. ukończy 16 lat (urodzona przed 02.04.2007r.).
2. Limit uczestników biegu wynosi 550 osób
3. Zawodników obowiązuje limit czasowy 55 min.
4. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu jest własnoręczne podpisanie
oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu, które
będzie dostępne w biurze zawodów na drukach Organizatorów.
5. Każdy niepełnoletni uczestnik biegu, w momencie odbioru pakietu startowego i numeru
startowego, musi przedstawić „Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności
dziecka do udziału w zawodach rekreacyjno-sportowych” podpisane przez rodzica lub
prawnego opiekuna. Ww. dokument jest częścią Karty Startowej. Brak ww. dokumentu
uniemożliwia poprawną weryfikację w biurze zawodów, a co za tym idzie także udział
w biegu.
6. Każdy uczestnik zgłaszający się w kategorii niepełnosprawny, musi okazać odpowiedni
dokument przy weryfikacji w biurze zawodów.
7. Wszyscy uczestnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów.
8. Weryfikacji można dokonać:
● osobiście – na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem;
● przez osobę upoważnioną – na podstawie podpisanego przez uczestnika
oświadczenia.
9. Zawodników obowiązuje zakaz biegu z psami.
10. Osoby, które będą biegły z wózkami dziecięcymi muszą poinformować organizatora
o takiej formie uczestnictwa.
11. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przymocowane poziomo
do przedniej części koszulki lub innej odzieży. Numer startowy musi być widoczny przez
cały czas trwania biegu, zasłanianie numeru (w całości lub części, podczas jakiejkolwiek
części biegu) lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
12. Uczestników biegu obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, IAAF oraz
niniejszy regulamin.
13. Organizator zapewnia obsługę medyczną na starcie, trasie i mecie podczas trwania biegu.
14. Zaleca się, aby zawodnik na czas udziału w imprezie ubezpieczył się od NNW na koszt
własny.

VI. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia online będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny
na stronie internetowej www.elektronicznezapisy.pl.
2. TERMIN ZGŁOSZEŃ: do niedzieli 26.03.2023 r. (23:59) lub wcześniej w przypadku
wyczerpania miejsc!
3. Zgłoszenie uważa się za kompletne i prawidłowe, jeżeli zostaną spełnione następujące
warunki:
● prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy,
● uiszczenie opłaty startowej w ciągu 3 dni od rejestracji,
● brak opłaty w ciągu tych dni skutkuje automatycznym usunięciem zgłoszenia
z listy startowej!
4. Po zamknięciu zgłoszeń online, zgłoszenie się do biegu będzie możliwe wyłącznie
osobiście w biurze zawodów pod warunkiem dostępności miejsc czego Organizatorzy nie
gwarantują.
5. Uwaga! Po wyczerpaniu się limitu 550 zapisanych i opłaconych uczestników zapisy
zostaną zamknięte i nie będzie możliwości dodatkowych zgłoszeń.

VII. OPŁATA STARTOWA
1. Opłata startowa w zależności od terminu zgłoszeń:
● 3-5.02.2023 – 25 zł
● 6-28.02.2023 – 35 zł
● 1-26.03.2023 – 55 zł
● w dniu biegu – 65 zł
● emeryci, którzy ukończyli 65 rok życia - 25 zł
● młodzież ze szkół partnerskich, współpracujących przy 39. Biegu Szpęgawskim,
z powiatu starogardzkiego – 1 zł
2. Zgłoszenie uważa się za kompletne, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:
● prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy,
● zaksięgowanie wpłaty z tytułu opłaty startowej w ciągu 3 dni od rejestracji.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do udzielania rabatów na wpisowe.
4. Opłata startowa nie podlega zwrotowi i nie ma możliwości przeniesienia jej na inną osobę.
5. Wpłaty realizowane będą przez system TPay w momencie rejestracji i zgłoszenia do biegu.
Wszystkie dane podawane w płatnościach są wprowadzane na bezpiecznej stronie
szyfrowanej.
6. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu otrzymuje PAKIET STARTOWY:
● imienny numer startowy (dla zawodników, którzy zgłoszą się elektronicznie),
● pomiar elektroniczny trasy – system chip + wynik przesłany sms,
● unikatowy medal po biegu,
● baton i owoce w pakiecie,
● pamiątkowy gadżet,
● woda po biegu,
● posiłek regeneracyjny po biegu,
● zabezpieczenie medyczne.

VIII. DEPOZYT, SZATNIE
1. Szatnie i toalety dla zawodników:
Stadion Miejski im. K. Deyny (budynek na trybunie Stadionu, w strefie mety, parter).
2. Depozyt stacjonarny:
biuro zawodów, czynny w godzinach 8:00 – 14:00.
3. Depozyt mobilny:
oznakowany autokar z napisem DEPOZYT, dostępny w godzinach 11:15 – 11:45, przed linią
startu w Szpęgawsku.
4. Autokar z depozytem odjeżdża na 15 min przed startem zawodników, następnie autokar
stacjonuje przed biurem zawodów, gdzie rzeczy przenoszone są z autokaru do depozytu
stacjonarnego, odbiór od 12:30.
5. Po godzinie 14.00 rzeczy do odbioru w biurze OSiR (trybuna Stadionu I piętro).

IX. DOJAZD NA START
1. Organizator zapewnia transport autokarami na miejsce startu.
2. Autokary od organizatora będą specjalnie oznaczone i podstawione na ul. Kanałowej
przy parkingu OSiR – kursować będą co kilka minut w godzinach 10:30 -11:20
3. Po godz. 11:20 organizator nie daje gwarancji transportu.
4. Zawodnicy, którzy dojeżdżają na start we własnym zakresie mają zakaz postoju auta
w pobliżu startu biegu ze względu na brak miejsc parkingowych oraz bezpieczeństwo
pozostałych uczestników.
5. Ruch jest całkowicie wstrzymywany o godz. 11:45.

X. KLASYFIKACJE I NAGRODY
1. Klasyfikacja generalna (K i M, miejsca 1-3) – nagroda finansowa:
Kobiety
Miejsce 1: 1000 zł 
Miejsce 2: 800 zł
Miejsce 3: 600 zł  

Mężczyźni
Miejsce 1: 1000 zł
Miejsce 2: 800 zł
Miejsce 3: 600 zł
  
2. Najlepszy Starogardzianin i Starogardzianka (K i M, miejsca 1-3) – nagroda finansowa:
Miejsce 1: 200 zł
Miejsce 2: 150 zł
Miejsce 3: 100 zł

3. Kat. Niepełnosprawni (K i M) – nagroda rzeczowa.

4. W kategoriach wiekowych (K i M, miejsca 1-3) nagrody rzeczowe/upominki:

KOBIETY
1) K16 16 - 19 lat; rocznik 2007 – 2004
2) K20 20 - 29 lat; rocznik 2003 – 1994
3) K30 30 - 39 lat; rocznik 1993 – 1984
4) K40 40 - 49 lat; rocznik 1983 – 1974
5) K50; 50-59 lat; rocznik 1973 - 1964
6) K 60 +, roczniki 1963 i starsi

MĘŻCZYŹNI
1) M16 16 - 19 lat; rocznik 2007 – 2004
2) M20 20 - 29 lat; rocznik 2003 – 1994
3) M30 30 - 39 lat; rocznik 1993 – 1984
4) M40 40 - 49 lat; rocznik 1983 – 1974
5) M50 50 - 59 lat; rocznik 1973 – 1964
6) M60 60 – 69 lat; rocznik 1963 – 1954
7) M70+; rocznik 1953 i starsi

5. Warunkiem koniecznym otrzymania nagrody jest obecność podczas ceremonii dekoracji.

XI. DODATKOWE ATRAKCJE
Miasteczko zawodów: stoiska sponsorskie i punkty gastronomiczne.

XII. BEZPIECZEŃSTWO
1. Personel nie posiada przeszkolenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości wezwany
zostanie niezwłocznie personel medyczny.
2. Uczestnik oświadcza, że zrzeka się wszelkich pretensji lub roszczeń finansowych względem
Organizatora w przypadku ujawnienia jakichkolwiek zmian w stanie zdrowia uczestnika
w związku z wzięciem udziału w biegu.
3. W przypadku złamania powyższego zakazu Organizator ma prawo do wyciągnięcia
konsekwencji prawnych w stosunku do uczestnika.
4. Impreza organizowana jest w miejscu szczegółowo wyznaczonym przez Organizatora.
5. Uczestnik imprezy ma obowiązek zapoznać się z zasadami uczestnictwa pod kątem zasad
logistyki i bezpieczeństwa na terenie wydarzenia, udostępnionych na stronie internetowej
Organizatora lub komunikatach umieszczonych przed wejściem na imprezę.
6. Uczestnik imprezy ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony
osobistej, które powinny być stosowane zgodnie z aktualnymi przepisami sanitarnymi.
7. Każdy uczestnik zobowiązany jest do noszenia maseczki ochronnej w czasie pobytu
na imprezie (w odniesieniu do aktualnych obostrzeń)
8. Przed wejściem na miejsce imprezy należy zdezynfekować ręce.
9. Uczestnik jest zobowiązany do wykonywania poleceń organizatorów.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Komunikat końcowy zostanie opublikowany na stronie www.osir.com.pl,
www.elektronicznezapisy.pl
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia i wykorzystania z każdym
z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne,
wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo telewizyjnych oraz na inne potrzeby
komercyjne.
3. Na teren biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji,
środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek
rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak
i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik
narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia
go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
4. Wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań
i poleceń Policji, służb porządkowych organizatora biegu oraz osób odpowiedzialnych za bieg.
5. Zawodnicy biegną zgodnie z oznaczeniami na trasie oraz wskazaniami służby porządkowej,
nie zbaczając z wyznaczonej trasy.
6. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa będzie skutkowało odebraniem numeru startowego
oraz niedopuszczeniem do udziału w biegu.
7. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte
w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą
wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.,
dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym
osobom trzecim.
8. Organizator na potrzeby promocji biegu może wykorzystać wizerunek zawodnika
w materiałach promocyjnych.
9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn, a także
zmiany w regulaminie.
10. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
11. Regulamin może ulec zmianie.

XIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
ADMINISTRATOR:
Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Olimpijczyków,
83-200 Starogard Gdański, tel: 533 236 148; email osir@osir.com.pl (dalej jako: OSiR).

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować wysyłając
e-mail na adres: iod.jednostki@um.starogard.pl

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:
Państwa dane będą przetwarzane w następujących celach:
1. Zapisania uczestnika na zajęcia lub wydarzenia sportowe oraz ich realizacji na podstawie art.
6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy),
2. Wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej Administratorowi oraz wypełnienia obowiązku prawnego względem
uczestników oraz organów publicznych sprawujących nadzór nad działalnością statutową OSiR
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z ustawą z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym oraz ustawami dotyczącymi kultury fizycznej (wykorzystanie danych
uczestników do ich obsługi logistycznej i administracyjnej, stworzenia warunków
do zapewnienia pomocy medycznej, jak też nawiązania z nimi kontaktu w sprawach
dotyczących organizacji i przebiegu imprezy/zawodów.
3. Prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO*
(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze) i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ogółem
przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań
podatkowych oraz innych przepisów dotyczących podatków.
4. Ściągania należności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne
do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w zw. z przepisami o
samorządzie gminnym, kodeksem postępowania cywilnego, przepisami o finansach
publicznych oraz innymi ustawami obligującymi administratora danych do dbania o swój
wizerunek, mienie oraz finanse.
5. Obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO*
(przetwarzanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze) i w związku z przepisami obligującymi administratora do dbania o swój
wizerunek i mienie, w tym ustawą o samorządzie gminnym, przepisami dotyczącymi finansów
publicznych, kodeksem postępowania cywilne
6. Rozpatrzenia reklamacji, skarg, wniosków na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO*
(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
przez administratora).
7. Publikacji informacji o wynikach osiągniętych przez poszczególnych uczestników na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. e RODO*.
8. W wymagających tego przypadkach Administrator ubiegał będzie się o wyrażenie przez
uczestników zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu,
z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Ewentualne wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem
przetwarzania, którego Administrator dokonywał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

ODBIORCY DANYCH:
OSiR będzie przekazywać dane osobowe dostawcom usług i oprogramowania komputerowego
wspomagającego organizację imprezy/zawodów, dostawcom usług hostingu strony internetowej,
poczty elektronicznej. Do tych danych mogą mieć również dostęp nasi podwykonawcy (podmioty
przetwarzające), np. firmy prawnicze, informatyczne.

CZAS PRZETWARZANIA:
Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez następujący okres:
1. w celu zapisania uczestnika na zajęcia/wydarzenia sportowe – przez okres 2 lat.
2. w celu wypełnienia obowiązku prawnego względem organów publicznych- 5 lat od momentu
zakończenia zawodów,
3. w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej- 5 lat od zakończenia roku
kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy,
4. w celu ściągania należności- do momentu pełnego rozliczenia płatności,
5. w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia
zajęć/wydarzeń sportowych,
6. w celu rozpatrzenia reklamacji, skarg, wniosków- 1 rok od złożenia reklamacji, skargi, wniosku,
7. w celu publikacji informacji o wynikach osiągniętych przez poszczególnych uczestników- 2 lat
od zakończenia zajęć/wydarzeń sportowych.
Deklarowany okres przechowywania nie dotyczy danych osób, które wyraziły zgodę Administratorowi
na:
1. przetwarzanie danych w celach związanych z powiadamianiem ich o organizowanych
w przyszłości imprezach sportowych i warunkach uczestnictwa;
2. publikację ich wizerunków w formie fotografii, jak też materiału wizyjnego nagranego przez
Administratora, w tym informacji oski osiągniętych przeze nich wynikach sportowych na stronie
internetowej Administratora oraz organu prowadzącego OsiR tj. Gminy Miejskiej Starogard
Gdański;
3. publikację informacji o osiągniętych przez nich wynikach sportowych w materiałach
i wydawnictwach firmowanych przez OSiR w Starogardzie Gdańskim.

TWOJE PRAWA:
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:
1. Prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2. Prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3. Prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4. Prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych
5. Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych (danych przetwarzanych na podstawie art.
6 ust. 1 lit. b RODO*),
6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu uczestniczenia w
imprezie/zawodach organizowanych przez OSiR.
* Mowa o Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

REGULAMIN
MŁODZIEŻOWY 39. BIEG SZPĘGAWSKI
BIEG NA MILĘ
niedziela 2 kwietnia 2023
Starogard GdańskiI. ORGANIZATOR
1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdański
ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1
83 – 200 Starogard Gdański
Tel. (+48) 533 236 148
www.osir.com.pl
2. Stowarzyszenie „REKORD” w Starogardzie Gdańskim

II. CEL
1. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia wśród mieszkańców Pomorza,
powiatu starogardzkiego, gminy Starogard oraz miasta Starogard Gdański.
2. Uczczenie pamięci poległych w Lesie Szpęgawskim w czasie II wojny światowej.
3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia wśród mieszkańców Pomorza,
powiatu starogardzkiego, gminy Starogard oraz miasta Starogard Gdański.
4. Integracja rodzin poprzez sport i wszelką aktywność fizyczną.
5. Promocja gminy Starogard i powiatu Starogardzkiego.

III. TERMIN I MIEJSCE
1. 2 kwietnia 2023 – Starogard Gdański
2. Biuro zawodów czynne tylko w dniu imprezy w godzinach 8:00 – 9:30
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Miejska Hala Sportowa im. A. Grubby
ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1
83-200 Starogard Gdański
3. Start biegu nastąpi o godzinie 10:00.

IV. TRASA BIEGU i POMIAR CZASU
1. Dystans – ok 1,6 km.
2. Start: Rynek, meta: Stadion Miejski im. K. Deyny.
3. Szczegółowa trasa będzie opublikowana na stronie internetowej www.osir.com.pl
najpóźniej do 10 marca 2023 r.
4. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy
i zdjęcia numeru oraz zwróceniu chipa na mecie biegu.

V. ZASADY UCZESTNICTWA I WERYFIKACJA
1. W biegu młodzieżowym może wziąć udział osoba w wieku od 13 do 19 lat i jest
uczniem szkoły podstawowej bądź ponadpodstawowej.
2. Limit uczestników biegu wynosi 50 osób.
3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu jest własnoręczne podpisanie
oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu, które
będzie dostępne w biurze zawodów na drukach Organizatorów.
4. Każdy niepełnoletni uczestnik biegu, w momencie odbioru pakietu startowego i numeru
startowego, musi przedstawić „Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o
zdolności i braku przeciwwskazań zdrowotnych dziecka do wzięcia udziału w zawodach
rekreacyjno - sportowych” podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna. Ww.
dokument jest częścią Karty Startowej. Brak ww. dokumentu uniemożliwia poprawną
weryfikację w biurze zawodów, a co za tym idzie także udział w biegu.
5. Wszyscy uczestnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów.
Weryfikacji można dokonać:
1. - Osobiście – na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
2. - Przez osobę upoważnioną – na podstawie podpisanego przez uczestnika upoważnienia.
Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przymocowane poziomo
do przedniej części koszulki. Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania
biegu, zasłanianie numeru (w całości lub części, podczas jakiejkolwiek części biegu) lub
jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
6. Uczestników biegu obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, IAAF oraz
niniejszy regulamin.
7. Organizator zapewnia obsługę medyczną na starcie, trasie i mecie podczas trwania biegu.
8. Zawodnik na czas udziału w imprezie ubezpiecza się od NNW na koszt własny.

VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
1. Zgłoszenia online będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na
stronie internetowej www.elektronicznezapisy.pl
2. TERMIN ZGŁOSZEŃ: do niedzieli 26.03.2023 r. lub wcześniej w przypadku wyczerpania
miejsc!
3. Zgłoszenie uważa się za kompletne i prawidłowe, jeżeli zostaną spełnione następujące
warunki:
- prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy;
- uiszczenie opłaty startowej w ciągu 3 dni od rejestracji;
- brak wpływu opłaty w ciągu tych dni na rachunek bankowy automatycznym usunięciem
zgłoszenia z listy startowej – zgłoszenie zostanie anulowane!
4. Po zamknięciu zgłoszeń online, zgłoszenie się do biegu będzie możliwe wyłącznie
osobiście w biurze zawodów pod warunkiem dostępności miejsc czego Organizatorzy nie
gwarantują!
5. Uwaga! Po wyczerpaniu się limitu wcześniej zapisy zostaną zamknięte i nie będzie
możliwości dodatkowych zgłoszeń.
6. Opłata startowa wynosi 10 zł
7. Opłata startowa nie podlega zwrotowi i nie ma możliwości przeniesienia jej na inną osobę.
8. Wpłaty realizowane będą przez system TPay w momencie rejestracji i zgłoszenia do
biegu. Wszystkie dane podawane w płatnościach są wprowadzane na bezpiecznej stronie
szyfrowanej.
9. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu otrzymuje PAKIET STARTOWY:
• imienny numer startowy (dla zawodników, którzy zgłoszą się elektronicznie),
• pomiar elektroniczny trasy – system chip + wynik przesłany sms,
• unikatowy medal po biegu,
• baton i owoce w pakiecie,
• pamiątkowy gadżet,
• woda po biegu,
• posiłek po biegu,
• zabezpieczenie medyczne.

VII. DEPOZYT, SZATNIE
1. Szatnie, toalety dla zawodników znajdować się będą w hali sportowej przy biurze
zawodów. 2. Depozyt stacjonarny:
1. Miejska Hala Sportowa im. A. Grubby – 10:00 – 14:30
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty pozostawione bez
zabezpieczenia.

VIII. KLASYFIKACJE
1. roczniki 2008 - 2010:
• kat. dziewcząt miejsca I-III
• kat. chłopców miejsca I-III
2. roczniki 2007 - 2004:
• kat. dziewcząt miejsca I-III
• kat. chłopców miejsca I-III

IX. DODATKOWE ATRAKCJE

Miasteczko zawodów: stoiska sponsorskie, atrakcje dla dzieci, punkty gastronomiczne.

X. BEZPIECZEŃSTWO
1. Personel nie posiada przeszkolenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości
wezwany zostanie niezwłocznie personel medyczny.
2. Uczestnik oświadcza, że zrzeka się wszelkich pretensji lub roszczeń finansowych
względem Organizatora
1. w przypadku ujawnienia jakichkolwiek zmian w stanie zdrowia uczestnika w związku
z wzięciem udziału w biegu.
2. W przypadku złamania powyższego zakazu Organizator ma prawo do wyciągnięcia
konsekwencji prawnych w stosunku do uczestnika.
3. Impreza organizowana jest w miejscu szczegółowo wyznaczonym przez Organizatora.
4. Uczestnik imprezy ma obowiązek zapoznać się z zasadami uczestnictwa pod kątem
zasad logistyki i bezpieczeństwa na terenie wydarzenia, udostępnionych na stronie
internetowej Organizatora lub komunikatach umieszczonych przed wejściem na imprezę.
5. Uczestnik imprezy jest zobowiązany do przestrzegania aktualnie obowiązujących
wytycznych dotyczących reżimów sanitarnych w kraju; w tym do zasady zachowania
minimum dwóch metrów od innych uczestników.
6. Uczestnik imprezy ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony
osobistej, które powinny być stosowane zgodnie z aktualnymi przepisami sanitarnymi.
7. Uczestnik jest zobowiązany do wykonywania poleceń organizatorów.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Komunikat końcowy zostanie opublikowany na tablicy informacyjnej na mecie oraz
na stronie www.osir.com.pl, www.elektronicznezapisy.pl oraz na www.maratonypolskie.pl.
2. Na teren biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji,
środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek
rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed
jak i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia,
że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość
niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
3. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do stosowania się do poleceń wydawanych przez
służby porządkowe oraz służby kierujące ruchem drogowym.
4. Zawodnicy biegną zgodnie z oznaczeniami na trasie oraz wskazaniami służby
porządkowej, nie zbaczając z wyznaczonej trasy.
5. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa będzie skutkowało odebraniem numeru
startowego oraz niedopuszczeniem do udziału w biegu.
6. Wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się
do wskazań i poleceń Policji, służb porządkowych organizatora biegu oraz osób
odpowiedzialnych za bieg. 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika nie
przestrzegającego regulaminu imprezy.
8. W przypadku zakłócenia porządku publicznego służby porządkowe zawiadamiają
funkcjonariuszy Policji.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia i wykorzystania z każdym
z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe,
promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz
na inne potrzeby komercyjne.
10. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
11. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn, a także
zmiany w regulaminie.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
ADMINISTRATOR:
Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Olimpijczyków,
83-200 Starogard Gdański, tel: 533 236 148; email osir@osir.com.pl (dalej jako: OSiR).

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować wysyłając
e-mail na adres: iod.jednostki@um.starogard.pl

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:
Państwa dane będą przetwarzane w następujących celach:
1. Zapisania uczestnika na zajęcia lub wydarzenia sportowe oraz ich realizacji na podstawie art.
6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy),
2. Wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej Administratorowi oraz wypełnienia obowiązku prawnego względem
uczestników oraz organów publicznych sprawujących nadzór nad działalnością statutową OSiR
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z ustawą z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym oraz ustawami dotyczącymi kultury fizycznej (wykorzystanie danych
uczestników do ich obsługi logistycznej i administracyjnej, stworzenia warunków
do zapewnienia pomocy medycznej, jak też nawiązania z nimi kontaktu w sprawach
dotyczących organizacji i przebiegu imprezy/zawodów.
3. Prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO*
(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze) i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ogółem
przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań
podatkowych oraz innych przepisów dotyczących podatków.
4. Ściągania należności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne
do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w zw. z przepisami o
samorządzie gminnym, kodeksem postępowania cywilnego, przepisami o finansach
publicznych oraz innymi ustawami obligującymi administratora danych do dbania o swój
wizerunek, mienie oraz finanse.
5. Obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO*
(przetwarzanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze) i w związku z przepisami obligującymi administratora do dbania o swój
wizerunek i mienie, w tym ustawą o samorządzie gminnym, przepisami dotyczącymi finansów
publicznych, kodeksem postępowania cywilne
6. Rozpatrzenia reklamacji, skarg, wniosków na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO*
(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
przez administratora).
7. Publikacji informacji o wynikach osiągniętych przez poszczególnych uczestników na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. e RODO*.
8. W wymagających tego przypadkach Administrator ubiegał będzie się o wyrażenie przez
uczestników zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu,
z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Ewentualne wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem
przetwarzania, którego Administrator dokonywał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

ODBIORCY DANYCH:
OSiR będzie przekazywać dane osobowe dostawcom usług i oprogramowania komputerowego
wspomagającego organizację imprezy/zawodów, dostawcom usług hostingu strony internetowej,
poczty elektronicznej. Do tych danych mogą mieć również dostęp nasi podwykonawcy (podmioty
przetwarzające), np. firmy prawnicze, informatyczne.

CZAS PRZETWARZANIA:
Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez następujący okres:
1. w celu zapisania uczestnika na zajęcia/wydarzenia sportowe – przez okres 2 lat.
2. w celu wypełnienia obowiązku prawnego względem organów publicznych- 5 lat od momentu
zakończenia zawodów,
3. w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej- 5 lat od zakończenia roku
kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy,
4. w celu ściągania należności- do momentu pełnego rozliczenia płatności,
5. w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia
zajęć/wydarzeń sportowych,
6. w celu rozpatrzenia reklamacji, skarg, wniosków- 1 rok od złożenia reklamacji, skargi, wniosku,
7. w celu publikacji informacji o wynikach osiągniętych przez poszczególnych uczestników- 2 lat
od zakończenia zajęć/wydarzeń sportowych.
Deklarowany okres przechowywania nie dotyczy danych osób, które wyraziły zgodę Administratorowi
na:
1. przetwarzanie danych w celach związanych z powiadamianiem ich o organizowanych
w przyszłości imprezach sportowych i warunkach uczestnictwa;
2. publikację ich wizerunków w formie fotografii, jak też materiału wizyjnego nagranego przez
Administratora, w tym informacji oski osiągniętych przeze nich wynikach sportowych na stronie
internetowej Administratora oraz organu prowadzącego OsiR tj. Gminy Miejskiej Starogard
Gdański;
3. publikację informacji o osiągniętych przez nich wynikach sportowych w materiałach
i wydawnictwach firmowanych przez OSiR w Starogardzie Gdańskim.

TWOJE PRAWA:
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:
1. Prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2. Prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3. Prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4. Prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych
5. Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych (danych przetwarzanych na podstawie art.
6 ust. 1 lit. b RODO*),
6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu uczestniczenia w
imprezie/zawodach organizowanych przez OSiR.
* Mowa o Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Organizatorzy

39. Biegu Szpęgawskiego z AQ

bs 2023
aq
doz
iglotex
muzeum
GPEC
AMS
Organizator

Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Olimpijczyków
Starogardzkich 1,
83 -200
Starogard Gdański


Dane kontaktowe

Email: bieg.szpegawski@osir.com.pl
bieg.kociewski@osir.com.pl
osir@osir.com.pl
Telefon: +48 533 236 148
biuro czynne
pon-pt
godz.7:00 -15:00

Linki
Feedback

Masz sugestie lub informacje o błędach? Każda opinia jest dla nas cenna. Napisz do nas.

Made with ‌

No Code Website Builder