RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY INTERESANCI OSiR

Informuję Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim zapewnia określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi. Proszę przyjąć do wiadomości, że:

Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w celu załatwienia określonej sprawy jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przy ul.Olimpijczyków Starogardzkich 1, numer telefonu: 533 236 148, adres e-mail: osir@osir.com.pl
1. Cele przetwarzania danych osobowych związane są z:
a. załatwieniem dotyczącej Państwa sprawy, zgodnie z przepisami prawa oraz wewnętrznymi procedurami administracyjnymi OSiR w Starogardzie Gdańskim (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
b. zawarciem i wykonaniem Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
c. dochodzeniem należności w uzasadnionych przypadkach (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2. Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora Danych, w tym profilowaniu.

3. Każdemu z Państwa przysługują prawa:
a. dostępu do dotyczących go danych oraz otrzymania ich kopii,
b. sprostowania (poprawiania) danych,
c. usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
d. do ograniczenia przetwarzania danych,
e. do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
g. wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO.

4. Administrator Danych Osobowych, zgodnie z przepisami prawa administracyjnego, jak też innymi właściwymi przepisami prawa przechowywał będzie dotyczące Państwa dane osobowe przez okres wskazany w tych przepisach.

5. Dotyczące Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym z Administratorem Danych umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, kancelarie notarialne, firmy informatyczne. Aktualnym wykazem podmiotów tej kategorii dysponuje od dnia 25 maja 2018 r. wyznaczony w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim Inspektor Ochrony Danych.

6. Podanie danych osobowych w celu załatwienia sprawy w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim ma charakter obowiązkowy w zakresie określonym w przepisach szczególnych.

Wykorzystanie ciasteczek („cookies”)

Nasza strona internetowa wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania z poszczególnych funkcji, np. rozpoznawanie i automatyczne logowanie powracającego użytkownika, oraz w celu odbierania danych statystycznych o oglądalności, z których korzysta tylko redakcja serwisu. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji o cookie możesz znaleźć na stronie wszystkoociasteczkach.pl  / Polityka cookies

Klauzule informacyjne

Przejdź do klauzul informacyjnych ochrony danych osobowych.

https://bip.osir.com.pl

1 Informacja ogólna.pdf (117kB) 

2 Do naboru na stanowiska pracy nieurzędnicze.pdf (133kB) 

3 Do naboru na stanowiska urzędnicze.pdf (123kB) 

4 Dla pracownika nowozatrudnionego.pdf (108kB) 

5 Dla pracowników.pdf (126kB) 

6 Dla uczestników PPK.pdf (111kB) 

7 Dla osób przetwarzających.pdf (106kB) 

8 Dla osób znajdujących się w zasięgu monitoringu wizyjnego.pdf (131kB) 

9 Dla udostępniających dane korespondencyjne.pdf (112kB) 

10 Dla uczestników odpłatnych zajęć.pdf (152kB) 

11 Dla uczestników zawodów bezpłatnych.pdf (114kB) 

12 Dla uczestników przetargu.pdf (116kB) 

13 Dla osób fizycznych zawierających umowę.pdf (124kB) 

14 Dla osoby reprezentujące podmiot zawierający umowę.pdf (108kB) 

15 Dla osoby do kontaktu w umowie.pdf (108kB) 

16 Dla osób wnioskujących o informację publiczną.pdf (108kB) 

17 Dla osób piszących do skarg i wniosków.pdf (126kB) 

18 Dla osób wnioskujących o przekazanie danych osobowych (policja).pdf (100kB) 

19 Informacja dotycząca COVID.pdf (102kB) 

20 Klauzula informacyjna _PZP.pdf (119kB) 


Kontakt IODO

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Agnieszka Gwizdała
Tel. 537-005-680
e-mail: iod.jednostki@um.starogard.pl