Oświadczenie

Starogard Gdański, 11.10.2021 r. 

OŚWIADCZENIE 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim – zarządca letnich basenów miejskich w Starogardzie Gdańskim otrzymał informację, że w środkach masowego przekazu na portalu facebookowym – Kociewski.pl – ukazał się film na temat stanu basenów letnich na Piekiełkach po ich zamknięciu. W materiale pojawia się informacja o aktualnym stanie basenów, sugerując, że ów stan wynika z błędów i zaniedbań. Żałujemy, że nikt z w/w portalu przed opublikowaniem filmu nie skontaktował się z zarządcą basenów w celu uzyskania rzetelnych i wiarygodnych informacji na temat stanu faktycznego. 

W odpowiedzi na postawione zarzuty informujemy, że utrzymanie basenów odbywa się zgodnie z obowiązującym w tym przypadku procesem technologicznym, a ich obecny stan jest pod kontrolą wykonawcy letnich basenów w Starogardzie Gdańskim. Z dniem zakończenia sezonu wszystkie czynności związane z procedurą zamknięcia basenów zostały wykonane zgodnie z zaleceniami Wykonawcy, m.in. wyłączony został system uzdatniania wody, w tym pompy. W związku z tym, że Wykonawca zgodnie z umową zadeklarował pomoc w procesie zabezpieczenia basenów po zakończeniu sezonu, ustalono, że zabezpieczenie basenów na okres zimowy nastąpi do końca października bieżącego roku. 

Dla wyjaśnienia, zgodnie z procesem technologicznym na zimę w nieckach basenowych pozostanie część wody, która co nieuniknione, będzie w kolorze zielonym (całkowite opróżnienie wody wiąże się m.in. z trudnościami ponownego ustawienia niecek basenowych). Oczywiście w przyszłym sezonie, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, przed ponownym udostępnieniem basenów dla mieszkańców, zostaną one dokładnie wyczyszczone i wymyte. 

W odpowiedzi na pytanie, gdzie trafi woda z basenów, odpowiadamy, że trafi do ścieków, zgodnie z przyjętym założeniem, po to by przejść proces oczyszczenia. Wg projektu woda z basenów stanowi odpad ciekły, który zgodnie z ekologicznym działaniem powinien trafić do kanalizacji. Woda w basenach jest uzdatniana środkami chemicznymi w tym chlorem w związku z czym nie nadaje się do innego wykorzystania. 

Dyrektor OSiR 
Marzena Klein