„Hej kolęda, kolęda” – wykonanie usługi cateringowej

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gd. informuje, że nie dokonał wyboru oferty  na wykonanie usługi cateringowej podczas spotkania wigilijnego pn. „Hej Kolęda, Kolęda” z powodu błędów formalnych w złożonych ofertach /informacja w formacie .pdf/

 

W zawiązku z unieważnieniem postępowania z dnia 14.11.2017 r.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim ponownie zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi cateringowej podczas spotkania wigilijnego pn. „Hej Kolęda, Kolęda”

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie poczęstunku wigilijnego w dniu 21.12.2017 r. pn. „Hej Kolęda, Kolęda” pod patronatem Prezydenta Miasta Starogard Gdański.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podany jest w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiającym jest Ośrodek Sportu i Rekreacji Starogard Gdański z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przy ul Olimpijczyków Starogardzkich 1, reprezentowany przez Dyrektora Marzenę Klein.

/ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia i formularze