Zapytanie ofertowe – Hej Kolęda, Kolęda

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim
zaprasza do składania ofert
na wykonanie usługi cateringowej
podczas spotkania wigilijnego pn. „Hej Kolęda, Kolęda”

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie poczęstunku wigilijnego w dniu 21.12.2017 r. pn. „Hej Kolęda, Kolęda” pod patronatem Prezydenta Miasta Starogard Gdański.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podany jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiającym jest Ośrodek Sportu i Rekreacji Starogard Gdański z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przy ul Olimpijczyków Starogardzkich 1, reprezentowany przez Dyrektora Marzenę Klein.

Dodatkowych informacji udziela:
Jolanta Masella tel. 502 403 623
Monika Kełpin tel. 531 733 228

/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIAFormularz ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE  /