XXIII TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO IM. ANDRZEJA GRUBBY – XIV MEMORIAŁ

XXIII Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego im. Andrzeja Grubby
– XIV Memoriał
CEL IMPREZY
1. Uczczenie pamięci olimpijczyka, wybitnego sportowca, wielokrotnego reprezentanta i mistrza Polski, tenisisty Andrzeja Grubby.
2. Popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży miast i wsi naszego kraju w oparciu o wzór sportowca – Mistrza Andrzeja Grubby.

ORGANIZATOR
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim

TERMIN I MIEJSCE
25-26 sierpnia 2018 r.
Miejska Hala Sportowa im. Andrzeja Grubby w Starogardzie Gdańskim, ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1.

• godz. 8.00 – 8.45 – zgłoszenia
• godz. 9.00 – odprawa techniczna i losowanie gier wg zgłoszeń pisemnych w biurze turnieju z udziałem sędziów i organizatora
• godz. 9.30 – rozpoczęcie gier

25.08.2018 godz. 14.30 uroczyste otwarcie turnieju

ZGŁOSZENIA
• pisemne i telefoniczne do dnia 24 sierpnia do godz. 15.00
pod nr tel. 533 236 148, lub e-mail osir@osir.com.pl
• oraz osobiście w dniu zawodów w godz. od 8.00 do 8.45 przed losowaniem gier.

Więcej informacji tel. 505 266 168 oraz www.osir.com.pl.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Warunkiem uczestnictwa jest opłata wpisowego:
• kategorie młodzieżowe – 20 zł
• kategorie seniorskie – 25 zł

Opłata startowa na konto Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim
95 8340 0001 2002 3010 6817 0001 oraz w dniu zawodów.

2. Przy WERYFIKACJI w dniu zawodów zawodnik jest zobowiązany okazać legitymację studencką, uczniowską lub dowód tożsamości w przypadku osób dorosłych oraz potwierdzenie wpłaty opłaty startowej. Ponadto zawodnik podaje ILOŚĆ PUNKTÓW zdobytych w rankingu (niezbędne do rozstawienia).
3. Każdy zawodnik musi posiadać strój sportowy ze zmiennym obuwiem sportowym.
4. W ramach wpisowego dla każdego zawodnika pakiet startowy (posiłek,koszulka,baton energetyczny)

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
I dzień – 25 sierpnia: skrzaty, żacy, młodzicy, kadeci, juniorzy, młodzieżowcy
II dzień – 26 sierpnia: seniorzy, weterani, amatorzy.
Zgodnie z przepisami PZTS oraz niniejszym regulaminem.

Kategorie:
• Skrzat – wiek do 9 lat, urodzeni w 2009,
• Żak – wiek 10 – 11 lat, urodzeni 2008 – 2007 rok,
• Młodzik – wiek 12 – 13 lat – urodzeni urodzeni 2005 – 2006,
• Kadet – wiek 14 – 15 lat – urodzeni 2003 i 2004 rok,
• Junior – wiek 16 – 18 lat – – urodzeni 2000 – 2002 rok,
• Młodzieżowiec – 19 – 21 lat – urodzeni 1998 – 1999 rok,
• Seniorzy – urodzeni 1999 rok i starsi,
• Weterani – 1978 rok i starsi, (którzy ukończyli 40 rok życia), posiadający licencje
• Amatorzy – nigdy nie zrzeszeni w PZTS*,
*amatorzy, czyli nie byli nigdy na listach zawodników drużyn PZTS (Polski Związek Tenisa Stołowego)

Zawodnik może wziąć udział tylko w jednej kategorii wiekowej w danym dniu.
System rozgrywek zostanie ustalony na podstawie ilości zgłoszonych zawodników.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
1. W kategoriach wiekowych za zajęcie I do III miejsca puchary oraz nagrody rzeczowe.
2. Nagrody finansowe w kategorii seniorów:
MĘŻCZYŹNI
1 miejsce 1000 zł
2 miejsce 600 zł
3 miejsce 400 zł

KOBIETY
1 miejsce 1000 zł
2 miejsce 600 zł
3 miejsce 400 zł

Nagrody specjalne: dla najmłodszych zawodników (dziewczynka i chłopiec)
Nagroda dla największego talentu sportowego (dziewczynka i chłopiec)
Nagroda wyróżnienia dla zawodniczki i zawodnika z regionu Kociewia.
Nagrody do losowania wśród wszystkich uczestników na zakończeniu rozgrywek w każdym dniu imprezy.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINOWE
1. Organizator zabezpiecza szatnie tylko na potrzeby przebrania i kąpieli (dysponujemy ośmioma szatniami).
2. Do dyspozycji zawodników depozyt – szafka na klucz, kaucja 20 zł do zwrotu po imprezie.
3. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni i na terenie obiektu.
4. Organizator nie odpowiada za wszelkiego rodzaju urazy powstałe podczas imprezy.
5. Organizator zabezpiecza opiekę medyczną podczas imprezy.
6. Uczestnicy imprezy przyjeżdżają na własny koszt.