Deklaracja Dostępności Cyfrowej

Wstęp deklaracji

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.osir.com.pl

Dane teleadresowe jednostki

Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1, 83-200 Starogard Gdański
NIP: 592-22-42-872 REGON: 221150292
Nr rachunku bankowego: 95 8340 0001 2002 3010 6817 0001 Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim

Telefon:
(+48) 533 236 148
e-mail: osir@osir.com.pl

www: http://bip.osir.com.pl, http://www.osir.com.pl esp: http://epuap.gov.pl

podmiot: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim

Data sporządzenia deklaracji:
Data publikacji strony internetowej osir.com.pl: 2016-01-17 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-08 Deklarację sporządzono: 2020-09-20

Ostatnie zmiany deklaracji: 2021-03-19

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Iwona Trocha z-ca Dyrektora ds. administracji i obiektów, e-mail: i.trocha@osir.com.pl, telefon: +48 533 236 148

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić

do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku siedziby przy ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1 prowadzi kilka wejść. Nie są dostosowane dla osób poruszających się na wózkach. Wejścia nie posiadają głośników systemu

naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Budynek nie posiada windy. Budynek posiada podjazd do wejścia na parterze i dzwonek w celu przywołania pracownika. Na parterze budynku znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku brak pętli indukcyjnych. W budynku brak oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie można skorzystać z tłumacza języka migowego on-line. Przed

budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku administracyjno–noclegowego przy ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1 prowadzi kilka wejść. Jedno jest dostosowane dla osób poruszających się na wózkach. Wejścia nie posiadają głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Budynek nie posiada windy. Budynek nie posiada toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku brak pętli indukcyjnych. W budynku brak oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie można skorzystać z tłumacza języka migowego on-line. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku miejskiej hali im. Andrzeja Grubby przy ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1 prowadzi kilka wejść. Dwa z nich są dostosowane dla osób poruszających się na wózkach. Wejścia nie posiadają głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Budynek nie posiada windy dostosowaną dla osób poruszających się na

wózkach. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku brak pętli indukcyjnych. W budynku brak oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie można skorzystać z tłumacza języka migowego on-line.

Do budynku hali im. Gerarda Podolskiego przy ul. Hallera 19a prowadzi kilka wejść. Dwa z nich są dostosowane dla osób poruszających się na wózkach. Wejścia nie posiadają głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Budynek posiada windę dostosowaną dla osób poruszających się na wózkach. W korytarzu znajduje się tablica

informacyjna w alfabecie Breill”ea oraz system prowadzenia wykonany z płyt żebrowych i guzowych (TGSI). Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku brak pętli indukcyjnych. W budynku nie można skorzystać z tłumacza języka migowego on-line.

Do budynku szatni przy ul. Harcerskiej i ul. Chopina prowadzi kilka wejść. Są dostosowane

dla osób poruszających się na wózkach. Wejścia nie posiadają głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku brak pętli indukcyjnych. W budynku brak oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie można skorzystać z tłumacza języka migowego on-line.