Zapytanie ofertowe – wynajem powierzchni handlowej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na wynajem powierzchni handlowej na straganach drewnianych w trakcie Dni Starogardu Gdańskiego – VI Wielkiego Jarmarku Kociewskiego
29-30 czerwca 2018 r.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim zaprasza do składania ofert na wynajem powierzchni handlowej na straganach drewnianych udostępnionych przez OSiR podczas Dni Starogardu Gdańskiego na stadionie im. Kazimierza Deyny przy ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1.
Dnia 29.06.2018 rozpoczęcie imprezy godz. 16.00 zakończenie godz. 24.00.
Dnia 30.06.2018 rozpoczęcie imprezy godz. 10.00 zakończenie godz. 24.00.
Do składania ofert zapraszamy sprzedawców oferujących:
– produkty regionalne
– rzemiosło artystyczne
– rękodzieło
Ośrodek Sportu i Rekreacji za udostępnienie straganu drewnianego będzie pobierał opłatę w wysokości 200,00 zł brutto (za dwa dni)
Należność za wynajem powierzchni musi być opłacona na 14 dni przed rozpoczęciem imprezy tj. do 15.06.2018 godz. 14.00
Oferent zobowiązany będzie do sprzedaży swoich wyrobów w dniach
– 29.06.2018 r. od godz. 12:00
– 30.06.2018 r. od godz. 10:00
Ofertę należy złożyć na formularzu (załącznik nr 1) na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1, 83-200 Starogard Gdański lub e-mail na adres osir@osir.com.pl w terminie do dnia 30.05.2018r. do godz. 11.00

Osoby do kontaktu:
1/ Mariusz Pater – Kierownik Zespołu Obiektów nr tel. 512 216 950
2/ Monika Kełpin – Menedżer Sportu nr tel. 533 236 148
Ośrodek Sportu i Rekreacji dokona wyboru ofert wg własnego uznania (kierując się tym aby zapewnić uczestnikom imprezy różnorodną ofertę).
Oferenci zostaną poinformowani o wynikach do dnia 05.06.2018 r.

Dyrektor
Marzena Klein

Zał. Nr 1 – formularz ofertowy – wynajem powierzchni handlowej na straganach drewnianych