Turniej Tenisa Ziemnego – Nocne Granie

W piątek punktualnie o godz. 18.00 na kortach OSiR odbył się Nocny Turniej Tenisa Ziemnego.
W zawodach udział wzięło 10 uczestników, którzy grali systemem „każdy z każdym”. Mecze rozgrywane były do
późnych godzin nocnych.

NOCNE GRANIE – WYNIKI