Wykonanie zadaszenia – 2 zapytanie

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Na wykonanie zadaszenia oraz obudowy schodów zewnętrznych
przy budynku technicznym na stadionie K. Deyny
przy ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1

Zamawiający:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim, ul,Olimpijczyków Starogardzkich 1, 83-200 Starogard Gd.

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest konstrukcja stalowa zadaszenia oraz obudowa ściany bocznej nad schodami zewnętrznymi prowadzącymi na I piętro budynku technicznego na terenie stadionu im.K.Deyny w Starogardzie Gdańskim przy ul. Olimpijczyków Strogardzkich 1 wraz z pokryciem dachu i obudową ściany bocznej.
Szczegóły techniczne przedmiotu zamówienia przedstawia projekt budowlany (załącznik nr 1)
Obmiar (załącznik nr 2)

Termin realizacji zamówienia:
Prace powinny być zakończone do 17 września 2018 r.

Oferty prosimy składać do 04 czerwca 2018 r. do godz. 11.00.

Zaproszenie do składania ofert - pełna treść  
Załącznik Nr 1 - szczegóły techniczne 
Załącznik Nr 2 - obmiar