fbpx

Lodowisko rok szkolny 2021/2022

Aktualizacja sezon 2021/2022

Lodowisko czynne od 5 stycznia 2022 – środa
W dniu otwarcia zapraszamy od godziny 12:00.
Poniżej znajduje się cennik wraz z godzinami otwarcia.

Szczególne zasady bezpieczeństwa obowiązujące na lodowisku OSiR

Z uwagi na bezpieczeństwo korzystających z lodowiska przy ulicy Olimpijczyków Starogardzkich 1 oraz ograniczenia związane z pandemią COVID-19 wprowadzone zostały nowe zasady funkcjonowania obiektu administrowanego przez Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim.

Obecnie jednocześnie na tafli może znajdować się 30 uczestników (30% pojemności tafli) nie licząc osób, które okazały zaświadczenie zaszczepienia.

Nowe reguły wynikają bezpośrednio z troski o bezpieczeństwo uczestników i pracowników oraz spełnienie wymogów zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Oznacza to, że okresie funkcjonowania lodowiska w sezonie 2021/2022 pracownicy OSiR wpuszczają na lód nie więcej niż 30% całkowitej pojemności tafli, co w przeliczeniu na liczbę uczestników oznacza 30 osób. Do limitu nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID.

Informujemy, że w przypadku osiągnięcia obowiązującego limitu maksymalnej dopuszczalnej ilość uczestników, pracownicy OSiR mają prawo odmowy wstępu na obiekt. Dlatego gorąco zachęcamy do dobrowolnego okazywania certyfikatu covid,
co pozwoli na wejście na taflę lodowiska większej liczbie osób.

Mamy nadzieję, że wkrótce wszyscy będziemy mogli cieszyć się z jazdy na łyżwach bez ograniczeń. Obecnie prosimy jednak o zrozumienie oraz cierpliwość.

Zasady korzystania z lodowiska w zw. z COVID-19

Przestrzegaj poniższych zasad oraz poleceń pracowników lodowiska OSiR!

 1. Nie korzystaj z lodowiska, jeśli masz objawy infekcji lub miałeś kontakt z osobą zakażoną;
 2. Wchodząc do budynku zdezynfekuj ręce;
 3. Obowiązkowo zasłaniaj usta i nos na terenie obiektu. Zasłanianie ust i nosa zaleca się także podczas jazdy na łyżwach;
 4. Zachowaj 1,5 m dystans między osobami (z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących);
 5. Ustaw się w kolejce przed kasą z zachowaniem dystansu, bilet najlepiej opłać
  kartą zbliżeniową;
 6. W holu przebywaj jedynie w celu zakupu biletu. Następnie niezwłocznie
  przejdź na taflę lodu;
 7. Jeśli opłaciłeś bilet, ustaw się przed wejściem na lodowisko. Pamiętaj o zachowaniu dystansu;
 8. Wychodząc z obiektu zdezynfekuj ręce.

Godziny otwarcia

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK
8:00-15:00*
*szkoły i osoby indywidualne
jednorazowe wejście = 60 min.
godzina wejścia zależy od przerw technicznych
| 15:00-16:00 | 16:30-17:30 | 18:00-19:00 |

SOBOTA, NIEDZIELA, ŚWIĘTA i FERIE
| 10:00-11:00 | 11:30-12:30 | 13:00-14:00 | 15:00-16:00 | 16:30-17:30 |18:00-19:00 | 19:30-20:30 |

CENNIK na rok szkolny 2021/2022

bilet normalny – 8 zł
bilet ulgowy – 6 zł
(1)
bilet grupowy – 4 zł
(2)
bilet grupowy – 300 zł
(3)
uczniowie
wejście bezpłatne (4)
Starogardzka Karta Dużej Rodziny – 4 zł

wypożyczalnia:
łyżwy – 5 zł
kask – 2 zł

szatnia – 2 zł
chodzik – bezpłatnie

(1) dzieci i młodzież do 21 roku życia oraz studenci, emeryci i renciści

(2) grupy zorganizowane powyżej 10 osób ze starogardzkich szkół ponadpodstawowych oraz ze szkół spoza Starogardu Gdańskiego
pon. -pt. godz. 8.00-15.00 z wyjątkiem ferii zimowych

(3) grupy zorganizowane po ostatnim wejściu w dni powszednie

(4) wejście jednorazowe – grupy ze starogardzkich publicznych szkół podstawowych pn.-pt. godz. 8:00-15:00

Uwaga!

Wejście grupowe należy wcześniej rezerwować mailowo lub telefonicznie od pon. do pt. w godzinach 8:00-14:00
tel. 509 560 636, e-mail: i.trocha@osir.com.pl

Wspiera nas Kinder Pingui! Dzięki temu nasz sportowy asortyment powiększył się o pingwiny chodziki do nauki jazdy, kaski dla dzieci oraz odblaskowe kamizelki.

REGULAMIN LODOWISKA

 1. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do:
  – przestrzegania postanowień regulaminu,
  – zastosowania się do poleceń pracowników obsługi,
  – kulturalnego zachowania się na terenie obiektu,
  – jeżdżenia w sposób niestwarzający zagrożenia dla siebie i innych użytkowników lodowiska,
  – niezwłocznego powiadomienia obsługi lodowiska o zauważonych usterkach technicznych lub innych nieprawidłowościach.
 2. Bezwzględny zakaz dotyczy:
  – wchodzenia na taflę w obuwiu bez łyżew,
  – jazdy w kierunku przeciwnym do nakazanego
  – gwałtownej zmiany kierunku jazdy, wykonywania skoków oraz
  – gwałtownego hamowania,
  -siadania na bandach i przechodzenia przez bandy lodowiska,
  -palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania jedzenia oraz napojów alkoholowych i bezalkoholowych,
  – przebywania osób w stanie nietrzeźwym lub znajdujących się pod wpływem innych środków odurzających na terenie lodowiska,
  – rzucania jakichkolwiek przedmiotów na taflę.
 3. Zaleca się, aby:
  – dzieci do lat 10 jeździły w kaskach ochronnych,
  – użytkownicy lodowiska jeździli w czapkach osłaniających potylicę oraz w nałożonych rękawiczkach.
 4. Zakazuje się wchodzenia na taflę lodowiska podczas pracy urządzenia czyszczącego.
 5. Za rzeczy użytkowników pozostawione bez nadzoru w obrębie lodowiska obsługa nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Za gotówkę, biżuterię oraz rzeczy wartościowe pozostawione w szatni obsługa
  nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Przy wypożyczaniu łyżew wymagany jest dowód tożsamości.
 8. Wypożyczenie łyżew następuje wyłącznie po wykupieniu biletu wstępu na lodowisko.
 9. Wejście na lodowisko tylko za okazaniem biletu wstępu.
 10. Niezależnie od czasu wejścia na lodowisko osoba korzystająca kończy jazdę w wyznaczonych godzinach.
 11. Lodowisko udostępniane jest dla użytkowników tylko w wyznaczonych godzinach.
 12. Osoby nie przestrzegające regulaminu będą z obiektu wyproszone.
 13. Jednorazowo na lodowisku może przebywać maksymalnie 100 osób.
 14. Bilety sprzedawane są 30 min. przed wejściem na lodowisko.
 15. Wejścia grupowe należy wcześniej rezerwować mailowo lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 800-1400 (tel. 509 560 636, e-mail: i.trocha@osir.com.pl).
 16. Na lodowisku nie zapewnia się stałej opieki medycznej.
 17. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w wypożyczalni.
 18. Uczestnicy wchodzą na lodowisko na własną odpowiedzialność.
 19. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych lodowisko może być zamknięte.
 20. Na taflę lodowiska mają wstęp wyłącznie osoby, które zakupiły bilet.
 21. Osoby przebywające na terenie lodowiska zobowiązane są do zachowania szczególnych zasad bezpieczeństwa, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.