Stacjonarny
37. Bieg Szpęgawski z Flex Poland 
niedziela 11.04.2021r.

Wracamy do Was po roku przerwy! Czy Bieg się odbędzie? Robimy wszystko, aby tak się stało, dlatego...
Miasto Starogard Gdański zaprasza na wyjątkową edycję biegu nie tylko ze względu na podniosły charakter tej imprezy, ale również ze względu na pandemię, z jaką wszyscy musimy się mierzyć każdego dnia. Razem zadbajmy o to, by długo wyczekiwane święto biegania było bezpieczne dla wszystkich.

Uwaga!

W 2021 roku ze względu na remont dróg, dystans biegu jest zmieniony!

W przypadku gdy obostrzenia związane z COViD-19 nie pozwolą na przeprowadzenie biegu w formie stacjonarnej, impreza odbędzie się w formie wirtualnej z brakiem możliwości zwrotu wpisowego. 

Cel

Upamiętnienie poległych w Lesie Szpęgawskim w czasie II wojny światowej.

Termin i dystans

Niedziela 11 kwietnia 2021
Dystans - ok. 7,2 km (trasa nieatestowana)
Profil trasy - łagodny z jednym podbiegiem na 4 km od startu, 97% asfalt, 3 % kostka brukowa.

Limit uczestników

W związku z trwającą pandemią COViD 19 ograniczamy liczbę uczestników do 250 osób (ilość może zostać zmieniona w odniesieniu do panujących obostrzeń).

Do startu 37. Biegu Szpęgawskiego zostało:

niedziela 11 kwietnia 2021
start: godz. 12:00

Historia biegu

Szpęgawsk 1939

Wolontariat

Zdjęcia

Sponsorzy

Do pobrania

ZAPISY - 37. Bieg Szpęgawski

Zgłoszenia online będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.elektronicznezapisy.pl
Termin zgłoszeń: do poniedziałku 05.04.2021r. (23:59)

Po zamknięciu zgłoszeń online, zgłoszenie się do biegu będzie możliwe w dniu imprezy, osobiście, w biurze zawodów pod warunkiem dostępności miejsc czego organizatorzy nie gwarantują. 
UWAGA!
W przypadku gdy obostrzenia związane z COViD-19 nie pozwolą na przeprowadzenie biegu w formie stacjonarnej, impreza odbędzie się w formie wirtualnej z brakiem możliwości zwrotu wpisowego. 

Opłata startowa i pakiet startowy

W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu otrzymuje pakiet startowy:

  • imienny numer startowy (dla zawodników, którzy zgłoszą się elektronicznie),
  • pomiar elektroniczny trasy – system chip + wynik przesłany sms,
  • unikatowy medal po biegu,
  • baton, owoce, woda, kawa, herbata w pakiecie,
  • pamiątkowa koszulka techniczna,
  • posiłek po biegu,
  • zabezpieczenie medyczne,
  • transport ze Starogardu Gdańskiego do Szpęgawska na miejsce startu.
medal
Bieg szpęgawski

TRASA 
około 7,2 km - nieatestowana

W zbliżającej się edycji Biegu Szpęgawskiego uczestnicy będą biegli, z uwagi na trawające remonty dróg, zmodyfikowaną ponad 7-mio km trasą.

Punktualnie o godz. 12:00 z drogi krajowej nr 22 odbędzie się start 37. Biegu Szpęgawskiego.
Klasyfikacja odbędzie się na postawie czasu brutto.

Nawierzchnia: 97% asfalt, 3% kostka betonowa.
Profil trasy łagodny z jednym podbiegiem na 4 km od startu. Bieg odbywa się przy ruchu zamkniętym dla pojazdów.

Trasa będzie oznaczona co 1 km znakami pionowymi. Na trasie będzie zlokalizowany punkt z wodą

Jak dostać się na start?

Autokary od organizatora kursować będą co kilka minut w godzinach 10:30 -11:20.
Przystanek dla autokarów będzie zlokalizowany na ulicy Kanałowej.
Po godz. 11:20 organizator nie daje gwarancji transportu.

Zawodnicy, którzy dojeżdżają na start we własnym zakresie mają zakaz postoju auta w pobliżu startu biegu. Ze względu na brak miejsc parkingowych oraz bezpieczeństwo pozostałych uczestników, auta muszą odjechać najpóźniej o 11:40.
Ruch jest całkowicie wstrzymywany o godz. 11:45.

Prosimy o odebranie pakietu startowego w wyznaczonym czasie (8.00 - 10.30) i niezwlekanie z transportem na start.

Depozyt na starcie?

Nie musisz się martwić o swoje rzeczy. Na starcie depozyt mobilny będzie dostępny w godzinach 11:40 – 11:50, (oznakowany autokar z napisem DEPOZYT, ustawiony przed linią startu honorowego w Szpęgawsku). Zostaw tam rzeczy i odbierz po przybiegnięciu na metę ;)

Program imprezy

program bieg szpęgawski

REGULAMINY
REGULAMIN
37. BIEG SZPĘGAWSKI z Flex Poland
niedziela 11.04.2021 r.
Starogard Gdański


I. ORGANIZATOR
1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim.
2. Stowarzyszenie „REKORD”

II. CEL
1. Uczczenie pamięci poległych w Lesie Szpęgawskim w czasie II wojny światowej.
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia wśród mieszkańców Pomorza, powiatu starogardzkiego, gminy Starogard oraz miasta Starogard Gdański.
3. Integracja rodzin poprzez sport i wszelką aktywność fizyczną.
4. Promocja gminy Starogard i powiatu Starogardzkiego.

III. TERMIN I MIEJSCE
1. Niedziela 11 kwietnia 2021 roku, Szpęgawsk – Starogard Gdański, ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1
2. Biuro zawodów czynne tylko w dniu imprezy w godzinach 8.00 – 10.30 – Ośrodek Sportu i Rekreacji – Stadion Miejski im. K. Deyny
3. Start godz.12:00 z drogi krajowej nr 22 w pobliżu miejscowości Szpęgawsk.
4. Meta – Stadion Miejski im. K. Deyny w Starogardzie Gdańskim.

UWAGA!
5. W przypadku zachowania obostrzeń związanych z COVID – 19 bieg odbędzie się w formie wirtualnej z brakiem możliwości zwrotu wpisowego.
6. Jeżeli bieg odbędzie się w formie wirtualnej obowiązuje regulamin biegu wirtualnego Bieg Szpęgawski z Flex Poland.

IV. TRASA BIEGU I POMIAR CZASU
1. Dystans – ok. 7,2 km (trasa nieatestowana)
2. Start z drogi nr 22 w Lesie Szpęgawskim. Meta Stadion Miejski im. K. Deyny.
3. Nawierzchnia: 97% asfalt, 3% kostka betonowa.
4. Profil trasy łagodny z jednym podbiegiem na 4 km od startu. Bieg odbywa się przy ruchu zamkniętym dla pojazdów.
5. Dokładny przebieg trasy podany jest na stronie internetowej www.osir.com.pl
6. Oznaczenie co 1 km znakami pionowymi.
7. Pomiar czasu elektroniczny za pomocą systemu chip.
8. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru oraz zwróceniu chipa na mecie biegu.
9. Klasyfikacja na postawie czasu brutto od momentu wystrzału startera.

V. ZASADY UCZESTNICTWA I WERYFIKACJA
1. W biegu na dystansie 7 km może wziąć udział osoba, która najpóźniej do 11 kwietnia 2021r. ukończy 12 lat (urodzona przed 11.04.2009r.).
2. Limit uczestników biegu wynosi 250 osób (ilość może zostać zmieniona w odniesieniu do panujących obostrzeń).
3. Zawodników obowiązuje limit czasowy 55 min.
4. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu jest własnoręczne podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w biurze zawodów na drukach Organizatorów.
5. Każdy niepełnoletni uczestnik biegu, w momencie odbioru pakietu startowego i numeru startowego, musi przedstawić „Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zawodach rekreacyjno-sportowych” podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna. Ww. dokument jest częścią Karty Startowej. Brak ww. dokumentu uniemożliwia poprawną weryfikację w biurze zawodów, a co za tym idzie także udział w biegu.
6. Każdy uczestnik zgłaszający się w kategorii niepełnosprawny, musi okazać odpowiedni dokument przy weryfikacji w biurze zawodów.
7. Wszyscy uczestnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów.
8. Weryfikacji można dokonać:
- Osobiście – na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
- Przez osobę upoważnioną – na podstawie podpisanego przez uczestnika oświadczenia oraz ksera dokumentu tożsamości uczestnika.
9. Adres Biura Zawodów: Starogard Gdański, ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1, Stadion Miejski im. K. Deyny, biuro czynne tylko w dniu imprezy w godzinach od 8.00 - 10.30.
10. Zawodników obowiązuje zakaz biegu z psami.
11. Osoby, które będą biegły z wózkami dziecięcymi muszą poinformować organizatora o takiej formie uczestnictwa.
12. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przymocowane poziomo do przedniej części koszulki lub innej odzieży. Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania biegu, zasłanianie numeru (w całości lub części, podczas jakiejkolwiek części biegu) lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
13. Uczestników biegu obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, IAAF oraz niniejszy regulamin.
14. Organizator zapewnia obsługę medyczną na starcie, trasie i mecie podczas trwania biegu.
15. Zaleca się, aby zawodnik na czas udziału w imprezie ubezpieczył się od NNW na koszt własny.

VI. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia online będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.elektronicznezapisy.pl.
2. TERMIN ZGŁOSZEŃ: do poniedziałku 05.04.2021r. (23:59) lub wcześniej w przypadku wyczerpania miejsc!
3. Zgłoszenie uważa się za kompletne i prawidłowe, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:
- prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy,
- uiszczenie opłaty startowej w ciągu 3 dni od rejestracji,
- brak opłaty w ciągu tych dni skutkuje automatycznym usunięciem zgłoszenia z listy startowej!

4. Po zamknięciu zgłoszeń online, zgłoszenie się do biegu będzie możliwe wyłącznie osobiście w biurze zawodów pod warunkiem dostępności miejsc czego Organizatorzy nie gwarantują.

5. Uwaga! Po wyczerpaniu się limitu 250 zapisanych i opłaconych uczestników zapisy zostaną zamknięte i nie będzie możliwości dodatkowych zgłoszeń.


OPŁATA STARTOWA
6. Opłata startowa wynosi 35 zł,
7. Zgłoszenie uważa się za kompletne, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:
• prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy,
• zaksięgowanie wpłaty z tytułu opłaty startowej w ciągu 3 dni od rejestracji.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do udzielania rabatów na wpisowe.
9. Opłata startowa nie podlega zwrotowi i nie ma możliwości przeniesienia jej na inną osobę.
10. Wpłaty realizowane będą przez system TPay w momencie rejestracji i zgłoszenia do biegu. Wszystkie dane podawane w płatnościach są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej.

11. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu otrzymuje PAKIET STARTOWY:

• imienny numer startowy (dla zawodników, którzy zgłoszą się elektronicznie),
• pomiar elektroniczny trasy – system chip + wynik przesłany sms,
• unikatowy medal po biegu,
• baton i owoce w pakiecie,
• pamiątkowa koszulka techniczna,
• woda po biegu,
• posiłek po biegu,
• kawa, herbata,
• zabezpieczenie medyczne.

VII. DEPOZYT, SZATNIE

1. Szatnie i toalety dla zawodników znajdować się będą w pawilonie Stadionu Miejskiego im. K. Deyny (przy biurze zawodów).
2. Depozyt stacjonarny – w biurze zawodów czynny w godzinach 8:00 – 14:00.
3. Depozyt mobilny dostępny w godzinach 11:15 – 11:50 (oznakowany autokar z napisem DEPOZYT, ustawiony przed linią startu honorowego w Szpęgawsku).
4. Autokar z depozytem odjeżdża na 5 min przed startem zawodników, rzeczy przenoszone są z autokaru do depozytu stacjonarnego, odbiór od 12:30.
5. Po godzinie 14:00 rzeczy do odbioru w biurze OSiR (trybuna Stadionu I piętro).

VIII. DOJAZD NA START

1. Organizator zapewnia transport autokarami na miejsce startu.
2. Autokary od organizatora będą specjalnie oznaczone i podstawione na ul. Kanałowej przy parkingu OSiR – kursować będą co kilka minut w godzinach 10:30 -11:20
3. Po godz. 11:20 organizator nie daje gwarancji transportu.
4. Zawodnicy, którzy dojeżdżają na start we własnym zakresie mają zakaz postoju auta w pobliżu startu biegu ze względu na brak miejsc parkingowych oraz bezpieczeństwo pozostałych uczestników, muszą odjechać najpóźniej o 11:40.
5. Ruch jest całkowicie wstrzymywany o godz. 11:45.

IX. KLASYFIKACJE

1. Klasyfikacja generalna (K i M)
2. Najmłodszy i najmłodsza zawodnik/zawodniczka (K i M).
3. Najstarszy i najstarsza zawodnik/zawodniczka (K i M).
4. Kat. Niepełnosprawni (K i M).
5. W kategoriach wiekowych (miejsca 1-3):
KOBIETY
• K12 12 - 19 lat; rocznik 2009 – 2002
• K20 20 - 29 lat; rocznik 2001 – 1992
• K30 30 - 39 lat; rocznik 1991 – 1982
• K40 40 - 49 lat; rocznik 1981 – 1972
• K50+; rocznik 1971 i starsi

MĘŻCZYŹNI
• M12 12 - 19 lat; rocznik 2009 – 2002
• M20 20 - 29 lat; rocznik 2001 – 1992
• M30 30 - 39 lat; rocznik 1991 – 1982
• M40 40 - 49 lat; rocznik 1981 – 1972
• M50 50 - 59 lat; rocznik 1971 – 1962
• M60 60 – 69 lat; rocznik 1961 – 1952
• M70+; rocznik 1951 i starsi

X. NAGRODY
1. Klasyfikacja generalna miejsca I-III (K i M) – nagrody finansowe (300zł, 200zł 100zł)
2. Najmłodszy zawodnik/zawodniczka – nagroda rzeczowa.
3. Najstarszy zawodnik/zawodniczka – nagroda rzeczowa.
4. Kategoria niepełnosprawni (K i M) – nagroda rzeczowa.
5. Zdobywcy miejsc I-III w kategoriach wiekowych - nagrody rzeczowe/upominki.
6. Dla wszystkich uczestników zostanie zorganizowana zabawa (pytanie konkursowe) dająca możliwość wygrania nagród rzeczowych.
7. Warunkiem koniecznym otrzymania nagrody jest obecność podczas ceremonii dekoracji oraz losowania nagród.

XI. DODATKOWE ATRAKCJE

1. Miasteczko zawodów (w miarę możliwości związanych z obostrzeniami COVID)
- stoiska sponsorskie,
- atrakcje dla dzieci,
- punkty gastronomiczne.


XII. BEZPIECZEŃSTWO

1. Personel nie posiada przeszkolenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości wezwany zostanie niezwłocznie personel medyczny.
2. Uczestnik oświadcza, że zrzeka się wszelkich pretensji lub roszczeń finansowych względem Organizatora w przypadku ujawnienia jakichkolwiek zmian w stanie zdrowia uczestnika w związku z wzięciem udziału w biegu.
3. W przypadku złamania powyższego zakazu Organizator ma prawo do wyciągnięcia konsekwencji prawnych w stosunku do uczestnika.
4. Impreza organizowana jest w miejscu szczegółowo wyznaczonym przez Organizatora.
5. Uczestnik imprezy ma obowiązek udostępnienia swoich danych osobowych, umożliwiając Organizatorowi ewentualne udostępnienie ich Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym.
6. Uczestnik imprezy wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią Oświadczenia COVID 19.
7. Uczestnik imprezy ma obowiązek pisemnego oświadczenia przy wejściu na imprezę, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
8. Uczestnik imprezy ma obowiązek zapoznać się z zasadami uczestnictwa pod kątem zasad logistyki i bezpieczeństwa na terenie wydarzenia, udostępnionych na stronie internetowej Organizatora lub komunikatach umieszczonych przed wejściem na imprezę.
9. Uczestnik imprezy jest zobowiązany do przestrzegania aktualnie obowiązujących wytycznych dotyczących reżimów sanitarnych w kraju; w tym do zasady zachowania minimum dwóch metrów od innych uczestników.
10. Uczestnik imprezy ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej, które powinny być stosowane zgodnie z aktualnymi przepisami sanitarnymi.
11. Każdy uczestnik zobowiązany jest do noszenia maseczki ochronnej w czasie pobytu na imprezie (w odniesieniu do aktualnych obostrzeń)
12. Przed wejściem na miejsce imprezy należy zdezynfekować ręce.
13. Uczestnik jest zobowiązany do wykonywania poleceń organizatorów.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Komunikat końcowy zostanie opublikowany na stronie www.osir.com.pl, www.elektronicznezapisy.pl
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia i wykorzystania z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
3. Na teren biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
4. Wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń Policji, służb porządkowych organizatora biegu oraz osób odpowiedzialnych za bieg.
5. Zawodnicy biegną zgodnie z oznaczeniami na trasie oraz wskazaniami służby porządkowej, nie zbaczając z wyznaczonej trasy.
6. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa będzie skutkowało odebraniem numeru startowego oraz niedopuszczeniem do udziału w biegu.
7. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
8. Organizator na potrzeby promocji biegu może wykorzystać wizerunek zawodnika w materiałach promocyjnych.
9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn, a także zmiany w regulaminie.
10. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
11. Regulamin może ulec zmianie.


XIV. RODO

ADMINISTRATOR:
Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Olimpijczyków, 83-200 Starogard Gdański, tel: 533 236 148; email osir@osir.com.pl (dalej jako: OSiR).
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: iod.jednostki@um.starogard.pl
CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:
Państwa dane będą przetwarzane w następujących celach:
1. Zapisania uczestnika na zajęcia lub wydarzenia sportowe oraz ich realizacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy),
2. Wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi oraz wypełnienia obowiązku prawnego względem uczestników oraz organów publicznych sprawujących nadzór nad działalnością statutową OSiR na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawami dotyczącymi kultury fizycznej (wykorzystanie danych uczestników do ich obsługi logistycznej i administracyjnej, stworzenia warunków do zapewnienia pomocy medycznej, jak też nawiązania z nimi kontaktu w sprawach dotyczących organizacji i przebiegu imprezy/zawodów.
3. Prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych oraz innych przepisów dotyczących podatków.
4. Ściągania należności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w zw. z przepisami o samorządzie gminnym, kodeksem postępowania cywilnego, przepisami o finansach publicznych oraz innymi ustawami obligującymi administratora danych do dbania o swój wizerunek, mienie oraz finanse.
5. Obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami obligującymi administratora do dbania o swój wizerunek
i mienie, w tym ustawą o samorządzie gminnym, przepisami dotyczącymi finansów publicznych, kodeksem postępowania cywilnego.
6. Rozpatrzenia reklamacji, skarg, wniosków na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przez administratora).
7. Publikacji informacji o wynikach osiągniętych przez poszczególnych uczestników na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO*.
8. W wymagających tego przypadkach Administrator ubiegał będzie się o wyrażenie przez uczestników zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Ewentualne wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonywał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

ODBIORCY DANYCH:
OSiR będzie przekazywać dane osobowe dostawcom usług i oprogramowania komputerowego wspomagającego organizację imprezy/zawodów, dostawcom usług hostingu strony internetowej, poczty elektronicznej. Do tych danych mogą mieć również dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy prawnicze, informatyczne.
CZAS PRZETWARZANIA:
Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez następujący okres:
1. w celu zapisania uczestnika na zajęcia/wydarzenia sportowe – przez okres 2 lat.
2. w celu wypełnienia obowiązku prawnego względem organów publicznych- 5 lat od momentu zakończenia zawodów,
3. w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej- 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy,
4. w celu ściągania należności- do momentu pełnego rozliczenia płatności,
5. w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia zajęć/wydarzeń sportowych,
6. w celu rozpatrzenia reklamacji, skarg, wniosków- 1 rok od złożenia reklamacji, skargi, wniosku,
7. w celu publikacji informacji o wynikach osiągniętych przez poszczególnych uczestników- 2 lat od zakończenia zajęć/wydarzeń sportowych.
Deklarowany okres przechowywania nie dotyczy danych osób, które wyraziły zgodę Administratorowi na:
1. przetwarzanie danych w celach związanych z powiadamianiem ich o organizowanych w przyszłości imprezach sportowych i warunkach uczestnictwa;
2. publikację ich wizerunków w formie fotografii, jak też materiału wizyjnego nagranego przez Administratora, w tym informacji oski osiągniętych przeze nich wynikach sportowych na stronie internetowej Administratora oraz organu prowadzącego OsiR tj. Gminy Miejskiej Starogard Gdański;
3. publikację informacji o osiągniętych przez nich wynikach sportowych w materiałach i wydawnictwach firmowanych przez OSiR w Starogardzie Gdańskim.
TWOJE PRAWA:
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:
1. Prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2. Prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3. Prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4. Prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych
5. Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych (danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO*),
6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu uczestniczenia w imprezie/zawodach organizowanych przez OSiR.
* Mowa o Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

IX. KONTAKT

Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Olimpijczyków Stargardzkich 1
83 – 200 Starogard Gdański
Tel. (+48) 533 – 236 – 148
www.osir.com.pl


Szczegółowy regulamin nagród pojawi się wkrótce.

Organizatorzy

37. Biegu Szpęgawskiego

Sponsor tytularny

Flex Poland

Organizator

Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Olimpijczyków
Starogardzkich 1,
83 -200
Starogard Gdański


Dane kontaktowe

Email: bieg.szpegawski@osir.com.pl
Telefon: +48 533 236 148
biuro czynne
pon-pt
godz.7:00 -15:00

Linki
Feedback

Masz sugestie lub informacje o błędach? Każda opinia jest dla nas cenna. Napisz do nas.

This site was designed with Mobirise