37. BIEG SZPĘGAWSKI DLA DZIECI Z OLA KALISKA

31.05 - 01.06.2021

W tym roku 37. Bieg Szpęgawski dla dzieci przybierze całkiem nową formułę.
Naszą ofertę kierujemy do grup przedszkolnych i uczniów klas 1-3.
 Dzień Dziecka 2021 będzie pełen uśmiechu i zabawy w duchu sportowej rywalizacji.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim zaprasza serdecznie wszystkie grupy przedszkolne i szkolne klas 1-3 do udziału w 37. Biegu Szpęgawskim dla dzieci z Ola Kaliska.

Jak zgłosić grupę?

Uwaga! Nie przyjmujemy zgłoszeń indywidualnych. W biegu do udziału zapraszamy grupy przedszkolne i klasy 1-3 szkół podstawowych.

Liczba miejsc jest ograniczona. Każdego dnia w imprezie może wziąć udział 250 os.

O uczestnictwie decyduje:

  • zgłoszenie elektroniczne do piątku 28.05.2021 do godz. 23:59 przez portal www.elektronicznezapisy.pl
  • opłacenie wpisowego, (5zł / os.)
  • wypełnienie oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu wraz ze zgodą na udział osoby niepełnoletniej w biegach towarzyszących.
  • Decyduje kolejność pełnych zgłoszeń (zgłoszenie elektroniczne + opłata).
Bieg Szpęgawski

Limity, opłata, potwierdzenie

  • Obowiązuje limit uczestników – łącznie 500 osób: 250 miejsc dla grup przedszkolnych, 250 miejsc dla klas 1-3. 
  • Udział w biegach dla dzieci jest płatny, obowiązuje wpisowe – 5 zł/os.
  • Wpisowe opiekun uiszcza za całą grupę jednorazowo przelewem na konto organizatora lub w kasie OSIR nie później niż do 28.05.2021 r. do godziny 23:59.
  • Konto: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim , Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim 95 8340 0001 2002 3010 6817 0001 
  • Opiekun po zapisaniu grupy ma 24 na opłacenie wpisowego i przesłanie potwierdzenia przelewu, w przeciwnym razie zgłoszenie elektroniczne będzie usunięte z listy zgłoszeniowej. 
  • Potwierdzenie przelewu prosimy o przesłanie adres bieg.szpegawski@osir.com.pl 

UWAGA!

W dniu imprezy koniecznie dostarcz zgodę rodzica i kartę RODO.

Szczegółowy harmonogram ukaże się wkrótce.

Rozpoczęcie imprezy planowane jest na godz. 10:00, zakończenie około 13:00.

mapka

mapka sytuacyjna

Pokaż swoje okno na swiat

Konkurs
dla uczestników biegu

Razem z Twoją grupą weź udział w konkursie, wykonajcie grupową pracę i wygrajcie nagrody!

Bieg Szpęgawski dla dzieci

Historia biegu

Szpęgawsk 1939

REGULAMIN


Regulamin
37. BIEG SZPĘGAWSKI DLA DZIECI Z OLA KALISKA

Starogard Gdański, 31 maja – 1 czerwca 2021 r.
Starogard Gdański

I. ORGANIZATOR
1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim
ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1
83-200 Starogard Gdański
tel. 533 – 236 – 148

2. Stowarzyszenie „REKORD”
ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1
83-200 Starogard Gdański

II. CELE
1. Uczczenie pamięci poległych w Lesie Szpęgawskim w czasie II wojny światowej.
2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.
4. Promocja gminy Starogard i powiatu Starogardzkiego.

III. PUNKT WERYFIKACYJNY
1. Punkt weryfikacyjny znajdować będzie się przy bramie głównej Stadionu Miejskiego im. K. Deyny w Starogardzie Gdańskim, ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1.
2. Czynny będzie w dniu imprezy w godzinach 8:30 – 12:00.
3. Każda z grup winna stawić się w nim na 15 minut przed wyznaczoną godziną.

IV. TERMIN, MIEJSCE, DYSTANS, TRASA
1. Biegi dla dzieci odbędą się na terenie Stadionu Miejskiego im. Kazimierza Deyny:
• w poniedziałek 31 maja 2021 r. dla grup przedszkolnych,
• we wtorek 1 czerwca 2021r. dla dzieci klas 1-3.
2. Rozpoczęcie zawodów planowane jest na godz. 09:00.
3. Godzinę startu wyznacza organizator najpóźniej do 28.05.2021 r. do godziny 12:00.
4. Harmonogram zostanie opublikowany na stronie www.osir.com.pl.
5. Dystans jaki zawodnicy mają do pokonania uzależniony jest od wieku uczestników:
• grupy przedszkolne (wiek 3-6 lat) ok. 200 m,
• Klasy 1-3 (wiek 7-10 lat) ok. 500 m
6. Start i meta znajdują się na Stadionie Miejskim im. K. Deyny.
7. Zawodnicy oczekują na start przy wejściu na stadion znajdującym się przy kortach tenisowych.
8. Zawodnicy, którzy ukończyli bieg wychodzą wyjściem znajdującym się przy trybunach stadionu.

V. WPISOWE, WARUNKI ZGŁOSZENIA I ZASADY UCZESTNICTWA
1. Warunkiem uczestnictwa w biegach dla dzieci jest:
• zgłoszenie elektroniczne do piątku 28.05.2021 do godz. 23:59 przez portal www.elektronicznezapisy.pl,
• opłacenie wpisowego,
• wypełnienie oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu wraz ze zgodą na udział osoby niepełnoletniej w biegach towarzyszących.
2. Decyduje kolejność pełnych zgłoszeń (zgłoszenie elektroniczne + opłata).
3. Druk zgody i oświadczenia rodzica / opiekuna prawnego można pobrać ze strony www.elektronicznezapisy.pl
4. Obowiązuje limit uczestników – łącznie 500 osób:
• 250 miejsc dla grup przedszkolnych,
• 250 miejsc dla klas 1-3.
5. Udział w biegach dla dzieci jest płatny, obowiązuje wpisowe – 5 zł/os.
6. Wpisowe opiekun uiszcza za całą grupę jednorazowo przelewem na konto organizatora lub w kasie OSIR nie później niż do 28.05.2021 r. do godziny 23:59.
Konto: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim
Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim
95 8340 0001 2002 3010 6817 0001
7. Opiekun po zapisaniu grupy ma 24 na opłacenie wpisowego i przesłanie potwierdzenia przelewu, w przeciwnym razie zgłoszenie elektroniczne będzie usunięte z listy zgłoszeniowej.
8. Potwierdzenie przelewu prosimy o przesłanie adres bieg.szpegawski@osir.com.pl
9. Weryfikacji uczestnika oraz wszelkich formalności należy dokonać w Biurze Zawodów w punkcie weryfikacyjnym w dniach 31 maja – 1 czerwca 2021 r. najpóźniej na 15 minut przed startem.
10. OBOWIĄZKOWO – warunkiem udziału jest umieszczenie numeru startowego na klatce piersiowej – uczestnik bez numeru nie zostanie dopuszczony do startu.
11. Przy zapisach prosimy o podanie sugerowanych rozmiarów koszulek dla dzieci.
12. Organizator nie gwarantuje dostępności pełnej rozmiarówki koszulek dla dzieci.
13. Wpłacone wpisowe nie podlega zwrotowi.

VI. PAKIET STARTOWY I NAGRODY
W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje na mecie:
• pamiątkowy medal
• dyplom
• koszulka
• woda
• owoc

VII. DODATKOWE ATRAKCJE
Miasteczko zawodów (w miarę możliwości związanych z obostrzeniami COVID).
• Stoiska sponsorskie.
• Atrakcje dla dzieci.
• Punkty gastronomiczne.

VIII. BEZPIECZEŃSTWO

1. Personel nie posiada przeszkolenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości wezwany zostanie niezwłocznie personel medyczny.
2. Uczestnik oświadcza, że zrzeka się wszelkich pretensji lub roszczeń finansowych względem Organizatora w przypadku ujawnienia jakichkolwiek zmian w stanie zdrowia uczestnika w związku z wzięciem udziału w biegu.
3. W przypadku złamania powyższego zakazu Organizator ma prawo do wyciągnięcia konsekwencji prawnych w stosunku do uczestnika.
4. Impreza organizowana jest w miejscu szczegółowo wyznaczonym przez Organizatora.
5. Uczestnik imprezy ma obowiązek udostępnienia swoich danych osobowych, umożliwiając Organizatorowi ewentualne udostępnienie ich Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym.
6. Uczestnik imprezy wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią Oświadczenia COVID 19.
7. Uczestnik imprezy ma obowiązek pisemnego oświadczenia przy wejściu na imprezę, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
8. Uczestnik imprezy ma obowiązek zapoznać się z zasadami uczestnictwa pod kątem zasad logistyki i bezpieczeństwa na terenie wydarzenia, udostępnionych na stronie internetowej Organizatora lub komunikatach umieszczonych przed wejściem na imprezę.
9. Uczestnik imprezy jest zobowiązany do przestrzegania aktualnie obowiązujących wytycznych dotyczących reżimów sanitarnych w kraju; w tym do zasady zachowania minimum dwóch metrów od innych uczestników.
10. Uczestnik imprezy ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej, które powinny być stosowane zgodnie z aktualnymi przepisami sanitarnymi.
11. Każdy uczestnik zobowiązany jest do noszenia maseczki ochronnej w czasie pobytu na imprezie (w odniesieniu do aktualnych obostrzeń)
12. Przed wejściem na miejsce imprezy należy zdezynfekować ręce.
13. Uczestnik jest zobowiązany do wykonywania poleceń organizatorów.

IX. BEZPIECZEŃSTWO
1. Opiekunowie biorą pełną odpowiedzialność za dziecko – uczestnika.
2. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione bez opieki podczas imprezy
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenie ewentualnych zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
4. Szatnie dla uczestników biegów znajdować się będą w szatniach pod trybuną Stadionu Miejskiego im. K. Deyny
5. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

ADMINISTRATOR:
Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Olimpijczyków, 83-200 Starogard Gdański, tel: 533 236 148; email osir@osir.com.pl (dalej jako: OSiR).


INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: iod.jednostki@um.starogard.pl


CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:
Państwa dane będą przetwarzane w następujących celach:
1. Zapisania uczestnika na zajęcia lub wydarzenia sportowe oraz ich realizacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy),
2. Wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi oraz wypełnienia obowiązku prawnego względem uczestników oraz organów publicznych sprawujących nadzór nad działalnością statutową OSiR na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawami dotyczącymi kultury fizycznej (wykorzystanie danych uczestników do ich obsługi logistycznej i administracyjnej, stworzenia warunków do zapewnienia pomocy medycznej, jak też nawiązania z nimi kontaktu w sprawach dotyczących organizacji i przebiegu imprezy/zawodów.
3. Prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych oraz innych przepisów dotyczących podatków.
4. Ściągania należności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w zw. z przepisami o samorządzie gminnym, kodeksem postępowania cywilnego, przepisami o finansach publicznych oraz innymi ustawami obligującymi administratora danych do dbania o swój wizerunek, mienie oraz finanse.
5. Obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami obligującymi administratora do dbania o swój wizerunek
i mienie, w tym ustawą o samorządzie gminnym, przepisami dotyczącymi finansów publicznych, kodeksem postępowania cywilnego.
6. Rozpatrzenia reklamacji, skarg, wniosków na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przez administratora).
7. Publikacji informacji o wynikach osiągniętych przez poszczególnych uczestników na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO*.
8. W wymagających tego przypadkach Administrator ubiegał będzie się o wyrażenie przez uczestników zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Ewentualne wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonywał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

ODBIORCY DANYCH:
OSiR będzie przekazywać dane osobowe dostawcom usług i oprogramowania komputerowego wspomagającego organizację imprezy/zawodów, dostawcom usług hostingu strony internetowej, poczty elektronicznej. Do tych danych mogą mieć również dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy prawnicze, informatyczne.


CZAS PRZETWARZANIA:
Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez następujący okres:
1. w celu zapisania uczestnika na zajęcia/wydarzenia sportowe – przez okres 2 lat.
2. w celu wypełnienia obowiązku prawnego względem organów publicznych- 5 lat od momentu zakończenia zawodów,
3. w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej- 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy,
4. w celu ściągania należności- do momentu pełnego rozliczenia płatności,
5. w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia zajęć/wydarzeń sportowych,
6. w celu rozpatrzenia reklamacji, skarg, wniosków- 1 rok od złożenia reklamacji, skargi, wniosku,
7. w celu publikacji informacji o wynikach osiągniętych przez poszczególnych uczestników- 2 lat od zakończenia zajęć/wydarzeń sportowych.
Deklarowany okres przechowywania nie dotyczy danych osób, które wyraziły zgodę Administratorowi na:
1. przetwarzanie danych w celach związanych z powiadamianiem ich o organizowanych w przyszłości imprezach sportowych i warunkach uczestnictwa;
2. publikację ich wizerunków w formie fotografii, jak też materiału wizyjnego nagranego przez Administratora, w tym informacji oski osiągniętych przeze nich wynikach sportowych na stronie internetowej Administratora oraz organu prowadzącego OSiR tj. Gminy Miejskiej Starogard Gdański;
3. publikację informacji o osiągniętych przez nich wynikach sportowych w materiałach i wydawnictwach firmowanych przez OSiR w Starogardzie Gdańskim.


TWOJE PRAWA:
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:
1. Prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2. Prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3. Prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4. Prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych
5. Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych (danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO*),
6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych


OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu uczestniczenia w imprezie/zawodach organizowanych przez OSiR.
* Mowa o Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

XI. KONTAKT

Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Olimpijczyków Stargardzkich 1
83 – 200 Starogard Gdański
Tel. (+48) 533 – 236 – 148
www.osir.com.pl


Organizator

37. Biegu Szpęgawskiego dla dzieci

Sponsor tytularny

Ola Kaliska 100% Okna

Organizator

Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Olimpijczyków
Starogardzkich 1,
83 -200
Starogard Gdański


Dane kontaktowe

Email: bieg.szpegawski@osir.com.pl
Telefon: +48 533 236 148
biuro czynne
pon-pt
godz.7:00 -15:00

Linki
Feedback

Masz sugestie lub informacje o błędach? Każda opinia jest dla nas cenna. Napisz do nas.

Designed with Mobirise website theme