Lodowisko rok szkolny 2018/2019

LODOWISKO CZYNNE DO 27 LUTEGO 2019 (środa)

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK
8.00-9.30, 10.00-11.30, 12.00-13.30, 14.00-15.30
(szkoły i osoby indywidualne)
16.30-17.30, 18.00-19.00
SOBOTA, NIEDZIELA, ŚWIĘTA
10.00-11.00, 11.30-12.30, 13.00-14.00, 15.00-16.00, 16.30-17.30, 18.00-19.00, 19.30-20.30

FERIE ZIMOWE
poniedziałek – niedziela
10.00-11.00, 11.30-12.30, 13.00-14.00, 15.00-16.00, 16.30-17.30, 18.00-19.00, 19.30-20.30

CENNIK na rok szkolny 2018/2019
bilet normalny – 8 zł
bilet ulgowy – 6 zł
(1)
bilet grupowy – 4 zł
(2)
bilet grupowy – 300 zł
(3)
wejście bezpłatne – uczniowie
(4)
wejście bezpłatne – Starogardzka Karta Dużej Rodziny
(5)
wypożyczalnia:

łyżwy – 5 zł
kask – 2 zł

szatnia – 2 zł

(1) dzieci i młodzież do 21 roku życia oraz studenci, emeryci i renciści (2) grupy zorganizowane powyżej 10 osób ze szkół ponadpodstawowych Starogardu Gd. oraz szkół spoza Starogardu Gd. – pon.-pt. godz. 8.00-15.30 z wyjątkiem ferii zimowych
(3) grupy zorganizowane po ostatniej godz. wejść w ciągu dnia
(4) wejście jednorazowe – grupy z publicznych szkół podstawowych Starogardu Gd. pn.-pt. godz. 8.00-15.30
(5) wejście jednorazowe pn.-nd. godz. 10.00-11.00

Wspiera nas Kinder Pingui! Dzięki temu nasz sportowy asortyment powiększył się o pingwiny chodziki do nauki jazdy, kaski dla dzieci oraz odblaskowe kamizelki.

Zrób rodzinne selfie z Kinder Pingui na lodowisku i wygraj łyżwy.
Szczegóły oraz regulamin konkursu na kinder.pl/lodowiska

REGULAMIN LODOWISKA
1. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do:
– przestrzegania postanowień regulaminu,
– zastosowania się do poleceń pracowników obsługi,
– kulturalnego zachowania się na terenie obiektu,
– jeżdżenia w sposób nie stwarzający zagrożenia dla siebie i innych użytkowników lodowiska,
– niezwłocznego powiadomienia obsługi lodowiska o zauważonych usterkach technicznych lub innych nieprawidłowościach.
2. Bezwzględny zakaz dotyczy:
– wchodzenia na taflę w obuwiu bez łyżew,
– jazdy w kierunku przeciwnym do nakazanego,
– gwałtownej zmiany kierunku jazdy, wykonywania skoków oraz gwałtownego hamowania,
– siadania na bandach i przechodzenia przez bandy lodowiska,
– palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania jedzenia oraz napojów alkoholowych i bezalkoholowych,
– przebywania osób w stanie nietrzeźwym lub znajdujących się pod wpływem innych środków odurzających na terenie lodowiska,
– rzucania jakichkolwiek przedmiotów na taflę.
3. Zaleca się aby:
– dzieci do lat 10 jeździły w kaskach ochronnych,
– użytkownicy lodowiska jeździli w czapkach osłaniających potylicę oraz w nałożonych rękawiczkach.
4. Zakazuje się wchodzenia na taflę lodowiska podczas pracy urządzenia czyszczącego.
5. Za rzeczy użytkowników pozostawione bez nadzoru w obrębie lodowiska obsługa nie ponosi odpowiedzialności.
6. Za gotówkę, biżuterię oraz rzeczy wartościowe pozostawione w szatni obsługa nie ponosi odpowiedzialności.
7. Przy wypożyczaniu łyżew wymagany jest dowód tożsamości.
8. Wypożyczenie łyżew następuje wyłącznie po wykupieniu biletu wstępu na lodowisko.
9. Wejście na lodowisko tylko za okazaniem biletu wstępu.
10. Niezależnie od czasu wejścia na lodowisko osoba korzystająca kończy jazdę w wyznaczonych godzinach.
11. Lodowisko udostępniane jest dla użytkowników tylko w wyznaczonych godzinach.
12. Osoby nie przestrzegające regulaminu będą z obiektu wyproszone.
13. Jednorazowo na lodowisku może przebywać maksymalnie 80 osób.
14. Bilety sprzedawane są 30 min. przed wejściem na lodowisko.
15. Na lodowisku nie zapewnia się stałej opieki medycznej.
16. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w wypożyczalni.
17. Uczestnicy wchodzą na lodowisko na własną odpowiedzialność.
18. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych lodowisko może być zamknięte.