Lodowisko rok szkolny 2022/2023

Aktualizacja sezon 2022/2023

Lodowisko czynne do niedzieli 5 lutego 2023.

Godziny otwarcia

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK
8:00-15:00* | 15:00-16:00 | 16:30-17:30 | 18:00-19:00 |
*szkoły i osoby indywidualne
jednorazowe wejście = 60 min.
godzina wejścia zależy od przerw technicznych

SOBOTA, NIEDZIELA, ŚWIĘTA ORAZ FERIE ZIMOWE
| 10:00-11:00 | 11:30-12:30 | 13:00-14:00 | 15:00-16:00 | 16:30-17:30 |18:00-19:00 | 19:30-20:30 |

CENNIK na rok szkolny 2021/2022

bilet normalny – 10 zł
bilet ulgowy – 8 zł
(1)
bilet grupowy – 5 zł
(2)
bilet grupowy – 320 zł
(3)
uczniowie
wejście bezpłatne (4)
Starogardzka Karta Dużej Rodziny – 5 zł

wypożyczalnia:
łyżwy – 6 zł
kask – 2 zł

szatnia – 2 zł
chodzik – bezpłatnie

(1) dzieci i młodzież do 21 roku życia oraz studenci, emeryci i renciści
(2) grupy zorganizowane powyżej 10 osób ze starogardzkich szkół ponadpodstawowych oraz ze szkół spoza Starogardu Gdańskiego pon. -pt. godz. 8.00-15.30 z wyjątkiem ferii zimowych
(3) grupy zorganizowane po ostatnim wejściu w dni powszednie
(4) wejście jednorazowe – grupy ze starogardzkich publicznych szkół podstawowych pn.-pt. godz. 8:00-15:30

Uwaga!

Wejście grupowe należy wcześniej rezerwować telefonicznie od pon. do pt. w godzinach 8:00-15:00, tel 796 013 237

Cennik

REGULAMIN LODOWISKA

 1. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do:
  – przestrzegania postanowień regulaminu,
  – zastosowania się do poleceń pracowników obsługi,
  – kulturalnego zachowania się na terenie obiektu,
  – jeżdżenia w sposób niestwarzający zagrożenia dla siebie i innych użytkowników lodowiska,
  – niezwłocznego powiadomienia obsługi lodowiska o zauważonych usterkach technicznych lub innych nieprawidłowościach.
 2. Bezwzględny zakaz dotyczy:
  – wchodzenia na taflę w obuwiu bez łyżew,
  – jazdy w kierunku przeciwnym do nakazanego
  – gwałtownej zmiany kierunku jazdy, wykonywania skoków oraz
  – gwałtownego hamowania,
  -siadania na bandach i przechodzenia przez bandy lodowiska,
  -palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania jedzenia oraz napojów alkoholowych i bezalkoholowych,
  – przebywania osób w stanie nietrzeźwym lub znajdujących się pod wpływem innych środków odurzających na terenie lodowiska,
  – rzucania jakichkolwiek przedmiotów na taflę.
 3. Zaleca się, aby:
  – dzieci do lat 10 jeździły w kaskach ochronnych,
  – użytkownicy lodowiska jeździli w czapkach osłaniających potylicę oraz w nałożonych rękawiczkach.
 4. Zakazuje się wchodzenia na taflę lodowiska podczas pracy urządzenia czyszczącego.
 5. Za rzeczy użytkowników pozostawione bez nadzoru w obrębie lodowiska obsługa nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Za gotówkę, biżuterię oraz rzeczy wartościowe pozostawione w szatni obsługa
  nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Przy wypożyczaniu łyżew wymagany jest dowód tożsamości.
 8. Wypożyczenie łyżew następuje wyłącznie po wykupieniu biletu wstępu na lodowisko.
 9. Wejście na lodowisko tylko za okazaniem biletu wstępu.
 10. Niezależnie od czasu wejścia na lodowisko osoba korzystająca kończy jazdę w wyznaczonych godzinach.
 11. Lodowisko udostępniane jest dla użytkowników tylko w wyznaczonych godzinach.
 12. Osoby nie przestrzegające regulaminu będą z obiektu wyproszone.
 13. Jednorazowo na lodowisku może przebywać maksymalnie 100 osób.
 14. Bilety sprzedawane są 30 min. przed wejściem na lodowisko.
 15. Wejścia grupowe należy wcześniej rezerwować mailowo lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 800-1400 (tel. 509 560 636, e-mail: i.trocha@osir.com.pl).
 16. Na lodowisku nie zapewnia się stałej opieki medycznej.
 17. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w wypożyczalni.
 18. Uczestnicy wchodzą na lodowisko na własną odpowiedzialność.
 19. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych lodowisko może być zamknięte.
 20. Na taflę lodowiska mają wstęp wyłącznie osoby, które zakupiły bilet.
 21. Osoby przebywające na terenie lodowiska zobowiązane są do zachowania szczególnych zasad bezpieczeństwa, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.