LETNIE
BASENY MIEJSKIE
w STAROGARDZIE GDAŃSKIM

Serdecznie Państwa zapraszamy do skorzystania z oferty Letnich Basenów Miejskich.
Nasz obiekt to nowoczesny kompleks basenów z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną.
Gwarantujemy wiele atrakcji i miłe spędzenie wolnego czasu.


OTWARCIE
Od piątku 21.06.2024 przez całe wakacje zapraszamy na baseny!

Baseny czynne są w sezonie letnim codziennie w godzinach 11:00 - 19:00.
Zakupiony bilet jest całodniowy (nie na godziny).

Baseny czynne będą przez okres trwania wakacji (czerwiec - sierpień).

Miasto Starogard Gdański oraz OSiR Starogard Gdański
zapraszają na Letnie Baseny Miejskie!

WAŻNE
INFORMACJE


Wszystkie atrakcje na terenie basenów są w cenie biletu wstępu (Splash Park, sauna, możliwość korzystania z boiska do siatkówki plażowej, które znajduje się na terenie obiektu).

Na kompleksie Piekiełki znajdują się Boiska Piaszczyste im. Macieja Olszewskiego. Opłaty za korzystanie z tego obiektu reguluje odrębny cennik. Więcej o boiskach: https://osir.com.pl/boiska-piaszczyste-im-macieja-olszewskiego/

Dzieci do lat 14 wpuszczamy tylko pod stałą opieką osoby pełnoletniej. Należy okazać legitymację szkolną.

Jeżeli chcą Państwo otrzymać f-rę VAT prosimy zgłosić to przed dokonaniem transakcji.

Baseny czynne są w sezonie letnim codziennie w godzinach 11:00 - 19:00.
Zakupiony bilet jest całodniowy (nie na godziny).

Korzystanie z sauny możliwe jest po wcześniejszej rezerwacji (w KASIE)
- rezerwacja w kasie minimum na 30 min. przed ustaloną godziną
- sauna wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Zakup biletu jest równoważny z akceptacją regulaminu Obiektu.

REGULAMIN

CENNIK

godziny otwarcia
cennik

AKTUALNOŚCI

Śledź nasz fanpage i bądź na bieżąco!

W sezonie 2024 planujemy 2 wydarzenia towarzyszące na Letnich Basenach Miejskich a są to:
Hawaii Party dla dzieci i Spotkanie pod Żaglami dla seniorów.
Serdecznie Zapraszamy do śledzenia aktualności!

OPIS OBIEKTU

W skład Letnich Basenów Miejskich wchodzą:

baseny

3 różnej głębokości baseny

Na terenie kompleksu do dyspozycji mieszkańców są trzy baseny. Wymiary:
- 25 x 12,5 m ze stałą głębokością wody 1,45 m
- 12,5 x 8 m ze stałą głębokością wody 1,00 m
- 8 x 16 m ze stałą głębokością wody 0,55 m.

Baseny wykonane są w technologii niecek stelażowych z profesjonalnym systemem uzdatniania wody do obiektów publicznych. Baseny otoczone są drewnianymi pomostami o szerokości ok. 2 m, wyposażonymi w barierki.

baseny

Splash Park dla dzieci

To wodny plac zabaw z płytkim brodzikiem, jedną małą zjeżdżalnią wodną dla najmłodszych i dwiema dla dzieci w wieku szkolnym.

baseny

Sauna

Do dyspozycji osób korzystających w basenów jest 6-cio osobowa sauna sucha.
Korzystanie z sauny po wcześniejszej rezerwacji:
- rezerwacja w kasie minimum na 30 min. przed ustaloną godziną
- sauna wyłącznie dla osób pełnoletnich.

baseny

Boisko do siatkówki plażowej

Do dyspozycji jest jedno boisko do siatkówki plażowej z piaszczystym podłożem o wymiarach 16 x 8 m.

baseny

Gastronomia

Na terenie Miejskich Basenów Letnich można skorzystać z oferty kuchni Jadwigi i Helenki, kupić lody a także popcorn i watę cukrową.

baseny

Miejsce do plażowania

Wokół jest sporo miejsca do plażowania, na terenie Miejskich Basenów Letnich znajdują się specjalne żagle, pod którymi można schować się przed słońcem. Są oczywiście natryski zewnętrzne i brodziki do płukania stóp, a także jest możliwość skorzystania z leżaka plażowego.

REGULAMIN I KOMUNIKATY


REGULAMIN
LETNICH BASENÓW MIEJSKICH W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

I CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Niniejszy Regulamin jest wewnętrznym aktem prawnym, obowiązującym wszystkich odwiedzających i użytkowników Letnich Basenów Miejskich, zwanych w dalszej części regulaminu Obiektem, mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa, porządku i czystości w trakcie korzystania z Obiektu i jego atrakcji.
2. Zarządcą Obiektu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim z siedzibą przy ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1 w Starogardzie Gdańskim.
3. Ceny biletów i usług reguluje cennik zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Starogard Gdański.
4. Każdy klient po wykupieniu wstępu w kasie, otrzymuje paragon z kasy fiskalnej, będący biletem wstępu. Paragon fiskalny należy bezwzględnie zachować na wypadek kontroli do czasu opuszczenia Obiektu.
5. Bilet wstępu upoważnia do jednorazowego pobytu na Obiekcie, licząc od chwili wejścia do momentu opuszczenia Obiektu, bez względu na czas przebywania na nim. Ponowne wejście na Obiekt wymaga zakupu kolejnego biletu.
6. Każda osoba wchodząca na Obiekt zobowiązana jest do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Zakup biletu jest jednoznaczny z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
7. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za osoby, które nie zapoznały się z niniejszym Regulaminem lub nie akceptują w pełni lub w części jego postanowień.
8. Na Obiekcie znajdują się następujące atrakcje: trzy niecki basenowe głębokości 0,55 m, 1,0 m i 1,45 m, sauna oraz wodny plac zabaw. W skład wodnego placu zabaw wchodzą: elementy tryskające wodą - mały wieloryb, tryskający ogród, armatka zakręcona oraz zjeżdżalnia dla dzieci w wieku do 4 lat i zjeżdżalnie wodne z własnymi hamowniami.
9. Zamknięcie którejkolwiek z atrakcji z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, koniecznych prac technicznych lub innych, nie powoduje zwrotu lub obniżki za opłacony bilet.
10. Obiekt czynny jest w okresie letnim 7 dni w tygodniu w godzinach podanych do wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz na stronie www.osir.com.pl/baseny.
11. Zarządca może czasowo lub całkowicie ograniczyć wstęp na Obiekt na podstawie przekroczenia ilości osób, przerw technicznych, awarii, sytuacji losowych, warunków atmosferycznych itp.
12. W przypadku nagłego pogorszenia pogody – wyładowań atmosferycznych i burzy osoby korzystające z basenów i atrakcji wodnych mają obowiązek dostosować się do poleceń ratowników wodnych oraz personelu, a w przypadku wystąpienia konieczności, natychmiast opuścić Obiekt, bez zwrotu kwoty za opłacony bilet.
13. Za bezpieczeństwo osób indywidualnie korzystających z basenów odpowiedzialny jest dyżurujący ratownik wodny.
14. Ratownikami wodnymi są osoby noszące ubiór ratownika w kolorze pomarańczowym lub czerwonym.
15. Za bezpieczeństwo osób uczestniczących w zajęciach grupowych i przestrzeganie przepisów w tym zakresie, odpowiada osoba odpowiedzialna za prowadzenie zajęć.
16. Baseny oraz atrakcje wodne znajdujące się na Obiekcie objęte są dozorem ratowników wodnych. Osoby korzystające z basenów i atrakcji wodnych zobowiązane są do podporządkowania się nakazom ratowników wodnych pełniących dyżur oraz personelu Obiektu. Sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody jest trzykrotny sygnał gwizdka. Po usłyszeniu sygnału należy opuścić basen i oczekiwać na dalsze polecenia ratowników wodnych lub personelu.
17. Każda osoba przebywająca na terenie Obiektu jest zobowiązana do bezzwłocznego informowania ratowników, pracowników obsługi Obiektu o zaistniałym wypadku, zaginięciu innej osoby lub o innej sytuacji mogącej stwarzać zagrożenie dla innych osób lub mienia, oraz o powstałych szkodach na terenie Obiektu.
18. Na Obiekcie obowiązują następujące sygnały flagowe:
a) flaga biała – kąpiel dozwolona,
b) flaga czerwona – kąpiel zabroniona,
c) brak flagi – baseny nieczynne.
19. Dzieci do lat 14 powinny pozostawać pod stałą opieką osoby pełnoletniej.
20. Dzieci oraz osoby dorosłe korzystające z pieluch są zobowiązane do posiadania pieluch jednorazowych przeznaczonych specjalnie do kąpieli.
21. Dzieci do 3 roku życia mogą korzystać z wodnych atrakcji tylko w pieluszkach wodoodpornych. Dziecko nie posiadające pieluszki wodoodpornej nie będzie mogło korzystać z Wodnego Placu Zabaw oraz z pozostałych niecek basenowych.
22. Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność za pozostające pod ich opieką dzieci lub osoby oraz ewentualne szkody przez nie spowodowane.
23. Klient ponosi odpowiedzialność za każdą wynikłą szkodę na osobie i mieniu powstałą na skutek jego zawinionego działania lub zaniechania, polegającego na nieodpowiednim zachowaniu podczas użytkowania urządzeń w basenie i na terenie Obiektu.
24. Za rzeczy wniesione na teren Obiektu i pozostawione bez opieki Zarządca nie odpowiada.
25. Zanieczyszczenie basenu powoduje sankcje finansowe w wysokości:
a) basen sportowy - 3 000 PLN
b) basen rekreacyjny - 2 500 PLN
c) basen dziecięcy - 2 000 PLN
d) brodzik dla dzieci - 1 500 PLN
26. Obiekt jest w pełni monitorowany.
27. Administratorem danych z monitoringu jest Straż Miejska.

II. WYMAGANIA I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. W basenach obowiązuje pływanie w strojach kąpielowych spełniających wymogi higieniczne i estetyczne:
a) kobiety – strój kąpielowy jedno lub dwuczęściowy,
b) mężczyźni – kąpielówki lub spodenki kąpielowe,
c) zaleca się korzystanie ze strojów niezawierających kieszeni, zamków błyskawicznych i innych elementów metalowych lub plastikowych mogących stanowić zagrożenie dla korzystających z Obiektu oraz mogących uszkodzić elementy wyposażenia basenów.
2. Na teren zespołu basenów należy wchodzić boso lub w klapkach przez brodzik sanitarny.
3. Wejście do wody może nastąpić wyłącznie w obecności ratownika wodnego.
4. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do basenu staranne umycie się pod natryskiem oraz dezynfekcja stóp w brodzikach sanitarnych.
5. Grupy zorganizowane wchodzą do basenów pod nadzorem opiekuna.
6. Osoby korzystające z Obiektu są zobowiązane do zmiany obuwia w przebieralni.
7. Na terenie Obiektu nakazuje się:
a) bezwzględne stosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu oraz zaleceń ratownika wodnego i obsługi Obiektu,
b) zapoznanie się z zasadami korzystania ze wszystkich elementów wyposażenia Obiektu,
c) stosowanie się do znaków nakazu i zakazu obowiązujących na terenie Obiektu,
d) dostosowania swoich planów aktywności do poziomu własnych umiejętności i możliwości,
e) użytkowania sprzętu odpowiedniego do rodzaju aktywności, sprawnego technicznie, zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia.
8. Na terenie Obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz:
a) wchodzenia do wody w czasie, w którym jest wywieszona flaga czerwona lub jej brak,
b) wnoszenia oraz spożywania posiłków na pomostach,
c) palenia tytoniu i innych wyrobów tytoniowych,
d) wchodzenia na teren Obiektu pod wpływem alkoholu i środków odurzających oraz spożywania ich na terenie Obiektu,
e) kąpieli w basenie osób, które nie zachowują higieny osobistej, chorych, stwarzających zagrożenie dla siebie lub innych, osób z zakaźnymi chorobami skóry, ranami oraz osób uczulonych na środki dezynfekujące,
f) wnoszenia i używania przedmiotów łatwo tłukących się, ostrych, pojemników ciśnieniowych lub przedmiotów w inny sposób niebezpiecznych,
g) wnoszenia jedzenia do pomieszczeń znajdujących się na terenie Obiektu,
h) biegania na terenie Obiektu,
i) składania i kładzenia się na linach torowych oraz pływania w poprzek dużego basenu,
j) skakania do wody bez zgody lub wbrew zakazowi ratownika,
k) wieszania się (huśtania) na elementach wyposażenia Obiekt oraz dewastacji i niszczenia elementów wchodzących w skład Obiektu,
l) wpychania lub wrzucania innych osób do wody,
m) używania wulgaryzmów i słów powszechnie uznanych za obelżywe, żucia gumy i plucia,
n) zakłócania wypoczynku i kąpieli innych osób, używania instrumentów muzycznych, głośników oraz innych sprzętów i przedmiotów stwarzających hałas,
o) fałszywego alarmowania lub używania sygnałów dźwiękowych zakłócających wypoczynek innych,
p) wnoszenia i wprowadzania zwierząt,
q) filmowania i fotografowania bez zezwolenia, używania lornetek,
r) zaśmiecania Obiektu, zanieczyszczania wody, grillowania i palenia ognia,
s) prowadzenia działalności komercyjnej bez pisemnej zgody Zarządcy,
t) organizowania wydarzeń i eventów muzycznych, rekreacyjnych itp. bez pisemnej zgody Zarządcy,
u) stwarzania innych sytuacji zagrażających bezpieczeństwu swojemu i innych osób przebywających na terenie Obiektu,
v) przebywania na terenie Obiektu poza godzinami otwarcia.

III. SAUNA PLENEROWA

1. Sauna jest integralną częścią Obiektu i obowiązują w nim przepisy Regulaminu Ogólnego oraz niniejszego Regulaminu.
2. Przed skorzystaniem z sauny należy bezwzględnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
3. Przed wejściem do sauny należy dokładnie umyć pod prysznicem całe ciało, a następnie wytrzeć je do sucha.
4. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń oraz informacji udzielanych przez obsługę Obiektu.
5. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe.
6. Podczas korzystania z sauny użytkownicy zobowiązani są do używania własnych ręczników w celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu ciała z wyposażeniem oraz założenia klapek. Z sauny mogą korzystać osoby pełnoletnie.
7. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z sauny wyłącznie w towarzystwie dorosłego opiekuna.
8. Osoby przebywające w saunie deklarują pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z tego typu zabiegów i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.
9. Użytkowników sauny zobowiązuje się do przestrzegania porządku i utrzymania czystości użytkowanego pomieszczenia.
10. Osobom korzystającym z sauny zaleca się zdjęcie metalowej biżuterii, aby uniknąć ewentualnego poparzenia.
11. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.
12. W czasie nagrzewania ciała należy stopniowo przemieszczać się z ław niższych na wyższe w zależności od tolerancji organizmu.
13. Przed opuszczeniem sauny i wyjściem do strefy basenowej istnieje bezwzględny nakaz schłodzenia całego ciała pod prysznicem oraz umycia bez użycia mydła.
14. Na teren sauny zabrania się: wchodzenia w ubraniu oraz obuwiu, wnoszenia naczyń, jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych, wnoszenia napojów alkoholowych, nieobyczajnego zachowania, bądź zachowania uznanego powszechnie za nieprzyzwoite lub obraźliwe, palenia tytoniu, niszczenia i uszkadzania wyposażenia.
15. Z sauny zaleca się korzystać w towarzystwie innej osoby, co pozwoli na natychmiastową pomoc w wypadku złego samopoczucia.
16. Po pobycie w saunie nie zaleca się wysiłku fizycznego.
17. Nie zaleca się korzystania z sauny osobom:
a) bezpośrednio po intensywnym treningu wytrzymałościowym,
b) osobom z chorobami krążenia, chorym na serce, tarczycę, epilepsję, nadciśnienie, po udarach, z chorobami naczyń krwionośnych, ze stanami zapalnymi narządów wewnętrznych, z gorączką,
c) małym dzieciom z powodu braku wykształcenia w organizmie ośrodka termoregulacji,
d) osobom chorującym na cukrzycę,
e) osobom po spożyciu alkoholu lub innego środka odurzającego,
f) kobietom ciężarnym,
g) kobietom w czasie menstruacji.
18. Korzystający z sauny ponosi pełną odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo osób korzystających wspólnie z sauny.
19. Korzystanie z sauny jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

IV.WODNY PLAC ZABAW

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Wodnego Placu Zabaw (dalej: WPZ), który znajduje się na terenie Letnich Basenów Miejskich, których zarządcą jest Ośrodek Sportu i Rekreacji (dalej: OSiR).
2. WPZ jest integralną częścią Letnich Basenów Miejskich, na którym obowiązują postanowienia Regulaminu Letnich Basenów Miejskich.
3. Każda osoba korzystająca z WPZ ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem WPZ oraz tablicami informacyjnymi znajdującymi się w bezpośrednim sąsiedztwie WPZ oraz na jego urządzeniach.
4. Opiekun dziecka korzystającego z WPZ i jego atrakcji ma obowiązek zapoznania się z jego Regulaminem, tablicami informacyjnymi, znakami oraz instrukcją użytkowania atrakcji oraz przekazania zasad bezpieczeństwa dziecku.
5. Opiekunowie są zobowiązani do bezwzględnego nadzorowania dzieci podczas korzystania z WPZ i jego atrakcji oraz przebywania w takim miejscu, z którego widzieliby podopiecznego i sami są widzialni dla dziecka.
6. WPZ czynny jest w dniach i godzinach otwarcia Letnich Basenów Miejskich, przy czym Zarządca zastrzega sobie prawo do zamknięcia WPZ ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, konieczne prace techniczne lub inne. W takich przypadkach uiszczone opłaty za wstęp na Obiekt nie podlegają zwrotowi lub obniżce.
7. WPZ jest wyposażony w elementy tryskające wodą: mały wieloryb, tryskający ogród, armatka zakręcona oraz zjeżdżalnia dla dzieci w wieku do 4 lat i zjeżdżalnie wodne z własnymi hamowniami.
8. Poziom wody w brodziku WPZ wynosi ok. 39 cm, a głębokość wody w hamowniach zjeżdżalni wynosi ok. 35 cm.
9. Z WPZ należy korzystać w stroju kąpielowym oraz na boso lub w obuwiu sportowym przeznaczonym do stosowania na basenie.
10. Dzieci noszące pieluszki powinny być ubrane w wodoodporne pieluchy do pływania.
11. Dzieci do 3 roku życia mogą korzystać z WPZ tylko w pieluszkach wodoodpornych. Dziecko nie posiadające pieluszki wodoodpornej nie będzie mogło korzystać z WPZ oraz z pozostałych niecek basenowych.
12. Przed skorzystaniem z WPZ należy zdjąć biżuterię, zegarki, bransoletki, pierścionki.
13. Przed wejściem na WPZ należy każdorazowo umyć nogi w brodzikach sanitarnych.
14. WPZ jest przeznaczony dla dzieci. Przed rozpoczęciem korzystania z WPZ Opiekunowie winni ocenić rozwój psychofizyczny dziecka i dostosować do niego rodzaj użytkowanych urządzeń.
15. Dzieci do lat 8 mogą korzystać z WPZ wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów.
16. WPZ wyposażony jest w dwie zjeżdżalnie z własnymi hamowniami:
a) zjeżdżalnie przeznaczone są dla dzieci od 1m do 1,40m wzrostu,
b) zjeżdżalnia rodzinna - wysokość startu ok. 1,6m,
c) zjeżdżalnia rurowa zakręcona - wysokość startu ok. 2,9m,
d) wymagana pozycja zjazdu wskazana na tablicy przed wejściem na zjeżdżalnie,
e) po zjeździe należy natychmiast opuścić tor.
17. Korzystanie z WPZ odbywa się na własne ryzyko.
18. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem Regulaminu WPZ wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik, a w przypadku osób niepełnoletnich – Rodzic lub Opiekun.
19. Na obszarze WPZ zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu oraz bezpieczeństwu innych osób korzystających z WPZ i pozostałego terenu Obiektu, a w szczególności:
a) skakania do wody na WPZ oraz z innych obiektów na elementy WPZ lub z jego elementów na inne obiekty,
b) wchodzenia i wspinania się na elementy konstrukcyjne do tego nieprzeznaczone – wejście i wyjście tylko i wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych,
c) użytkowania WPZ i jego atrakcji w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną lub w inny widoczny sposób,
d) wprowadzania psów i innych zwierząt,
e) zaśmiecania terenu,
f) wnoszenia przedmiotów ostrych, szklanych oraz innych stwarzających zagrożenie użytkownikom,
g) pozostawiania przedmiotów na obszarze WPZ,
h) zjeżdżania ze zjeżdżalni rurowej więcej niż jedna osoba jednocześnie,
i) spożywania alkoholu, palenia papierosów i innych używek oraz jedzenia,
j) pozostawiania dzieci bez opieki opiekuna,
k) użytkowania atrakcji niezgodnie z przeznaczeniem,
l) zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu lub innych osób,
m) wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających, itp.,
n) popychania, bicia i stosowania innych form przemocy,
o) jazdy w innych pozycjach niż wskazują piktogramy.
20. Koszty naprawy jakichkolwiek uszkodzeń spowodowanych z winy użytkownika ponosi on sam, a w przypadku osób niepełnoletnich – rodzic/opiekun.
21. O wszelkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników oraz o nieprawidłowej pracy urządzeń, uszkodzeniach, nieprawidłowościach zamocowania, szczelności itp. należy natychmiast powiadomić najbliższego ratownika lub personel Obiektu.
22. Pracownicy Obiektu mają prawo wezwać osoby naruszające porządek publiczny lub postanowienia Regulaminu Letnich Basenów Miejskich do opuszczenia WPZ lub całego Obiektu bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów.
23. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu pełnią ratownicy i obsługa Obiektu. Wszystkie osoby korzystające z WPZ są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
24. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu i Regulaminu Letnich Basenów Miejskich nie będą rozpatrywane.
25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub Regulaminem Letnich Basenów Miejskich decyzje podejmuje Zarządca Obiektu.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KWESTIE SPORNE

1. Użytkownicy korzystają z atrakcji znajdujących się na Obiekcie na własne ryzyko.
2. Zarządca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez nadzoru lub zgubione, w tym również za przedmioty wartościowe.
3. Za wszelkie szkody wynikłe z winy użytkowników odpowiadają oni materialnie w pełnym zakresie do wysokości kosztów usunięcia usterki.
4. Na Obiekcie prowadzony jest całodobowy monitoring wizyjny, który może być wykorzystany do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do osób, które łamały postanowienia niniejszego Regulaminu.
5. Administratorem monitoringu wizyjnego jest Gmina Miejska Starogard Gdański, w imieniu której działa Prezydent Miasta.
6. Ratownicy wodni i personel obsługi pełniący dyżur na pływalni sprawują nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie Obiektu i niestosujące się do poleceń obsługi lub nieprzestrzegające zasad niniejszego Regulaminu będą usuwane z Obiektu.
7. Skargi i wnioski związane z korzystaniem z Obiektu należy zgłaszać w formie pisemnej Zarządcy Obiektu.
8. Kwestie sporne związane z korzystaniem z Obiektu rozstrzyga Zarządca Obiektu.
9. Zarządca ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie.Przewodnicząca Rady Miasta
Starogard Gdański

Numery alarmowe:
112 – numer alarmowy
997 – Policja
998 – Straż Pożarna
999 – Pogotowie Ratunkowe
58 530 60 95 – Straż Miejska
Komunikat

W sprawie badania wody basenowej z dnia 14 lipca 2021 r.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim informuje, że na
podstawie sprawozdania nr 11646/ZL/21 z wyników badań wody basenowej z
dnia 14.07.2021 r. przedstawionych przez akredytowane laboratorium -
Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. woda na miejskich
basenach letnich spełnia wymagania jakości określone w Rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dn. 9.XI.2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna
odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r. , poz. 2016).

Komunikat
16.08.2021

W sprawie badania wody w nieckach basenowych na terenie letnich basenów miejskich.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim informuje, że na
podstawie sprawozdania nr 438476/21/GDY z wyników badań wody basenowej z
dnia 27.07.2021 r. przedstawionych przez akredytowane laboratorium -
JSH Hamilton sp. z o.o. woda na miejskich basenach letnich spełnia wymagania jakości określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 9.XI.2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r. , poz. 2016) za wyjątkiem przekroczenia Trichorometanu i sumy THM. W związku z powyższym zastosowano działania naprawcze polegające na zwiększeniu częstotliwości i intensywności płukania filtrów jednocześnie zwiększając ilość podmienianej wody w nieckach basenowych.

Starogard Gdański, 11.10.2021 r.

OŚWIADCZENIE

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim – zarządca letnich basenów miejskich w Starogardzie Gdańskim otrzymał informację, że w środkach masowego przekazu na portalu facebookowym - Kociewski.pl - ukazał się film na temat stanu basenów letnich na Piekiełkach po ich zamknięciu. W materiale pojawia się informacja o aktualnym stanie basenów, sugerując, że ów stan wynika z błędów i zaniedbań. Żałujemy, że nikt z w/w portalu przed opublikowaniem filmu nie skontaktował się z zarządcą basenów w celu uzyskania rzetelnych i wiarygodnych informacji na temat stanu faktycznego.

W odpowiedzi na postawione zarzuty informujemy, że utrzymanie basenów odbywa się zgodnie z obowiązującym w tym przypadku procesem technologicznym, a ich obecny stan jest pod kontrolą wykonawcy letnich basenów w Starogardzie Gdańskim. Z dniem zakończenia sezonu wszystkie czynności związane z procedurą zamknięcia basenów zostały wykonane zgodnie z zaleceniami Wykonawcy, m.in. wyłączony został system uzdatniania wody, w tym pompy. W związku z tym, że Wykonawca zgodnie z umową zadeklarował pomoc w procesie zabezpieczenia basenów po zakończeniu sezonu, ustalono, że zabezpieczenie basenów na okres zimowy nastąpi do końca października bieżącego roku.

Dla wyjaśnienia, zgodnie z procesem technologicznym na zimę w nieckach basenowych pozostanie część wody, która co nieuniknione, będzie w kolorze zielonym (całkowite opróżnienie wody wiąże się m.in. z trudnościami ponownego ustawienia niecek basenowych). Oczywiście w przyszłym sezonie, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, przed ponownym udostępnieniem basenów dla mieszkańców, zostaną one dokładnie wyczyszczone i wymyte.

W odpowiedzi na pytanie, gdzie trafi woda z basenów, odpowiadamy, że trafi
do ścieków, zgodnie z przyjętym założeniem, po to by przejść proces oczyszczenia.
Wg projektu woda z basenów stanowi odpad ciekły, który zgodnie z ekologicznym działaniem powinien trafić do kanalizacji. Woda w basenach jest uzdatniana środkami chemicznymi w tym chlorem w związku z czym nie nadaje się do innego wykorzystania.

Dyrektor OSiR
Marzena Klein 

Komunikat
W sprawie badania wody basenowej z dnia 08.06.2022r.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim informuje, że na podstawie raportów z wyników badań wody basenowej z dnia 21.06.2022r. przedstawionych przez akredytowane labolatorium - Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o. woda na miejskich basenach letnich spełnia wymagania jakości określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 9.XI.2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015r. poz. 2016) za wyjątkiem stanu Trichlormetanu i częściowo Σ THM oraz redox. W związku z tym wprowadziliśmy działania naprawcze polegające na zwiększeniu częstotliwości płukania filtrów jednocześnie zwiększając ilość podmienianej wody w nickach basenowych.

Zastępca Dyrektora ds. administracji obiektów
Iwona Trocha

Komunikat z 27.06.2022 r.
W sprawie badania wody basenowej z dnia 08 i 21 czerwca 2022 r.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim informuje, że na podstawie raportów z wyników badań wody basenowej z dnia 21 i 24 czerwca 2022 r. przedstawionych przez akredytowane laboratorium – Eurofins OBiKŚ Polska Sp. zo.o. z próbek pobranych w dniu 8 i 21 czerwca 2022 r. woda na miejskich basenach letnich spełnia wymagania jakości określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 9.XI.2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r. , poz. 2016). Przekroczony jest stan Trichlorometanu. W związku z tym wprowadziliśmy działania naprawcze polegające na wydłużeniu płukania filtrów z miejsc przekroczenia.

Zastępca Dyrektora ds. administracji obiektów
Iwona Trocha

Komunikat z 11.07.2022 r.
W sprawie badania wody basenowej z dnia 04 lipca 2022 r.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim informuje, że na podstawie raportów z wyników badań wody basenowej z dnia 07 lipca 2022 r. przedstawionych przez akredytowane laboratorium – Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o. z próbek pobranych w dniu 04 lipca 2022 r. woda na miejskich basenach letnich spełnia wymagania jakości określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 9.XI.2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r. , poz. 2016) w zakresie oceny parametrów mikrobiologicznych. W zakresie parametrów fizykochemicznych: Suma THM i Trichlorometanu nie spełnia wymagań – nie stwarza zagrożenia dla kąpiących. W związku z tym wprowadzamy działania prewencyjne polegające informowaniu użytkowników o konieczności używania pryszniców jak i nogomyjek przed wejściem na basen.

Zastępca Dyrektora ds. administracji obiektów
Iwona Trocha


Komunikat
Z dnia 25 lipca 2022 r.
w sprawie badania wody basenowej z dnia 19 lipca 2022 r.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim informuje, że na podstawie raportów z wyników badań wody basenowej z dnia 22 i 25 lipca 2022 r. w niecce basenu sportowego, rekreacyjnego, dziecięcego i splaschparku przedstawionych przez akredytowane laboratorium – Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o. parametry wody są zgodne z normami jakości określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 9.11.2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r. , poz. 2016). W niecce zjeżdżalni pojawiła się bakteria Escherichia coli. W związku z powyższym niecka została zamknięta dla użytkowników i poddana dezynfekcji. Oczekujemy na ponowne badanie wody. Niezwłocznie po otrzymaniu pozytywnego wyniku zjeżdżalnie zostaną uruchomione.

Komunikat
z dnia 29.07.2022

W sprawie badania wody basenowej z dnia 26 lipca 2022r.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim informuje, że na podstawie raportów z wyników badań wody basenowej z dnia 22 i 25 i 29 lipca 2022 r. we wszystkich nieckach przedstawionych przez akredytowane labolatorium - Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o. parametry wody są zgodne z normami jakości określonymi w Rozporzędzeniu Ministra Zdrowia z dn. 9.11.2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r., poz. 2016).

Komunikat
W sprawie badania wody basenowej z dnia 02 i 08 sierpnia 2022 r.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim informuje, że na podstawie raportów z wyników badań wody basenowej z dnia 08.08.2022 r. i 11.08.2022 r. przedstawionych przez akredytowane laboratorium – Eurofins OBiKŚ Polska Sp. zo.o. woda na miejskich basenach letnich spełnia wymagania jakości określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 9.XI.2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r. , poz. 2016) za wyjątkiem stanu Trichlorometanu, Sumy THM oraz w basenie dziecięcym chloru wolnego i wskaźnika redox. W związku z tym wprowadziliśmy działania naprawcze polegające na zwiększeniu częstotliwości dozowania środków uzdatniających wodę i zwiększeniu długości płukania filtrów wody. 

Komunikat
W sprawie badania wody basenowej z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim informuje, że na podstawie raportów z wyników badań wody basenowej z dnia 23.08.2022 r. przedstawionych przez akredytowane laboratorium – Eurofins OBiKŚ Polska Sp. zo.o. woda w niecce basenowej splashparku, zjeżdżalni, basenie rekreacyjnym i dziecięcym na miejskich basenach letnich spełnia wymagania jakości określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 9.XI.2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r. , poz. 2016).Woda w niecce basenu sportowego posiada normy zgodne z ww. rozporządzeniem za wyjątkiem stanu Trichlorometanu. W związku z tym wprowadziliśmy działania naprawcze polegające na zwiększeniu częstotliwości dozowania środków uzdatniających wodę i zwiększeniu długości płukania filtrów wody. 

KOMUNIKAT

Zbiorcza roczna ocena jakości wody w Zespole Letnich Basenów Miejskich przy ul. Jagiełły 31 w Starogardzie Gdańskim.

Na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1230) oraz po przeanalizowaniu:
• parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa 2 § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia;
• wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią;
• zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz;
• wyników badań wody na pływalni wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starogardzie Gdańskim
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starogardzie Gdańskim stwierdził, że
W okresie od 24 czerwca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.
Jakość wody na pływalni – Letnie Baseny Miejskie
W Starogardzie Gdańskim przy ul. Jagiełły 31
nie stanowiła zagrożenia dla zdrowia kąpiących się.


Dyrektor
Marzena Klein 

Komunikat
W sprawie badania wody basenowej z dnia 6 czerwca 2023 r.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim informuje, że na podstawie sprawozdania nr 13413/ZL/23 z wyników badań wody basenowej z dnia 13.06.2023 r. przedstawionych przez akredytowane laboratorium - Centrum Badań i Dozoru Sp. z o.o. - woda na Letnich Basenach Miejskich spełnia wymagania jakości określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn.9.11.2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r. , poz. 2016 z późn.zm.).

Zastępca Dyrektora ds. administracji obiektów
Iwona Trocha


Komunikat

W sprawie badania wody basenowej z dnia 27 czerwca 2023 r.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim informuje, że na podstawie sprawozdania nr 10217/S/23 z wyników badań wody basenowej z próbek pobranych 27 czerwca 2023 r. przedstawionych przez akredytowane laboratorium - Centrum Badań i Dozoru Sp. z o.o. - woda na Letnich Basenach Miejskich spełnia wymagania jakości określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 9.11.2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r. , poz. 2016 z późn.zm.).

Zastępca Dyrektora ds. administracji obiektów
Iwona Trocha

Komunikat
W sprawie wyników z badania wody basenowej pobranej 24 lipca 2023 r.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim informuje, że na podstawie sprawozdania z dnia 27.07.2023 r. nr 273NB/2023/LBŚ z badań wody basenowej pobranej 24.07.2023 r. przedstawionego przez Laboratorium Badań Środowiskowych Oddział Laboratoryjny akredytowany przez PCA w zakresie objętym akredytacją - woda niecce splashparku nie spełnia wymagań jakości określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 9.11.2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r. , poz. 2016 z późn.zm.). W związku powyższym splashpark zostaje wyłączony z użytkowania do czasu uzyskania informacji o spełnianiu warunków mikrobiologicznych.
W celu usunięcia przekroczenia zarówno niecka jak i urządzenia zostaną poddane dezynfekcji.

Zastępca Dyrektora ds. administracji obiektów
Iwona Trocha


Komunikat

W sprawie badania wody basenowej z dnia 02.08.2023 r.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim informuje, że na podstawie sprawozdania nr 19275/ZL/23 z dnia 10.08.2023 przedstawionego przez akredytowane laboratorium - Centrum Badań i Dozoru Sp. z o.o.z z badań wody basenowej pobranej 02.08.2023 r. - woda na letnich basenach spełnia wymagania zarówno bakteriologiczne jak i jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 9.11.2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r. , poz. 2016 z późn.zm.).

Zastępca Dyrektora ds. administracji obiektów
Iwona Trocha

Komunikat

W sprawie badania wody basenowej z dnia 16.08.2023 r.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim informuje, że na podstawie sprawozdania nr 20041/ZL/23 z dnia 22.08.2023 r. przedstawionego przez akredytowane laboratorium - Centrum Badań i Dozoru Sp. z o.o. z badań wody basenowej pobranej 02.08.2023 r. - woda na letnich basenach spełnia wymagania zarówno bakteriologiczne jak i jakościowe określone w
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 9.11.2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r. , poz. 2016 z późn.zm.).

Zastępca Dyrektora ds. administracji obiektów
Iwona Trocha

KOMUNIKAT

Zbiorcza roczna ocena jakości wody w Zespole Letnich Basenów Miejskich przy ul. Jagiełły 31 w Starogardzie Gdańskim.

Na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie
wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1230)
oraz po przeanalizowaniu:
- parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których
mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia;
- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią;
- zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią
oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz;
- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Starogardzie Gdańskim.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starogardzie Gdańskim stwierdził, że

W okresie od 24 czerwca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.
jakość wody na pływalni – Letnie Baseny Miejskie
w Starogardzie Gdańskim przy ul. Jagiełły 31
nie stanowiła zagrożenia dla zdrowia kąpiących się.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim informuje, że na podstawie sprawozdania nr 15127/ZL/24 z 19.06.2024 r. z wyników badań wody basenowej pobranej dnia 12.06.2024 r. przedstawionych przez akredytowane laboratorium - Centrum Badań i Dozoru Sp. z o.o. - woda na Letnich Basenach Miejskich spełnia wymagania jakości określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 9.11.2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r. , poz. 2016 z późn.zm.).

z-ca Dyrektora
Iwona Trocha

Komunikat z 08.07.2024 r.

w sprawie wyników badań wody basenowej z dnia 06 lipca 2024 r.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim informuje, że na podstawie sprawozdania nr 16900/ZL/24 z 06.07.2024 r. z wyników badań wody basenowej pobranej dnia 25.06.2024 r. przedstawionych przez akredytowane laboratorium - Centrum Badań i Dozoru Sp. z o.o. - woda na Letnich Basenach Miejskich spełnia wymagania jakości określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 9.11.2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r. , poz. 2016 z późn.zm.).

z-ca Dyrektora
Iwona Trocha

KONTAKT

Telefon

tel. 883 490 332

Email

osir@osir.com.pl

Adres

Kompleks Piekiełki -
Letnie Baseny Miejskie
ul. Władysława Jagiełły 31
83-200 Starogard Gdański

Godziny otwarcia

11:00 - 19:00
przez całe lato
(czerwiec - sierpień)

Adres (Baseny Letnie)

Kompleks Piekiełki -
Letnie Baseny Miejskie
ul. Władysława Jagiełły 31
83-200 Starogard Gdański
tel. 883 490 332

czynne w sezonie letnim
codziennie
(planowane otwarcie - 24.06.2022)
11:00 - 19:00


Administrator OSiR

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim
ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1

Sekretariat, czynny: pon – pt 7:30 – 15:00
tel. 533 236 148
osir@osir.com.pl

AI Website Generator