AKREDYTACJE

Dni Starogardu Gdańskiego

AKREDYTACJE

1. Akredytacja wydawana jest osobom, które prowadzą obsługę dziennikarską, reporterską lub  fotograficzną na zlecenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim.

2. O akredytację mogą ubiegać się także inne osoby, które udokumentują stałą współpracę z redakcjami, pismami oraz portalami internetowymi lub jednorazowe zlecenie obsługi medialnej imprezy. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji podanych informacji przed podjęciem decyzji o udzieleniu akredytacji. 

3. Osoba chcąca uzyskać akredytację przesyła do Ośrodka Sportu i Rekreacji prośbę o udzielenie akredytacji na adres e mail: osir@osir.com.pl.

W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość zawnioskowania o udzielenie akredytacji osobiście w dniu imprezy do godziny 18:00.

4. Z ramienia OSiR zostanie wyznaczona osoba do udzielania akredytacji oraz zostanie wyznaczone miejsce gdzie należy zgłaszać się po odbiór akredytacji w dniu imprezy. 

4a. Akredytacje będą wydawane po uprzednim kontakcie telefonicznym

pod nr tel. 533 236 148.

5. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy udzielania akredytacji osobom, które wykonują zdjęcia lub nagrania wideo wyłącznie do celów prywatnych. 

6. Akredytacja uprawnia do: 

a) przebywania w wyznaczonym miejscu przed sceną wyłącznie w czasie wskazanym przez artystów  (po upływie czasu na wykonanie zdjęć zespołu, osoby posiadające akredytacje będą musiały opuścić teren przed sceną i zostaną ponownie wpuszczone tuż przed rozpoczęciem następnego koncertu),

b) wykonywania zdjęć reporterskich.

7. Otrzymana akredytacja nie może być cedowana na inne osoby.

8. Posiadacz akredytacji zobowiązany jest do:

a) noszenia podczas imprezy otrzymanego identyfikatora,

c) stosowania się do zaleceń organizatora, firmy ochroniarskiej oraz innych służb czuwających nad  prawidłowym przebiegiem i bezpieczeństwem imprezy.

Kontakt do nas:

Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Starogardzie Gdańskim

Adres:

ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1

Telefon:

+48 533 236 148

E-mail:

osir@osir.com.pl

ŚWIĘTUJ RAZEM Z NAMI!

Built with Mobirise ‌

Web Page Maker