AKREDYTACJE
Mobirise

AKREDYTACJE

1. Akredytacja wydawana jest osobom, które prowadzą obsługę dziennikarską, reporterską lub  fotograficzną na zlecenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim.

2. O akredytację mogą ubiegać się także inne osoby, które udokumentują stałą współpracę z redakcjami, pismami oraz portalami internetowymi lub jednorazowe zlecenie obsługi medialnej imprezy. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji podanych informacji przed podjęciem decyzji o udzieleniu akredytacji. 

3. Osoba chcąca uzyskać akredytację przesyła do Ośrodka Sportu i Rekreacji prośbę o udzielenie akredytacji na adres e mail: imprezy@osir.com.pl  lub telefonicznie 530 891 487  do czwartku 25 czerwca 2020r. 

4. W celu odebrania akredytacji prosimy o kontakt telefoniczny pod nr  530 891 487.

5. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy udzielania akredytacji osobom, które wykonują zdjęcia lub nagrania wideo wyłącznie do celów prywatnych. 

6. Akredytacja uprawnia do: 

a) przebywania w wyznaczonym miejscu w studio wyłącznie w czasie wskazanym przez organizatora,

b) wykonywania zdjęć reporterskich.

7. Otrzymana akredytacja nie może być cedowana na inne osoby.

8. Posiadacz akredytacji zobowiązany jest do:

a) noszenia podczas imprezy otrzymanego identyfikatora,

c) stosowania się do zaleceń organizatora, firmy ochroniarskiej oraz innych służb czuwających nad  prawidłowym przebiegiem i bezpieczeństwem imprezy.

Kontakt do nas:

Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Starogardzie Gdańskim

Adres:

Stadion Miejski im. K. Deyny
ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1
83-200 Starogard Gdański

*Sekretariat OSiR znajduje się w biurze
na głównej trybunie stadionu - I piętro

Telefon:

Sekretariat OSiR
+48 533 236 148

E-mail:

osir@osir.com.pl

BĄDŹ Z NAMI!